Politika zaštite podataka o ličnosti

Poslednji put ažurirano: jun 2020.

Kompanija Holcim Ltd i njene podružnice (zajedno dalje u tekstu: „Holcim” ili „mi”) obavezuju se da štite vaše podatke o ličnosti i da budu transparentni u pogledu načina obrade vaših podataka o ličnosti. Po pravilu podružnica kompanije Holcim koja deluje u zemlji u kojoj se nalazite deluje kao rukovalac obrade odgovoran za obradu vaših podataka o ličnosti. Podaci za kontakt podružnice kompanije Holcim dostupni su na internet stranici https://www.holcim.com/directory.

Izuzetno pazimo na to da obrađujemo vaše podatke o ličnosti u skladu s načelima utvrđenima u zakonodavstvu o zaštiti podataka primenjivom u zemljama u kojima posluje kompanija Holcim, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ („GDPR”).
 

Ova Politika odnosi se na podatke o ličnosti sledećih kategorija pojedinaca:

 • klijenti ili potencijalni klijenti;

 • predstavnici ili osobe za kontakt klijenata ili potencijalnih klijenata kompanije Holcim;

 • dobavljači i podizvođači te drugi poslovni partneri;

 • predstavnici ili osobe za kontakt dobavljača, podizvođača i drugih poslovnih partnera kompanije Holcim;

 • kandidati za posao;

 • učesnici u obrazovnim projektima i projektima sa zajednicom;

 • zaposleni i ostala angažovana lica Kompanije Holcim;

 • članovi porodica i izdržavana lica zaposlenih i ostalih angažovanih lica Kompanije Holcim;

 • bivši zaposleni i izvođači;

 • akcionari, direktori kompanije i službenici / nosioci dužnosti;

 • učesnici događaja;

 • novinari i predstavnici medija;

 • posetioci naših prostora;

 • korisnici naših internet stranica;

 • javnost.

Ova Politika namenjena je pružanju pojedinosti o svim aktivnostima obrade koje sprovodimo i stoga je strukturirana s obzirom na vrstu odnosa ili interakcije koju imate s kompanijom Holcim. To znači da u ovoj Politici neki odeljci i svrhe obrade neće biti relevantni za sve.
 

U ovoj Politici opisuje se sledeće:

I. SVRHE OBRADE, RAZLOZI ZA OBRADU I KATEGORIJE PODATAKA O LIČNOSTI

1. Ako ste klijent ili potencijalni klijent kompanije Lafarge

Aktivnost

Svrhe

Kategorije podataka o ličnosti i izvori

Razlozi za obradu

Detaljne provere klijenata i izveštavanje

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u cilju sprovođenja detaljne provere pre započinjanja ugovornog odnosa s vama.

Ako i u meri u kojoj zakon to zahteva ili dopušta, to može obuhvatati provere za borbu protiv pranja novca, podmićivanja i korupcije ili druge vrste provera.

Takve detaljne provere sprovodimo kako bismo osigurali da je odnos s vama prikladan i da su utvrđeni svi potencijalni rizici te da se njima upravlja pre započinjanja ugovornog odnosa s vama.

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa, podaci proizašli iz sprovedene detaljne provere te drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje te svrhe.

Neki od tih podataka o ličnosti prikupljaju se iz drugih izvora, a ne direktno od vas, odnosno od naših pružalaca usluga, poslovnih partnera i iz javno dostupnih izvora.

Zavisno od nadležnosti u kojoj se obrada sprovodi, obrada je potrebna:

 • kako bismo udovoljili našoj zakonskoj obvezi   ili
 • kako bismo postigli naše legitimne interese preduzimanja potrebnih mera za zaštitu našeg poslovanja, uključujući u cilju očuvanja poslovanja i osiguravanja njegova rasta. 

U slučaju da neki od podataka o ličnosti imaju poseban režim u okviru zakona o zaštiti podataka, takve podatke obrađivaćemo u meri u kojoj je primenjiva jedna ili više garancija propisanih zakonom za obradu takvih podataka. 

Pružanje usluga koje ste vi zatražili

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 • pregovaranje o uslovima poslovnog odnosa s vama i sklapanje sporazuma;
 • pružanje usluga koje ste zatražili i upravljanje aspektima koji proizlaze iz našeg ugovornog odnosa;
 • komuniciranje s vama u vezi svakog aspekta povezanog s uslugama koje ste zatražili (npr. pružanje informacija o cenama, isporuka kupljenih proizvoda, upravljanje odnosom i izdavanjem računa te njihovo olakšavanje);
 • olakšavanje plaćanja robe i usluga;

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe.

 

Oslanjamo se na izvršenje sporazuma koji smo sklopili s vama.

 

Administracija klijenata

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti u svrhe administracije klijenata, posebno za:

 • izradu i održavanje baze podataka za upravljanje odnosima s klijentima te upravljanje njome, uključujući relevantnu organizacionu šemu;
 • vođenje evidencije u vezi s našim klijentima, uključujući zapisnike sa sastanaka i druge beleške;

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe.

 

Oslanjamo se na legitimne interese poslovanja, što obuhvata preduzimanje potrebnih koraka za olakšavanje upravljanja odnosima s klijentima. 

 

Upravljanje pravnim zahtevima i rizicima

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u vezi s našim zakonskim pravima i obavezama, i to u sledeće svrhe:

 • preduzimanje potrebnih mera za sprovođenje ili odbranu svih pravnih zahteva koje ste podneli, koji su podneseni protiv vas ili vas na bilo koji drugi način uključuju;
 • periodično izveštavanje na nivou grupe.

 

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe.

Oslanjamo se na legitimne interese poslovanja, što obuhvata preduzimanje potrebnih mera za zaštitu našeg poslovanja. 

 

 

Uzbunjivanje

Koristimo se posebnom platformom radi omogućavanja prijave mogućih nedoličnih ponašanja povezanih s potencijalnim kršenjem primenjivih zakona, kodeksa poslovnog ponašanja kompanije Lafarge i drugih pravila i direktiva kompanije Lafarge te radi sprovođenja istrage o prijavljenim problemima. 

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa, broj pasoša, jedinstveni matični broj, poslovna adresa, datum rođenja, informacije o plati ili naknadi, funkcija u organizaciji, informacije o finansijskom računu, podaci prijavljeni u vezi s mogućim nedoličnim ponašanjem, podaci povezani s mogućim kršenjima primenjivih zakona, kodeksa poslovnog ponašanja kompanije Lafarge i drugih pravila kompanije Lafarge.

Neki od tih podataka o ličnosti prikupljaju se iz drugih izvora, a ne direktno od vas, odnosno od uzbunjivača, drugih poslovnih partnera i iz javno dostupnih izvora.

Zavisno od nadležnosti u kojoj se obrada sprovodi, obrada je potrebna:

 • kako bismo osigurali usklađenost sa našom zakonskom obavezom   ili
 • kako bismo postigli legitimne interese preduzimanja potrebnih mera za zaštitu našeg poslovanja, što obuhvata održavanje naše reputacije i odgovarajuće postupanje u svim zemljama u kojima poslujemo. 

U slučaju da neki od podataka o ličnosti imaju poseban režim u okviru zakona o zaštiti podataka, takve podatke obrađivaćemo u meri u kojoj je primenjiva jedna ili više garancija propisanih zakonom za obradu takvih podataka. 

Obrada podataka kao zakonska obaveza

Vaše podatke obrađujemo u kontekstu pružanja usluga kako bismo osigurali usklađenost sa našim zakonskim obavezama  , na primer, kako bismo udovoljili zakonitim zahtevima javnih organa, sudova, državnih propisa ili regulatornih organa (uključujući bez ograničenja zaštitu podataka, porez i zaposlenje), u vašoj zemlji ili izvan nje.

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe ili su proizašli iz našeg odnosa.

Ova obrada potrebna je kako bi se osigurala usklađenost sa našom zakonskom obavezom  . 

 

Direktni marketing

 

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti kako bismo vam u elektronskom obliku osigurali biltene kojima promovišemo naše usluge i proizvode, ali samo ako ste se prijavili i dali izričitu saglasnost za takvu obradu.

Koristimo vaše podatke o ličnosti kako bismo odlučili koje marketinške informacije ćemo vam slati. Generalno, takve odluke nemaju pravnih posledica na vas ili ne utiču bitno na vas. U slučajevima kada bi odluke dovele do takvih štetnih posledica, pre obrade biće vam dostavljene pojedinosti o logici te značaju mogućih posledica takve obrade. U tim slučajevima imate pravo na zatražite  uključivanje predstavnika kompanije Lafarge kako biste izrazili svoj stav i ukoliko ste saglasni pristali na takve odluke. 

