Samorazlivajući Lafarge beton

Savremeni trendovi u građevini, pre svega zahtevna dinamika izvođenja radova, potreba za bržom, kvalitetnijom i trajnijom gradnjom, podstakli su razvoj novih tipova betona, koji mogu odgovoriti svakom projektnom zadatku. Kompanija Lafarge BFC je duži niz godina prepoznatljiva po visokokvalitetnim tipovima betona, kako standardnim, tako i inovativnim, odnosno posebno dizajniranim betonima,  projektovanim prema specifičnim zahtevima tržišta.

Na gradilištima širom zemlje sve širu primenu nalazi Agilia™ - specijalni beton iz Lafarge portfolia, koji pripada tipu samorazlivajućih betona (Self-Compacting Concrete - SCC), sa sposobnošću ugrađivanja bez vibriranja. SCC betoni su nezamenjivi kod konstrukcija sa gusto postavljenom armaturom, koje prate zahtevi za visokim čvrstoćama, kao i veoma kratki rokovi za izvođenje radova.

Tokom projektovanja Agilia™ betona, fokus se stavlja na sposobnost materijala da se razliva pod dejstvom sopstvene težine i da pritom u potpunosti ispuni oplatu bez obzira na njen oblik i dimenzije. Takođe, zahtev je da beton prilikom razlivanja prolazi kroz gusto postavljenu armaturu bez poteškoća, uz  zadržavanje homogene strukture bez izdvajanja agregata iz paste ili vode od čvrste faze (“bleeding”), kao i bez tendencije da se krupan agregat izdvoji u betonskoj masi pod dejstvom gravitacije (segregacija).

agilia 01

Lafarge betonska baza, Ada Huja

Osnovne komponente Agilia™ betona su iste kao i kod klasičnog betona. Rrazlika se ogleda u različitom odnosu sitnog i krupnog agregata, većoj količini sitnih čestica u kubnom metru betona, kao i primeni hemijskih dodataka najnovije generacije koji omogućuvaju dobru fluidnost betona (superplastifikatori treće generacije sa velikom sposobnosti za redukciju vode u betonu i modifikatori viskoziteta).

Pravilno projektovan i ugrađen, Agilia™ beton odlikuje većom kompaktnošću i homogenošću. Svetska iskustva neosporno dokazuju da postoji mala razlika između svojstava očvrslog samougrađujućeg i vibriranog betona slične mešavine i istog vodocementnog faktora, čak su neke osobine poboljšane kod SCC-a. Veće vrednosti čvrstoće pri pritisku i poboljšanje karakteristika kao što su prianjanje za armaturu, te propustljivost vazduha i vode, povezane su sa smanjenom poroznošću u unutrašnjoj tranzitnoj zoni između cementne paste i agregata, kao i generalno boljoj mikrostrukturi SCC-a u poređenju sa standardnim betonom. Ni proizvodnja Agilia™ betona ne zahteva drugačiju proceduru  - koristi se klasičan mikser, s tim što  je neophodno kontrolisati sadržaj vlage/vode  na koji je ovaj specijalni beton osetljiv.

agilia 02

Avalski toranj, primena samorazlivajućeg  betona

Nova tehnologija proizvodnje betona korišćena u Agilia proizvodima ubrzava proces betoniranja, s obzirom na odličnu nivelisanost  betona,  koja eliminiše potrebu za dodatnom obradom horizontalnih betonskih površina, čime se smanjuje  broj pozicija i operacija na gradilištu, kao i  potreba za kranom,  a ujedno se obezbeđuje odličan kvalitet betona sa završnim slojem izuzetnih estetskih karakteristika.

Korišćenjem samorazlivajućeg betona  povećava se  feksibilnost na gradilištima na svim pozicijama i za sve primene (šipovi, temelji, završni slojevi, horizontalne i vertikalne površine). Kuriozitet predstavlja činjenica da se upotrebom Agilia™  betona mogu izlivati strukture veoma složenih oblika, posebno u slučajevima kada su u pitanju guste armaturne mreže i dugačke oplate.

Kod horizontalne ugradnje, impresivna lakoća nivelisanja betona omogućava brzu i laku pokrivenost velikih površina i ravnih završnih slojeva. Takođe, Agilia™ obavija armaturnu mrežu  u dubokim temeljima efektnije od svih drugih raspoloživih betona.

Dizajniranje Agilia™ receptura proizilazi iz stroge kontrole i usklađenosti dva naizgled suprotna fzička svojstva:  fluidnosti i stabilnosti. Fluidnost betona je neophodna kako bi se omogućila laka ugradnja i visok kvalitet površine bez dodatnih završnih radova. Istovremeno, fluidnost može povećati segregaciju što posledično može dovesti do neujednačenih osobina materijala, pojave pukotina i fleka. Sa druge strane, stoji i potreba za stabilnošću kako bi se sprečila segregacija, s tim da ista može dovesti do povećanja viskoznosti i lošije ugradnje betona. Usklađivanje ova dva suprotna svojstva predstavlja veliki izazov, s obzirom da svež beton podleže različitim uticajima prilikom transporta od betonske baze do mesta ugradnje, a u zavisnosti od procesa proizvodnje, zahteva za zaštitom životne sredine i primene.

