Podaci kompanije Lafarge BFC


Poslovno ime : LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA SRBIJA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOČIN

Skraćeno poslovno ime : LAFARGE BFC SRBIJA DOO BEOČIN

Adresa sedišta: Trg Beočinske fabrike cementa 1 -  21300 Beočin

Matični broj : 08028222 

PIB: 101938497  
 

Broj računa u bankama:

ž.r. dinarski : 170-0030025660000-34  

UniCredit Banka 

EUR:  RS35170003002566032044

CHF:   RS35170000030025660060  

USD:  RS35170000030025660026