Na primer, možemo prilagoditi marketinške informacije koje primate na osnovu industrije koju aktivirate, naziva radnog mesta i preferencija koje ste odabrali.

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe ili su proizašli iz našeg odnosa.

Za slanje marketinških informacije oslanjamo se na vašu izričitu saglasnost za takvu obradu.

Uvek možete povući svoju saglasnost izražavajući time svoj izbor da ubuduće ne primate naše biltene klikom na „Odjavi me” kada primite odgovarajuće obaveštenje ili pomoću podataka za kontakt naznačenih u ovoj Politici.

Pri odlučivanju koje je marketinško obaveštenje prikladno za vas oslanjamo se na naše legitimne interese preduzimanja odgovarajućih promotivnih aktivnosti. Međutim, ako je to propisano primenjivim zakonom, dobićemo vašu izričitu saglasnost za takvu podelu, na primer, u slučaju da bi odluke donesene nakon postupka podele imale bilo kakvih pravnih posledica na vas ili bi na vas znatno uticale.

Druge marketinške radnje

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo kako bismo sproveli određene marketinške aktivnosti, kao što su ankete o zadovoljstvu klijenata, kako bismo mogli razumeti šta mislite o našim proizvodima ili uslugama. To može obuhvatati telemarketinške kampanje, internet ankete itd. 

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe ili su proizašli iz našeg odnosa.

Zavisno od nadležnosti u kojoj se obrada odvija, razlozi za obradu su:

 • legitimni interes kompanije Lafarge ili

 • vaša izričita saglasnost za takvu obradu.

Prethodno navedeni legitimni interesi sastoje se od preduzimanja potrebnih mera kako bi se trajno poboljšale naše usluge i proizvodi.

U slučaju da se obrada zasniva na vašoj saglasnosti, uvek možete povući svoju saglasnost izražavajući time svoj izbor da ubuduće ne primate naše biltene klikom na „Odjavi me” kada primite odgovarajuću obaveštenje ili pomoću podataka za kontakt naznačenih u ovoj Politici.

2. Ako ste predstavnik ili osoba za kontakt klijenta ili potencijalnog klijenta kompanije Lafarge

Aktivnost

Svrhe

Kategorije podataka o ličnosti i izvori

Razlozi za obradu

Detaljne provere klijenata i izveštavanje

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u cilju sprovođenja detaljne provere pre započinjanja ugovornog odnosa sa subjektom čiji ste predstavnik ili zaposleni, a koji je potencijalni klijent kompanije Lafarge.

Ako i u meri u kojoj zakon to zahteva ili dopušta, to može obuhvatati provere za borbu protiv pranja novca, podmićivanja i korupcije ili druge vrste provera.

Takve detaljne provere sprovodimo kako bismo osigurali da je odnos s vama prikladan i da su utvrđeni svi potencijalni rizici te da se njima upravlja pre započinjanja ugovornog odnosa s vama.

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa, podaci proizašli iz sprovedene detaljne provere te drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje te svrhe.

Neki od tih podataka o ličnosti prikupljaju se iz drugih izvora, a ne direktno od vas, odnosno od subjekta čiji ste predstavnik ili zaposleni, naših pružalaca usluga, poslovnih partnera i iz javno dostupnih izvora.

Zavisno od nadležnosti u kojoj se obrada sprovodi, obrada je potrebna:

 • kako bismo udovoljili našoj zakonskoj obvezi   ili
 • kako bismo postigli naše legitimne interese preduzimanja potrebnih mera za zaštitu našeg poslovanja,   u cilju očuvanja poslovanja i osiguravanja njegova rasta. 

U slučaju da neki od podataka o ličnosti imaju poseban režim u okviru zakona o zaštiti podataka, takve podatke obrađivaćemo u meri u kojoj je primenjiva jedna ili više garancija propisanih zakonom za obradu takvih podataka. 

Pružanje usluga koje je zatražio subjekt čiji ste predstavnik ili zaposleni

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 • pregovaranje o uslovima odnosa sa subjektom čiji ste predstavnik ili zaposleni i sklapanje sporazuma;
 • pružanje usluga koje ste zatražili i upravljanje aspektima koji proizlaze iz ugovornog odnosa sa subjektom čiji ste predstavnik ili zaposleni;
 • komuniciranje s vama u vezi svakog aspekta povezanog s uslugama koje ste zatražili (npr. pružanje informacija o cenama, isporuka kupljenih proizvoda, upravljanje odnosom i izdavanjem računa te njihovo olakšavanje);
 • olakšavanje plaćanja  robe i usluga;

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe.

Neki od ovih podataka o ličnosti prikupljeni su od entiteta koji predstavljate ili koji vas zapošljava.

Oslanjamo se na naše legitimne interese pri pružanju naših usluga u skladu s područjem aktivnosti i upravljanjem odnosom s našim klijentima.

 

Administracija klijenata

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti u svrhe administracije klijenata, posebno za:

 • izradu i održavanje baze podataka za upravljanje odnosima s klijentima te upravljanje njome, uključujući relevantnu organizacionu šemu;
 • vođenje evidencije u vezi s našim klijentima, uključujući zapisnike sa sastanaka i druge beleške;

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe.

Neki od ovih podataka o ličnosti prikupljeni su od entiteta koji predstavljate ili koji vas zapošljava.

U svrhu obrade oslanjamo se na legitimne interese poslovanja, što obuhvata preduzimanje potrebnih koraka za olakšavanje upravljanja odnosima s klijentima. 

 

Upravljanje pravnim zahtevima i rizicima

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u vezi s našim zakonskim pravima i obavezama, i to u sledeće svrhe:

 • preduzimanje potrebnih mera za sprovođenje ili odbranu svih pravnih zahteva koje ste podneli, koji su podneseni protiv vas ili koji na bilo koji drugi način uključuju vas ili subjekta čiji ste predstavnik ili zaposleni;
 • periodično izveštavanje na nivou grupe.

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe.

Neki od ovih podataka o ličnosti prikupljeni su od entiteta koji predstavljate ili koji vas zapošljava.

Oslanjamo se na legitimne interese poslovanja, što obuhvata preduzimanje potrebnih mera za zaštitu našeg poslovanja. 

 

 

Uzbunjivanje

Koristimo se posebnom platformom radi omogućavanja prijave mogućih nedoličnih ponašanja povezanih s potencijalnim kršenjem primenjivih zakona, kodeksa poslovnog ponašanja kompanije Lafarge i drugih pravila i direktiva kompanije Lafarge te radi sprovođenja istrage o prijavljenim problemima. 

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa, broj pasoša, jedinstveni matični broj, poslovna adresa, datum rođenja, informacije o plati ili naknadi, funkcija u organizaciji, poslovna adresa e-pošte, informacije o finansijskom računu, podaci prijavljeni u vezi s mogućim nedoličnim ponašanjem, podaci povezani s mogućim kršenjima primenjivih zakona, kodeksa poslovnog ponašanja kompanije Lafarge i drugih pravila kompanije LafageHolcim.

Neki od tih podataka o ličnosti prikupljaju se iz drugih izvora, a ne direktno od vas, odnosno od uzbunjivača, drugih poslovnih partnera i iz javno dostupnih izvora.

Zavisno od nadležnosti u kojoj se obrada sprovodi, obrada je potrebna:

 • kako bismo osigurali usklađenost sa našom zakonskom obavezom   ili
 • kako bismo postigli legitimne interese preduzimanja potrebnih mera za zaštitu našeg poslovanja, što obuhvata održavanje naše reputacije i odgovarajuće postupanje u svim zemljama u kojima poslujemo. 

U slučaju da neki od podataka o ličnosti imaju poseban režim u okviru zakona o zaštiti podataka, takve podatke obrađivaćemou meri u kojoj je primenjiva jedna ili više garancija propisanih zakonom za obradu takvih podataka. 

Obrada podataka kao zakonska obaveza

Vaše podatke obrađujemo u kontekstu pružanja usluga kako bismo osigurali usklađenost sa našim zakonskim obavezama  , na primer, kako bismo udovoljili zakonitim zahtevima javnih organa, sudova, državnih propisa ili regulatornih organa (uključujući bez ograničenja zaštitu podataka, porez i zaposlenje), u vašoj zemlji ili izvan nje.

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe.

Neki od ovih podataka o ličnosti prikupljeni su od entiteta koji predstavljate ili koji vas zapošljava.

Ova obrada potrebna je kako bi se osigurala usklađenost sa našim zakonskom obavezom  . 