Agilia ™ nudi pouzdano rešenje zasnovano na konceptima granulometrijskog pakovanja i na najnovijim otkrićima iz oblasti organske i neorganske hemije, kao i mehanike fluida primenjenih na svežem betonu. Stroga kontrola korišćene tehnologije omogućava optimalnu primenu cementnih svojstava, dozvoljavajući betonu zadržavanje  ugradljlivost do dva sata. Upotrebom Agilia™ eliminiše se potrebe za dodavanjem vode na samom gradilištu. Vreme vezivanja betona je kontrolisano, dok  su rane čvrstoće na nivou čvrstoća konvencionalnih betona.

Primena Agilia ™ betona

Kalemegdanska pasarela, Beograd

Pasarela koja povezuje Beogradsku tvrđavu i Savski kej, otvorena za javnost u maju prošle godine, jedan je od primera primene  Agilia™ betona. Projekat Kalemegdanskog mosta razvili su srpski i britanski vajari, Mrđan Bajić i Ričard Dikon, uz podršku arhitekte Branislava Mitrovića, koji je projekat dodatno arhitektonski uobličio,  vodeći  pri tom računa o svim aspektima ovog interesantnog poduhvata, a pre svega nameni objekta i njegovoj implementaciji u okruženje. Realizaciji ambicioznog projekta doprinela je primena Agilia™ Lafarge betona, koji je, zahvaljujući svim svojim gore navedenim svojstvima  omogućio da projekat postigne željeni efekat "skulpture" sa glatkim i elegantnim površinama, uz neophodnu čvrstitnu i stabilnost očekivanu od konstrukcije ovog tipa. Eksperti kompanije Lafarge aktivno su učestvovali u razradi projekta i pripremi adekvatnog rešenja zajedno sa autorskim timom i inženjerima iz Saobraćajnog instituta CIP, a u cilju sveobuhvatne primene standarda vezanih za estetiku i tehničko izvođenje projekta

agilia 03

Kalemegdanska pasarela, Beograd, primena Agilia betona
 

LingLong Tire, Zrenjanin

Lafarge Agilia™ beton  primenjuje se na trenutno najvećem industrijskom gradilištu u Srbiji – Linglong Tire u Zrenjaninu. Za fundiranje impozantnog industrijskog kompleksa na preko 100 hektara površine, koristi se specijalno dizajniran beton za šipove, Agilia Piles, koji se odlikuje  smanjenim sadržajem CO₂ za 30% u odnosu na klasičan beton za šipove. Naime, samorazlivajući beton za Linglong Tire proizveden je od CEM II/B-M (S-V) 42.5N LH - cementa niske toplote hidratacije, koji se odlikuje najnižom emisijom CO₂ po toni cementa u portfoliu rinfuznih proizvoda Lafarge BFC-a, a  razvijen je u okviru strategije Lafarge BFC-a usmerene ka smanjenju uticaja industrije na klimatske promene.

Na gradilištu Linglong Tire fundiranje se izvodi CFA metodom, prečnika Ø600 i Ø800, na dubinama i do 30m, što od betona zahteva sa jedne strane izuzetnu pokretljivost, kako bi omogućio da se armaturni koš celom dužinom spusti u otvor za šip, a sa druge strane i homogenost, kako bi se izbegla segregacija i raslojavanje.

agilia 04

LingLong Tire, Zrenjanin, primena Agilia Piles betona

Agilia Piles, proizvedena od CEM II/B-M (S-V) 42.5N LH, predstavlja prvi beton za šipove u Srbiji sa drastično manjim sadržajem CO₂, što ga svrstava u red tzv. zelenih betona, na čijem razvoju i implementaciji na lokalnom tržištu  se u Lafarge-u intenzivno radi.

Borba protiv klimatskih promena predstavlja ključnu strategiju kako u Holcim Grupi na globalnom niovou, tako i u Lafarge BFC-u u Srbiji, gde je kompanija svoju delatnost usmerila ka liderstvu na polju “zelene gradnje” uz primenu najsavremenijih rešenja. Zalažući se za održivi razvoj Lafarge BFC se fokusira  na inovacije prilagođene lokalnim uslovima.  Svoj doprinos u sprovođenju strategije ostvaruju kroz razvoj portfolia ka paleti novih proizvoda sa što manjom emisijom štetnih gasova, kako cementa tako i betona, kao i promocijom rešenja cirkuralne ekonomije.