 

Direktni marketing

 

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti kako bismo vam u elektronskom obliku osigurali biltene kojima promovišemo naše usluge i proizvode, ali samo ako ste se pretplatili i dali izričitu saglasnost za takvu obradu.

Koristimo vaše podatke o ličnosti kako bismo odlučili koje marketinške informacije ćemo vam slati. Generalno, takve odluke nemaju pravnih posledica na vas ili ne utiču bitno na vas. U slučajevima kada bi odluke dovele do takvih štetnih posledica, pre obrade biće vam dostavljene pojedinosti o logici te značaju mogućih posledica takve obrade. U tim slučajevima imate pravo na zatražite uključivanje predstavnika kompanije Lafarge kako biste izrazili svoj stav i ukoliko ste saglasni pristali na takve odluke. 

Na primer, možemo prilagoditi marketinške informacije koje primate na osnovu industrije koju aktivirate, naziva radnog mesta i preferencija koje ste odabrali. 

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe.

Neki od ovih podataka o ličnosti prikupljeni su od entiteta koji predstavljate ili koji vas zapošljava.

Za slanje marketinških informacije oslanjamo se na vašu izričitu saglasnost za takvu obradu.

Uvek možete povući svoju saglasnost izražavajući time svoj izbor da ubuduće ne primate naše biltene klikom na „Odjavi me” kada primite odgovarajuću obaveštenje ili pomoću podataka za kontakt naznačenih u ovoj Politici.

Pri odlučivanju koja je marketinška obaveštenje prikladna za vas oslanjamo se na naše legitimne interese preduzimanja odgovarajućih promotivnih aktivnosti. Međutim, ako je to propisano primenjivim zakonom, dobićemo vašu izričitu saglasnost za takvu podelu, na primer, u slučaju da bi odluke donesene nakon postupka podele imale bilo kakvih pravnih posledica na vas ili bi na vas znatno uticale.

Druge marketinške radnje

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo kako bismo sproveli određene marketinške aktivnosti, kao što su ankete o zadovoljstvu klijenata, kako bismo mogli razumeti što mislite o našim proizvodima ili uslugama. To može obuhvatati telemarketinške kampanje, internet ankete itd. 

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe.

Neki od ovih podataka o ličnosti prikupljeni su od entiteta koji predstavljate ili koji vas zapošljava.

Zavisno od nadležnosti u kojoj se obrada odvija, razlozi za obradu su:

 • legitimni interes kompanije Lafarge ili
 • vaša izričita saglasnost za takvu obradu.

Prethodno navedeni legitimni interesi sastoje se od preduzimanja potrebnih mera kako bi se trajno poboljšale naše usluge i proizvodi.

U slučaju da se obrada zasniva na vašoj saglasnosti, uvek možete povući svoju saglasnost izražavajući time svoj izbor da ubuduće ne primate naše biltene klikom na „Odjavi me” kada primite odgovarajuću obaveštenje ili pomoću podataka za kontakt naznačenih u ovoj Politici.

3. Ako ste dobavljač, podizvođač ili drugi poslovni partner kompanije Lafarge

Aktivnost

Svrhe

Kategorije podataka o ličnosti i izvori

Razlozi za obradu

Detaljne provere klijenata i izveštavanje

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u cilju sprovođenja detaljne provere pre započinjanja ugovornog odnosa s vama.

Ako i u meri u kojoj zakon to zahteva ili dopušta, to može obuhvatati provere za borbu protiv pranja novca, podmićivanja i korupcije ili druge vrste provera.

Takve detaljne provere sprovodimo kako bismo osigurali da je odnos s vama prikladan i da su utvrđeni svi potencijalni rizici te da se njima upravlja pre započinjanja ugovornog odnosa s vama.

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa, podaci proizašli iz sprovedene detaljne provere te drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje te svrhe.

Neki od tih podataka o ličnosti prikupljaju se iz drugih izvora, a ne direktno od vas, odnosno od naših pružalaca usluga, poslovnih partnera i iz javno dostupnih izvora.

Zavisno od nadležnosti u kojoj se obrada sprovodi, obrada je potrebna:

 • kako bismo udovoljili našoj zakonskoj obvezi   ili
 • kako bismo postigli naše legitimne interese preduzimanja potrebnih mera za zaštitu našeg poslovanja, uključujući u cilju očuvanja poslovanja i osiguravanja njegova rasta. 

U slučaju da neki od podataka o ličnosti imaju poseban režim u okviru zakona o zaštiti podataka, takve podatke obrađivaćemou meri u kojoj je primenjiva jedna ili više garancija propisanih zakonom za obradu takvih podataka.  

Održavanje ugovorne obaveze s vama

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 • pregovaranje o uslovima odnosa s vama i sklapanje sporazuma;
 • održavanje ugovorne obaveze s vama;
 • komuniciranje s vama u pogledu svih relevantnih poslovnih pitanja.

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe.

Oslanjamo se na izvršenje sporazuma koji smo sklopili s vama.

 

Upravljanje bazom podataka ugovornih partnera

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti u svrhe upravljanja bazom podataka ugovornih partnera, posebno za:

 • izradu i održavanje baze podataka naših ugovornih partnera te upravljanje njome;
 • vođenje evidencije u vezi s našim ugovornim partnerima, uključujući zapisnike sa sastanaka i druge beleške.

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe.

Oslanjamo se na legitimne interese poslovanja, što obuhvata preduzimanje potrebnih koraka za olakšavanje upravljanja odnosom s našim ugovornim partnerima. 

 

Upravljanje pravnim zahtevima i rizicima

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u vezi s našim zakonskim pravima i obavezama, i to u sledeće svrhe:

 • preduzimanje potrebnih mera za sprovođenje ili odbranu svih pravnih zahteva koje ste podneli, koji su podneseni protiv vas ili vas na bilo koji drugi način uključuju;
 • periodično izveštavanje na nivou grupe;
 • provera i vođenje evidencije u cilju osiguravanja da naši dobavljači i podizvođači imaju odgovarajuće kvalifikacije i da su prošli odgovarajuće osposobljavanje kako bismo osigurali siguran rad na našim lokacijama (zapisi o osposobljavanju dobavljača).

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe.

Oslanjamo se na legitimne interese poslovanja, što obuhvata preduzimanje potrebnih mera za zaštitu našeg poslovanja. 

Što se tiče zapisa o osposobljavanju dobavljača, zavisno od nadležnosti njihova obrada može se zasnivati na našim zakonskim obavezama  .

 

Uzbunjivanje

Koristimo se posebnom platformom radi omogućavanja prijave mogućih nedoličnih ponašanja povezanih s potencijalnim kršenjem primenjivih zakona, kodeksa poslovnog ponašanja kompanije Lafarge i drugih pravila i direktiva kompanije Lafarge te radi sprovođenja istrage o prijavljenim problemima. 

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa, broj pasoša, jedinstveni matični broj, poslovna adresa, datum rođenja, informacije o plati ili naknadi, funkcija u organizaciji, informacije o finansijskom računu, podaci prijavljeni u vezi s mogućim nedoličnim ponašanjem, podaci povezani s mogućim kršenjima primenjivih zakona, kodeksa poslovnog ponašanja kompanije Lafarge i drugih pravila kompanije LafageHolcim.

Neki od tih podataka o ličnosti prikupljaju se iz drugih izvora, a ne direktno od vas, odnosno od uzbunjivača, drugih poslovnih partnera i iz javno dostupnih izvora.

Zavisno od nadležnosti u kojoj se obrada sprovodi, obrada je potrebna:

 • kako bismo osigurali usklađenost sa našom zakonskom obavezom   ili
 • kako bismo postigli legitimne interese preduzimanja potrebnih mera za zaštitu našeg poslovanja, što obuhvata održavanje naše reputacije i odgovarajuće postupanje u svim zemljama u kojima poslujemo. 

U slučaju da neki od podataka o ličnosti imaju poseban režim u okviru zakona o zaštiti podataka, takve podatke obrađivaćemou meri u kojoj je primenjiva jedna ili više garancija propisanih zakonom za obradu takvih podataka. 

Obrada podataka kao zakonska obaveza

Vaše podatke obrađujemo u kontekstu pružanja usluga kako bismo osigurali usklađenost sa našim zakonskim obavezama  , na primer, kako bismo udovoljili zakonitim zahtevima javnih organa, sudova, državnih propisa ili regulatornih organa (uključujući bez ograničenja zaštitu podataka, porez i zaposlenje), u vašoj zemlji ili izvan nje.

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe.

Ova obrada potrebna je kako bi se osigurala usklađenost sa našom zakonskom obavezom  . 

 

Direktni marketing

 

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti kako bismo vam u elektronskom obliku osigurali biltene kojima promovišemo naše usluge i proizvode, ali samo ako ste se pretplatili i dali izričitu saglasnost za takvu obradu.

Koristimo vaše podatke o ličnosti kako bismo odlučili koje marketinške informacije ćemo vam slati. Generalno, takve odluke nemaju pravnih posledica na vas ili ne utiču bitno na vas. U slučajevima kada bi odluke dovele do takvih štetnih posledica, pre obrade biće vam dostavljene pojedinosti o logici te značaju mogućih posledica takve obrade. U tim slučajevima imate pravo na zatražite uključivanje predstavnika kompanije Lafarge kako biste izrazili svoj stav i ukoliko ste saglasni pristali na takve odluke. 

Na primer, možemo prilagoditi marketinške informacije koje primate na osnovu industrije koju aktivirate, naziva radnog mesta i preferencija koje ste odabrali. 

 

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe.

Za slanje marketinških informacije oslanjamo se na vašu izričitu saglasnost za takvu obradu.

Uvek možete povući svoju saglasnost izražavajući time svoj izbor da ubuduće ne primate naše biltene klikom na „Odjavi me” kada primite odgovarajuću obaveštenje ili pomoću podataka za kontakt naznačenih u ovoj Politici.

Pri odlučivanju koja je marketinška obaveštenje prikladna za vas oslanjamo se na naše legitimne interese preduzimanja odgovarajućih promotivnih aktivnosti. Međutim, ako je to propisano primenjivim zakonom, dobićemo vašu izričitu saglasnost za takvu podelu, na primer, u slučaju da bi odluke donesene nakon postupka podele imale bilo kakvih pravnih posledica na vas ili bi na vas znatno uticale.

Druge marketinške radnje

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo kako bismo sproveli određene marketinške aktivnosti, kao što su ankete o zadovoljstvu klijenata, kako bismo mogli razumeti što mislite o našim proizvodima ili uslugama. To može obuhvatati telemarketinške kampanje, internet ankete itd. 

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe ili su proizašli iz našeg odnosa.

Zavisno od nadležnosti u kojoj se obrada odvija, razlozi za obradu su:

 • legitimni interes kompanije Lafarge ili
 • vaša izričita saglasnost za takvu obradu.

Prethodno navedeni legitimni interesi sastoje se od preduzimanja potrebnih mera kako bi se trajno poboljšale naše usluge i proizvodi.

U slučaju da se obrada zasniva na vašoj saglasnosti, uvek možete povući svoju saglasnost izražavajući time svoj izbor da ubuduće ne primate naše biltene klikom na „Odjavi me” kada primite odgovarajuću obaveštenje ili pomoću podataka za kontakt naznačenih u ovoj Politici.

4. Ako ste predstavnik ili osoba za kontakt dobavljača, podizvođača ili drugog poslovnog partnera kompanije Lafarge

Aktivnost

Svrhe

Kategorije podataka o ličnosti i izvori

Razlozi za obradu

Detaljne provere klijenata i izveštavanje

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u cilju sprovođenja detaljne provere pre započinjanja ugovornog odnosa sa subjektom čiji ste predstavnik ili zaposleni.

Ako i u meri u kojoj zakon to zahteva ili dopušta, to može obuhvatati provere za borbu protiv pranja novca, podmićivanja i korupcije.

Takve detaljne provere sprovodimo kako bismo osigurali da je odnos s vama prikladan i da su utvrđeni svi potencijalni rizici te da se njima upravlja pre započinjanja ugovornog odnosa s vama.

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa, podaci proizašli iz sprovedene detaljne provere te drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje te svrhe.

Neki od tih podataka o ličnosti prikupljaju se iz drugih izvora, a ne direktno od vas, odnosno od subjekta čiji ste predstavnik ili zaposleni, naših pružalaca usluga, poslovnih partnera i iz javno dostupnih izvora.

Zavisno od nadležnosti u kojoj se obrada sprovodi, obrada je potrebna:

 • kako bismo udovoljili našoj zakonskoj obvezi   ili
 • kako bismo postigli naše legitimne interese preduzimanja potrebnih mera za zaštitu našeg poslovanja, uključujući u cilju očuvanja poslovanja i osiguravanja njegova rasta. 

U slučaju da neki od podataka o ličnosti imaju poseban režim u okviru zakona o zaštiti podataka, takve podatke obrađivaćemou meri u kojoj je primenjiva jedna ili više garancija propisanih zakonom za obradu takvih podataka. 

Održavanje ugovornog odnosa sa subjektom čiji ste predstavnik ili zaposleni

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 • pregovaranje o uslovima odnosa sa subjektom čiji ste predstavnik ili zaposleni i sklapanje sporazuma;
 • održavanje ugovornog odnosa sa subjektom čiji ste predstavnik ili zaposleni;
 • komuniciranje s vama u pogledu vaših zahteva i svih drugih relevantnih poslovnih pitanja;
 • olakšavanje plaćanja robe i usluga.

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe.

Neki od ovih podataka o ličnosti prikupljeni su od entiteta koji predstavljate ili koji vas zapošljava.

Oslanjamo se na legitiman interes u upravljanu odnosom sa subjektom čiji ste predstavnik ili zaposleni.

 

Upravljanje bazom podataka ugovornih partnera

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti u svrhe upravljanja bazom podataka ugovornih partnera, posebno za:

 • izradu i održavanje baze podataka naših ugovornih partnera te upravljanje njome;
 • vođenje evidencije u vezi s našim ugovornim partnerima, uključujući zapisnike sa sastanaka i druge beleške.

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe.

Neki od ovih podataka o ličnosti prikupljeni su od entiteta koji predstavljate ili koji vas zapošljava.

Oslanjamo se na legitimne interese poslovanja, što obuhvata preduzimanje potrebnih koraka za olakšavanje upravljanja odnosom s našim ugovornim partnerima. 

 

Upravljanje pravnim zahtevima i rizicima

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u vezi s našim zakonskim pravima i obavezama, i to u sledeće svrhe:

 • preduzimanje potrebnih mera za sprovođenje ili odbranu svih pravnih zahteva koje ste podneli, koji su podneseni protiv vas ili vas na bilo koji drugi način uključuju;
 • periodično izveštavanje na nivou grupe;
 • provera i vođenje evidencije u cilju osiguravanja da naši dobavljači i podizvođači imaju odgovarajuće kvalifikacije i da su prošli odgovarajuće osposobljavanje kako bismo osigurali siguran rad na našim lokacijama (zapisi o osposobljavanju dobavljača).

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe.

Neki od ovih podataka o ličnosti prikupljeni su od entiteta koji predstavljate ili koji vas zapošljava.

U svrhu obrade oslanjamo se na legitimne interese poslovanja, što obuhvata preduzimanje potrebnih mera za zaštitu našeg poslovanja. 

Što se tiče zapisa o osposobljavanju dobavljača, zavisno od nadležnosti njihova obrada može se zasnivati na našim zakonskim obavezama  .

 

 

Uzbunjivanje

Koristimo se posebnom platformom radi omogućavanja prijave mogućih nedoličnih ponašanja povezanih s potencijalnim kršenjem primenjivih zakona, kodeksa poslovnog ponašanja kompanije Lafarge i drugih pravila i direktiva kompanije Lafarge te radi sprovođenja istrage o prijavljenim problemima. 

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa, broj pasoša, jedinstveni matični broj, poslovna adresa, datum rođenja, informacije o plati ili naknadi, funkcija u organizaciji, informacije o finansijskom računu, podaci prijavljeni u vezi s mogućim nedoličnim ponašanjem, podaci povezani s mogućim kršenjima primenjivih zakona, kodeksa poslovnog ponašanja kompanije Lafarge i drugih pravila kompanije LafageHolcim.

Neki od tih podataka o ličnosti prikupljaju se iz drugih izvora, a ne direktno od vas, odnosno od subjekta čiji ste predstavnik ili zaposleni, uzbunjivača, drugih poslovnih partnera i iz javno dostupnih izvora.

Zavisno od nadležnosti u kojoj se obrada sprovodi, obrada je potrebna:

 • kako bismo osigurali usklađenost sa našom zakonskom obavezom   ili
 • kako bismo postigli legitimne interese preduzimanja potrebnih mera za zaštitu našeg poslovanja, što obuhvata održavanje naše reputacije i odgovarajuće postupanje u svim zemljama u kojima poslujemo. 

U slučaju da neki od podataka o ličnosti imaju poseban režim u okviru zakona o zaštiti podataka, takve podatke obrađivaćemou meri u kojoj je primenjiva jedna ili više garancija propisanih zakonom za obradu takvih podataka. 

Obrada podataka kao zakonska obaveza

Vaše podatke obrađujemo u kontekstu pružanja usluga kako bismo osigurali usklađenost sa našim zakonskim obavezama  , na primer, kako bismo udovoljili zakonitim zahtevima javnih organa, sudova, državnih propisa ili regulatornih organa (uključujući bez ograničenja zaštitu podataka, porez i zaposlenje), u vašoj zemlji ili izvan nje.

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe.

Neki od ovih podataka o ličnosti prikupljeni su od entiteta koji predstavljate ili koji vas zapošljava.

Ova obrada potrebna je kako bi se osigurala usklađenost sa našom zakonskom obavezom  . 

 

Direktni marketing

 

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti kako bismo vam u elektronskom obliku osigurali biltene kojima promovišemo naše usluge i proizvode, ali samo ako ste se pretplatili i dali izričitu saglasnost za takvu obradu.

Koristimo vaše podatke o ličnosti kako bismo odlučili koje marketinške informacije ćemo vam slati. Generalno, takve odluke nemaju pravnih posledica na vas ili ne utiču bitno na vas. U slučajevima kada bi odluke dovele do takvih štetnih posledica, pre obrade biće vam dostavljene pojedinosti o logici te značaju mogućih posledica takve obrade. U tim slučajevima imate pravo na zatražite uključivanje predstavnika kompanije Lafarge kako biste izrazili svoj stav i ukoliko ste saglasni pristali na takve odluke. 

Na primer, možemo prilagoditi marketinške informacije koje primate na osnovu industrije koju aktivirate, naziva radnog mesta i preferencija koje ste odabrali. 

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe.

Neki od ovih podataka o ličnosti prikupljeni su od entiteta koji predstavljate ili koji vas zapošljava.

Za slanje marketinških informacije oslanjamo se na vašu izričitu saglasnost za takvu obradu.

Uvek možete povući svoju saglasnost izražavajući time svoj izbor da ubuduće ne primate naše biltene klikom na „Odjavi me” kada primite odgovarajuću obaveštenje ili pomoću podataka za kontakt naznačenih u ovoj Politici.

Pri odlučivanju koja je marketinška obaveštenje prikladna za vas oslanjamo se na naše legitimne interese preduzimanja odgovarajućih promotivnih aktivnosti. Međutim, ako je to propisano primenjivim zakonom, dobićemo vašu izričitu saglasnost za takvu podelu, na primer, u slučaju da bi odluke donesene nakon postupka podele imale bilo kakvih pravnih posledica na vas ili bi na vas znatno uticale.

Druge marketinške radnje

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo kako bismo sproveli određene marketinške aktivnosti, kao što su ankete o zadovoljstvu klijenata, kako bismo mogli razumeti što mislite o našim proizvodima ili uslugama. To može obuhvatati telemarketinške kampanje, internet ankete itd. 

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe.

Neki od ovih podataka o ličnosti prikupljeni su od entiteta koji predstavljate ili koji vas zapošljava.

Zavisno od nadležnosti u kojoj se obrada odvija, razlozi za obradu su:

 • legitimni interes kompanije Lafarge ili
 • vaša izričita saglasnost za takvu obradu.

Prethodno navedeni legitimni interesi sastoje se od preduzimanja potrebnih mera kako bi se trajno poboljšale naše usluge i proizvodi.

U slučaju da se obrada zasniva na vašoj saglasnosti, uvek možete povući svoju saglasnost izražavajući time svoj izbor da ubuduće ne primate naše biltene klikom na „Odjavi me” kada primite odgovarajuću obaveštenje ili pomoću podataka za kontakt naznačenih u ovoj Politici.

5. Ako ste kandidat

Aktivnost

Svrhe

Kategorije podataka o ličnosti i izvori

Razlozi za obradu

Zapošljavanje i odabir

Ako se prijavite za posao u kompaniji LafargeHolcim ili iskažete interes za rad kod nas, mi koristimo vaše podatke o ličnosti za sprovođenje postupaka zapošljavanja i odabira. Ti postupci obuhvataju vašu identifikaciju i komunikaciju sa vama o prijavi, promišljanje o vama s obzirom na naše kriterijume povezane s radnim mestom za koje se prijavljujete i ostalim kandidatima te donošenje konačnih odluka o zapošljavanju.

Vaši podaci o ličnosti će biti izbrisani kada više ne bude razumno potrebno u skladu sa označenom svrhom ili ako povučete Vaš pristanak (gde je to primenjivo) i kada od nas nije zakonom zahtevano ili na drugi način dozvoljeno da nastavimo sa čuvanjem takvih podataka, ali ne duže od isteka dva meseca  od momenta kada ste obavešteni o rezultatima intervjua/razgovora, odnosno od momenta završetka procesa iniciranog sa Vaše strane (npr. u slučaju slanja mejla o zainteresovanosti za radom u Kompaniji LafargeHolcim).Posebno ćemo zadržati Vaše podatke o ličnosti kada je potrebno da LafargeHolcim potvrdi ili se odbrani od pravnih zahteva do kraja relevantnog perioda zadržavanja ili dok se ne reše predmetni zahtevi.

Titula, ime, srednje ime i prezime, devojačko prezime, sva dodatna imena, pol, nacionalnost, druga nacionalnost, datum rođenja, dob, adresa, broj telefona, e-pošta, jedinstveni matični broj, podaci o imigraciji i sposobnosti za rad, jezici koje govorite, vozačke dozvole, kvalifikacije, reference, životopis i prijava, podaci o razgovoru i proceni, drugi podaci koje ste nam direktno dali, a koji su potrebni za ispunjavanje ove svrhe.

Zavisno od nadležnosti u kojoj se obrada odvija, obrada vaših podataka o ličnosti u te svrhe:

 • potrebna je radi postizanja legitimnih interesa dobijanja prijava za posao za slobodna radna mesta u našoj organizaciji ili
 • zasniva se na vašoj izričitoj saglasnosti za takvu obradu.

U slučaju da se obrada zasniva na vašoj saglasnosti, uvek možete povući saglasnost na način koji je naznačen kada je vaša saglasnost zatražena ili pomoću podataka za kontakt naznačenih u ovoj Politici.

 

Provere podobnosti

Pre vašeg angažmana kod nas možemo sprovesti provere podobnosti. To može obuhvatati, kad je to bitno i prikladno, provere ugleda, provere vozačke dozvole, provere prevara identiteta, provere kaznene evidencije (ako i u meri u kojoj je to dopušteno primenjivim zakonima), relevantnu istoriju zaposlenja, odgovarajući regulatorni status i stručnu spremu.

Titula, ime, srednje ime i prezime, devojačko prezime, sva dodatna imena, pol, nacionalnost, druga nacionalnost, datum rođenja, dob, adresa, broj telefona, e-pošta, jedinstveni matični broj, podaci o imigraciji i sposobnosti za rad, jezici koje govorite, vozačke dozvole, kvalifikacije, reference, životopis i prijava, podaci o razgovoru i proceni, drugi podaci koje ste nam direktno dali, a koji su potrebni za ispunjavanje ove svrhe. Neki od ovih podataka o ličnosti prikupljaju se iz referenci, odnosno iz javno dostupnih izvora.

Zavisno od nadležnosti u kojoj se obrada sprovodi, obrada je potrebna:

 • za osiguranje usklađenosti sa našom zakonskom obavezom   ili
 • za postizanje naših legitimnih interesa preduzimanja svih potrebnih mera kako bi se osiguralo da se izaberu samo prikladni i odgovarajući kandidati. 

U slučaju da neki od podataka o ličnosti imaju poseban režim u okviru zakona o zaštiti podataka, takve podatke obrađivaćemo u meri u kojoj je primenjiva jedna ili više garancija propisanih zakonom za obradu takvih podataka. 

6. Ako učestvujete u obrazovnimprojektia i projektima sa zajednicom

Aktivnost

Svrhe

Kategorije podataka o ličnosti i izvori

Razlozi za obradu

Zapošljavanje i odabir

Ako se prijavite za programe karijere (stručna praksa, radno iskustvo, pripravnički i diplomski programi) i za bilo koje programe partnerstva sa zajednicom koje organizuje LafargeHolcim ili u kojima LafargeHolcim učestvuje, obrađujemo vaše podatke o ličnosti kako bismo sproveli postupke zapošljavanja i odabira.

Vaši podaci o ličnosti će biti izbrisani kada više ne bude razumno potrebno u skladu sa označenom svrhom ili ako povučete Vaš pristanak (gde je to primenjivo) i kada od nas nije zakonom zahtevano ili na drugi način dozvoljeno da nastavimo sa čuvanjem takvih podataka, ali ne duže od isteka dva meseca  od momenta kada ste obavešteni o rezultatima prijave, Posebno ćemo zadržati Vaše podatke o ličnosti kada je potrebno da LafargeHolcim potvrdi ili se odbrani od pravnih zahteva do kraja relevantnog perioda zadržavanja ili dok se ne reše predmetni zahtevi.

Titula, ime, srednje ime i prezime, devojačko prezime, sva dodatna imena, pol, nacionalnost, druga nacionalnost, datum rođenja, dob, adresa, broj telefona, e-pošta, jedinstveni matični broj, podaci o imigraciji i sposobnosti za rad, jezici koje govorite, vozačke dozvole, kvalifikacije, reference, životopis i prijava, podaci o razgovoru i proceni, drugi podaci koje ste nam direktno dali, a koji su potrebni za ispunjavanje ove svrhe.

Zavisno od nadležnosti u kojoj se obrada odvija, obrada vaših podataka o ličnosti u te svrhe:

 • potrebna je radi postizanja legitimnih interesa dobijanja prijava za obrazovanje i partnerstva sa zajednicom ili
 • zasniva se na vašoj izričitoj saglasnosti za takvu obradu.

U slučaju da se obrada zasniva na vašoj saglasnosti, uvek možete povući saglasnost na način koji je naznačen kada je vaša saglasnost zatražena ili pomoću podataka za kontakt naznačenih u ovoj Politici.

 

Provere podobnosti

Pre vašeg angažmana kod nas možemo sprovesti provere podobnosti. To može obuhvatati, kad je to bitno i prikladno, provere ugleda, provere vozačke dozvole, provere prevara identiteta, provere kaznene evidencije (ako i u meri u kojoj je to dopušteno primenjivim zakonima), relevantnu istoriju zaposlenja, odgovarajući regulatorni status i stručnu spremu.

Titula, ime, srednje ime i prezime, devojačko prezime, sva dodatna imena, pol, nacionalnost, druga nacionalnost, datum rođenja, dob, adresa, broj telefona, e-pošta, jedinstveni matični broj, podaci o imigraciji i sposobnosti za rad, jezici koje govorite, vozačke dozvole, kvalifikacije, reference, životopis i prijava, podaci o razgovoru i proceni, drugi podaci koje ste nam direktno dali, a koji su potrebni za ispunjavanje ove svrhe. Neki od ovih podataka o ličnosti prikupljaju se iz referenci, odnosno iz javno dostupnih izvora.

Zavisno od nadležnosti u kojoj se obrada sprovodi, obrada je potrebna:

 • za osiguranje usklađenosti sa našom zakonskom obavezom   ili
 • za postizanje naših legitimnih interesa preduzimanja svih potrebnih mera kako bi se osiguralo da se izaberu samo prikladni i odgovarajući kandidati. 

U slučaju da neki od podataka o ličnosti imaju poseban režim u okviru zakona o zaštiti podataka, takve podatke obrađivaćemo u meri u kojoj je primenjiva jedna ili više garancija propisanih zakonom za obradu takvih podataka. 

7. Ako ste zaposleni ili drugo angažovano lice Kompanije Lafarge

Aktivnost

Svrhe

Kategorije podataka o ličnosti i izvori

Razlozi za obradu

Upravljanje ljudskim resursima

 

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti za upravljanje vašim zaposlenjem ili drugom vrstom povezanosti s nama u sledeće glavne svrhe:

 • opšte upravljanje ljudskim resursima i osobljem, obračun zarade i beneficija, naknada troškova, evidencija putovanja i satnice, osposobljavanje i razvoj, upravljanje performansama, upravljanje bolovanjem i izostancima, osoba za kontakt u hitnim slučajevima, postupci za pritužbe i disciplinske mere, praćenje jednakih prilika i planiranje kontinuiteta poslovanja;
 • planiranje osoblja, raspoređivanje i razvoj, uzimanje vaše sposobnosti u obzir za bilo koju od trenutnih ili budućih prilika za zapošljavanje, vaše dodeljivanje projektnim timovima, bazama znanja i iskustva i drugim internim grupama i za potvrdu vaših referenci, osobina i obrazovanja;
 • privremeni premeštaj zaposlenja, preseljenje i svrhe poslovnog putovanja, postupanje sa lokalnim organima ili organizacijama, lekarima, agencijama za preseljenje, putničkim agentima i drugim pružaocima usluga;
 • organizacione svrhe, planiranje, kontrole, izrada budžeta, vrednovanje i restrukturiranje;
 • sigurnosne svrhe, održavanje i zaštita našeg vlasništva, osiguravanje integriteta i sigurnosti naših prostora te kontrola pristupa njima, objektima, informatičkim i komunikacionim sistemima, platformama i zaštićenim mrežnim mestima te aplikacijama, mrežnim mestima i drugim sistemima ili objektima (uključujući praćenje kamerom ili drugim nadzornim sredstvima), istraživanje, sprečavanje i otkrivanje sigurnosnih pretnji, prevare, krađe ili drugih kriminalnih ili zlonamernih aktivnosti;
 • svrhe pravnog dokumentovanja kako bi se osigurala usklađenost s pravnom dokumentacijom i obavezama čuvanja dokumenata (kao što su obaveze vođenja evidencije);
 • organizaciona usklađenost, posebno praćenje i procena usklađenosti s našim pravilima i standardima (npr. sistema za unutrašnje prijave i upravljanja slučajevima – platforme Integrity Line – koja omogućava prijavu mogućih nedoličnih ponašanja povezano s potencijalnim kršenjima primenjivih zakona, kodeksa poslovnog ponašanja kompanije LafargeHolcim i ostalih pravila i direktiva kompanije LafargeHolcim i sprovođenje istrage o prijavljenim problemima na profesionalan, pravedan i nezavisan način)
 • regulatorna usklađenost, osiguravanje usklađenosti s našim zakonskim i regulatornim obavezama i zahtevima bilo gde u svetu, uključujući izveštavanje ili reviziju koju sprovode nacionalna i međunarodna regulatorni, izvršni ili organi za razmenu, što može obuhvatati sprovođenje provera referenci, provera podobnosti, provera javnih registara, provera sukoba, provera kreditne sposobnosti, provere kaznene evidencije (gde je to primenjivo) i druge detaljne provere u skladu s primenjivim zakonom i propisima;
 • opšta usklađenost, osiguranje usklađenosti sa zakonskim obavezama, kao što su obaveze provere ili dokumentovanja usklađenosti (npr. prema zakonima o zaštiti konkurencije, zakonima o izvozu, trgovinskim sankcijama i zakonima o embargu ili kako bi se sprečili zločini belih ovratnika ili pranje novca), što može obuhvatati provere vaših podataka za kontakt ili podataka o identitetu s obzirom na primenjive popise sankcionisanih strana i stupanje u kontakt s vama kako bismo potvrdili vaš identitet u slučaju potencijalne podudarnosti ili dokumentovanje vaših kontakata s trećom stranom jer bi mogle bili važne u svrhe zaštite konkurencije te
 • sporovi ili izvršenje potraživanja, uključujući podršku nama u  bavljenju i rešavanju sporova, postupanje po sudskim nalozima, nalozima organa na vlasti ili drugih javnih organa, izvršenja naših ugovornih obaveza i za postavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.

Titula, ime, srednje ime i prezime, devojačko prezime, sva dodatna imena, pol, nacionalnost, druga nacionalnost, datum rođenja, dob, podaci za kontakt kod kuće (npr. adresa, broj telefona, e-pošta), jedinstveni matični broj, podaci o imigraciji i sposobnosti za rad, jezici koje govorite, vozačke dozvole, kvalifikacije, reference, životopis i prijava, podaci o razgovoru i proceni, drugi podaci koje ste nam direktno dali ili koji rezultiraju u kontekstu našeg odnosa.

Neki od ovih podataka o ličnosti prikupljaju se iz referenci, odnosno iz javno dostupnih izvora.

 

 

Zavisno od nadležnosti i specifičnoj svrsi, obrada je potrebna:

 • za izvršavanje vašeg sporazuma s kompanijom LafargeHolcim,
 • za usklađenost sa našom zakonskom obavezom   ili
 • za postizanje naših legitimnih interesa.

Osim toga, ako se to zahteva zakonom, obrada vaših podataka o ličnosti zasnivaće se na vašoj saglasnosti, kada ste nam je izričito dali.

Naši se legitimni interesi sastoje od upravljanja radnom snagom i poslovanja, na primer, preduzimanja uobičajenih poslovnih operacija i održavanja dijaloga s našim zaposlenima ili drugim angažovanim licima, osiguravajući da svaki zaposleni ili drugo angažovano lice obavlja odgovarajuće dužnosti, da je osposobljen na odgovarajući način i da pravilno izvršava svoju ulogu i u skladu s odgovarajućim postupcima.

U slučaju da neki od podataka o ličnosti imaju poseban režim u okviru zakona o zaštiti podataka, takve podatke obrađivaćemou meri u kojoj je primenjiva jedna ili više garancija propisanih zakonom za obradu takvih podataka. 

8. Ako ste član porodice ili izdržavano lice zaposlenog ili drugog angažovanog lica kompanije Lafarge

Aktivnost

Svrhe

Kategorije podataka o ličnosti i izvori

Razlozi za obradu

Upravljanje podacima za kontakt za hitne slučajeve

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti kako bismo vam se obratili u hitnom slučaju, kako bismo vas informisali o nezgodama ili problemima na radu koje su pretrpeli naši zaposleni ili druga angažovana lica.

Podaci za kontakt koje su dali naši zaposleni ili druga angažovana lica.

Zavisno od nadležnosti u kojoj zaposleni ili druga angažovana lica obavljaju svoju aktivnost, obrada vaših podataka o ličnosti u ovu svrhu potrebna je:

 • za usklađenost sa našom zakonskom obavezom   ili
 • za postizanje naših legitimnih interesa da osiguramo da su naši zaposleni ili druga angažovana lica zaštićeni.

Upravljanje beneficijama

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti kako bismo vam pružili beneficije koje proizlaze iz vašeg svojstva kao člana porodice ili izdržavanog lica naših zaposlenih ili drugog angažovanih lica te kako bismo njima upravljali. Takve beneficije mogu obuhvatati pravo na zdravstvenu zaštitu, penziju ili životno osiguranje.

Podaci za kontakt koje su dali naši zaposleni ili druga angažovana lica, te svi ostali podaci koje nam direktno date.

Zavisno od nadležnosti u kojoj zaposleni ili druga angažovana lica obavljaju svoju aktivnost i u skladu s vrstom beneficija koje pruža LafargeHolcim, obrada vaših podataka o ličnosti u ovu svrhu potrebna je:

 • za usklađenost sa našom zakonskom obavezom  
 • ili je potrebna za postizanje naših legitimnih interesa za upravljanje radnom snagom i vođenjem poslovanja što obuhvata i osiguravanje pristupa beneficijama za vas.
9. Ako ste bivši zaposleni ili bivše angažovano lice kompanije Lafarge

Aktivnost

Svrhe

Kategorije podataka o ličnosti i izvori

Razlozi za obradu

Arhiviranje

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti radi svrhe arhiviranja.

Podaci o ličnosti obuhvaćeni u datoteci o osoblju ili u drugim dokumentima ako je to potrebno da bi se postigla svrha.

Zavisno od nadležnosti u kojoj ste obavljali svoju aktivnost, obrada vaših podataka o ličnosti u ovu svrhu potrebna je:

 • za usklađenost sa našom zakonskom obavezom  ili
 • za postizanje naših legitimnih interesa koji se sastoje od preduzimanja poslovnih operacija. 

Obrada podataka kao zakonska obaveza

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti kako bismo osigurali usklađenost sa zakonskim obavezama koje su na kompaniji LafargeHolcim u svojstvu vašeg bivšeg poslodavca.

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe ili koje smo obradili tokom prošlog odnosa s vama.

 

Osnova obrade je naša zakonska obaveza.  

10. Ako ste akcionar koji ima akcije kompanije Lafarge

Aktivnost

Svrhe

Kategorije podataka o ličnosti i izvori

Razlozi za obradu

Upravljanje odnosom s kompanijom LafargeHolcim

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti radi:

 • upravljanja vašim odnosom s kompanijom LafargeHolcim kao direktora kompanije ili službenika;
 • održavanja zakonskih registara kompaniji iz naše grupe;
 • upravljanja usklađenošću sa svim regulatornim i zakonskim obavezama koje proizlaze iz našeg odnosa; 
 • arhiviranja i upravljanja direktorskom/službeničkom evidencijom po potrebi;
 • kreiranja zapisnika sa sastanaka i upravljanja njima.

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe.

 

Zavisno od nadležnosti u kojoj obavljate svoju aktivnost, obrada vaših podataka o ličnosti u ovu svrhu potrebna je:

 • za usklađenost sa našom zakonskom obavezom   ili
 • za postizanje naših legitimnih interesa koji se sastoje od preduzimanja poslovnih operacija što obuhvata upravljanje našim odnosom s direktorima i službenicima.
11. Ako ste direktor kompanije ili službenik/nosilac dužnosti

Aktivnost

Svrhe

Kategorije podataka o ličnosti i izvori

Razlozi za obradu

Upravljanje odnosom s kompanijom LafargeHolcim

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti radi:

 • upravljanja vašim odnosom s kompanijom LafargeHolcim kao direktora kompanije ili službenika;
 • održavanja zakonskih registara kompanije iz naše grupe;
 • upravljanja usklađenošću sa svim regulatornim i zakonskim obavezama koje proizlaze iz našeg odnosa; 
 • arhiviranja i upravljanja direktorskom/službeničkom evidencijom po potrebi;
 • kreiranja zapisnika sa sastanaka i upravljanja njima.

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe.

 

Zavisno od nadležnosti u kojoj obavljate svoju aktivnost, obrada vaših podataka o ličnosti u ovu svrhu potrebna je:

 • za usklađenost sa našom zakonskom obavezom   ili
 • za postizanje naših legitimnih interesa koji se sastoje od preduzimanja poslovnih operacija što obuhvata upravljanje našim odnosom s direktorima i službenicima.
12. Ako ste učesnici događaja

Aktivnost

Svrhe

Kategorije podataka o ličnosti i izvori

Razlozi za obradu

Upravljanje događajem

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti u kontekstu vašeg učestvovanja na događajima koje organizuje ili u kojima učestvuje Kompanija LafargeHolcim u sledeće svrhe:

 • upravljanje bazom podataka potencijalnih gostiju i učesnika;
 • izdavanje pozivnica;
 • upravljanje i rukovođenje događajem ili konferencijom;
 • priprema materijala za događaje koji se sastoje od slika, imena, biografskog filma i podataka za kontakt učesnika ako je reč o takvim događajima.

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe.

 

Ova obrada je potrebna za postizanje legitimnih interesa koje sledi LafargeHolcim, a koji se sastoje od preduzimanja poslovnih operacija što obuhvata održavanje promotivnih ili obrazovnih događaja.

U meri u kojoj je to neophodno prema zakonu obrađivaćemo vaše podatke o ličnosti na osnovu vaše izričite saglasnosti. U tom slučaju možete povući svoju saglasnost upotrebom metoda dostupnih za svaki događaj ili pomoću podataka za kontakt naznačenih u ovoj Politici.

Slikanje / snimanje video zapisa izbliza

Možemo obrađivati vaše podatke o ličnosti u kontekstu slikanja / snimanja video zapisa izbliza tokom vašeg učestvovanja na događajima koje je organizovala Kompanija LafargeHolcim ili u kojima je učestovala.

Fotografija/video zapis i druge podatke o ličnosti koje možete direktno dati na sopstvenu inicijativu.

 

U tom slučaju obradu podataka zasnivamo na vašoj saglasnosti koju ste dali nedvosmislenom radnjom ulaska u predviđena područja označena za fotografiranje izbliza ili snimanje video zapisa.

Svoju saglasnost možete povući upotrebom metoda dostupnih za svaki događaj ili pomoću podataka za kontakt naznačenih u ovoj Politici.

13. Ako ste novinari i predstavnici medija

Aktivnost

Svrhe

Kategorije podataka o ličnosti i izvori

Razlozi za obradu

Upravljanje kontaktima

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti kako bismo održali bazu podataka novinara i predstavnika drugih medija te komunicirali s vama o različitim predmetima interesa (npr. za deljenje novosti o našim poslovnim aktivnostima, izvedbi)

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe.

 

Ova obrada potrebna je za ostvarivanje naših legitimnih interesa koje sledi LafargeHolcim u upravljanju i promovisanju naših poslovnih aktivnosti.  

14. Ako ste posetioci naših prostora

Aktivnost

Svrhe

Kategorije podataka o ličnosti i izvori

Razlozi za obradu

Upravljanje sigurnošću

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti kako bismo obezbedili sigurnost naših prostora, imovine i osoblja. U tu svrhu mi:

 • vodimo evidenciju pristupa posetilaca u svim našim prostorima tako da imamo spisak svih posetilaca naših prostorija;
 • upravljamo sistemima televizije zatvorenog tipa (CCTV) u našim prostorijama i oko periferije istih (koji pokrivaju i trotoare i druge javne površine).

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa i drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje ove svrhe.

 

Zavisno od nadležnosti u kojoj su smešteni prostori kompanije LafargeHolcim, obrada vaših podataka o ličnosti u ovu svrhu potrebna je:

 • za usklađenost sa našom zakonskom obavezom   ili
 • za postizanje naših legitimnih interesa koji se sastoje od zaštite naših prostora, imovine i osoblja.

          

Olakšavanje vaše posete

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti kako bismo preduzeli potrebne radnje da bismo olakšali svrhu vaše posete, na primer pružanjem pristupa našoj tehničkoj opremi i mrežama.

Ime, e-pošta, telefon, faks, adresa, podaci proizašli iz upotrebe naše tehničke opreme i mreža, drugi podaci o ličnosti koje nam možete direktno dostaviti, a koji su potrebni za ispunjenje te svrhe.

 

Obrada vaših podataka o ličnosti u ovu svrhu potrebna je radi ostvarivanja naših legitimnih interesa koji se sastoje u tome da vašu posetu učinimo što ugodnijom.

 

15. Ako ste korisnik naših internetskih stranica

Aktivnost

Svrhe

Kategorije podataka o ličnosti i izvori

Razlozi za obradu

Posećivanje naše internet stranice

Obrađujemo podatke o ličnosti koje prikupljamo od vas kada posetite našu internetsku stranicu kako bismo vam osigurali odgovarajuću upotrebu svih funkcionalnosti dostupnih na internet stranici, pratili saobraćaj i poboljšali sadržaj internet stranice. U tu svrhu koristimo kolačiće kao što je detaljno objašnjeno u Pravilima o kolačićima.

Podaci o ličnosti koje ste nam pružili ispunjavanjem obrazaca na internet stranicama, podaci o vašim posetama internet stranici, kao što su podaci o saobraćaju, podaci o lokaciji i drugi komunikacijski podaci te podaci o uređajima koje ste koristili za pristup internet stranici.

Obrada vaših podataka o ličnosti u ovu svrhu zasniva se na našem legitimnom interesu da osiguramo pravilno funkcioniranje naše internet stranice te njeno poboljšanje.

16. Ako ste član opšte javnosti

Aktivnost

Svrhe

Kategorije podataka o ličnosti i izvori

Razlozi za obradu

Upravljanje informacijema koje su primljene od članova opšte javnosti

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo kako bismo primali i odgovarali na vaše zahteve ili informacije te preduzimali potrebne radnje za upravljanje informacijema. 

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo kako bismo vodili evidenciju vaše komunikacije ako se to zahteva zakonom ili u slučaju da je takva obrada potrebna da bi se izvršili ili odbranili bilo koji pravni zahtevi koje ste vi podneli, koji su podneseni protiv vas ili koji uključuju vas na neki drugi način.

Podaci o ličnosti koje ste nam dali u okviru zahteva ili komunikacije i tokom korespondencije s vama.

Ovu aktivnost obrade podataka zasnivamo na našem legitimnom interesu za poslovanje, što uključuje primanje i vođenje evidencije o primljenim informacijema, upravljanje i preduzimanje svih potrebnih mera kako bi se izvršili ili odbranili bilo kakvi pravni zahtevi koje ste vi podneli, koji su podneseni protiv vas ili vas na bilo koji drugi način uključuju.

17. Za sve prethodno navedene kategorije lica na koja se podaci odnose

Aktivnost

Svrhe

Kategorije podataka o ličnosti i izvori

Razlozi za obradu

Promene u strukturi ili slične transakcije kojim je obuhvaćena Kompanija LafargeHolcim

Možemo obrađivatii vaše podatke i u kontekstu promena u strukturi ili sličnih transakcija kojim je obuhvaćena Kompanija LafargeHolcim.

Podaci o ličnosti obrađeni u početne svrhe kao što je prethodno navedeno u pododeljku 1-16.

U ovom slučaju, osnove obrade mogu predstavljati:

 • zakonska obaveza (u slučaju da je Kompanija LafargeHolcim pravno obavezna otkriti određene podatke o ličnosti javnim organima);
 • izvršavanje sporazuma koji je zaključila Kompanija LafargeHolcim u kontekstu takve transakcije (ako ste strana takvog sporazuma) ili legitimni interes kompanije LafargeHolcim da transakciju izvrši na najefikasniji način (u ostalim slučajevima).

II. PRUŽANJE PODATAKA O LIČNOSTI

PRUŽANJE PODATAKA O LIČNOSTI

Kada od vas tražimo da nam dostavite svoje podatke o ličnosti, Kompanija LafargeHolcim ljubazno traži da navedete sve kategorije podataka o ličnosti koje tražimo. 

Slobodno možete odbiti pružanje podataka o ličnosti, ali ako uskratite određene podatke, možda nećemo moći nastaviti odnos s vama ili vam nećemo moći pružiti usluge koje ste od nas zatražili kada:

 • je obrada potrebna radi ispunjavanja zakonske obaveze ili izvršavanja sporazuma čija ste strana, ili
 • nećemo moći postići prethodno opisane svrhe obrade bez obrade takvih podataka.

Ako nam pružite podatke o ličnosti drugih fizičkih osoba, molimo vas da im pre takvog otkrivanja saopštite način na koji LafargeHolcim namerava obrađivati njihove podatke o ličnosti, kao što je opisano u ovoj Politici.

III. OTKRIVANJE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

OTKRIVANJE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Kako bismo postigli prethodno navedene svrhe i u meri u kojoj je to potrebno, otkrivamo ili možemo otkriti vaše podatke o ličnosti sledećim kategorijama primalaca podataka:

 1. druga društva koja su deo grupe LafargeHolcim;
 2. državni i organi lokalne samouprave, sudovi, tužilaštva, vladine agencije, državni pružaoci usluga zdravstvene zaštite, organi socijane zaštite i drugi organi;
 3. pružaoci usluga plaćanja;
 4. pružaoci usluga analize;
 5. pružaoci usluga informatičke podrške, skladištenja i hostinga;
 6. računovođe, advokati i pružaoci pravnih i finansijskih usluga;
 7. pružaoci usluga putovanja i smeštaja;
 8. pružaoci poreskih i finansijskih usluga, pružaoci naknada, pružaoci usluga obračuna zarade;
 9. pružaoci usluga u području ljudskih resursa;
 10. zastupnici, savetnici, izvođači i ostale treće strane koje pružaju usluge kompaniji LafargeHolcim;
 11. posrednici, banke, zastupnici u osiguranju;
 12. profesionalne organizacije (sindikati);
 13. drugi ugovorni partneri kompanije LafargeHolcim kojima je potrebno otkriti podatke kako bi mogli pružiti usluge pokrivene relevantnim ugovorima;
 14. svi drugi pojedinci ili subjekti kojima je potrebno otkriti podatke na vaš zahtev. 

Otkrivamo vaše podatke o ličnosti prethodno navedenim primaocima podataka:

 • u skladu s obavezom ili ako imamo dopuštenje da to učinimo na osnovu zakona ili u kontekstu pravnih postupaka, na primer radi sprovođenja sudske presude ili poštovanja zahteva koji je zatražio izvršni organ;
 • ako smatramo da je otkrivanje nužno ili prikladno kako bi se sprečila fizička šteta ili finansijski gubitak;
 • u vezi istragom prevare ili druge nezakonite aktivnosti, stvarne ili za koju postoji sumnja;
 • ako prodamo ili premestimo društvo ili imovinu, u potpunosti ili delimično (uključujući u slučaju restrukturiranja ili likvidacije društva);
 • radi drugih legitimnih interesa koje opravdava Kompanija LafargeHolcim.

IV. PRENOS VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

PRENOS VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Vaše podatke o ličnosti prenosimo ili možemo preneti primaocima koji se nalaze u zemljama u kojima podaci o ličnosti nisu izvorno prikupljeni. Postoji mogućnost da takve zemlje nemaju jednake zakone o zaštiti podataka kao zemlja u kojoj ste izvorno pružili podatke o ličnosti. U tom slučaju primenićemo odgovarajuće garancije, u skladu sa zakonom, na vaše podatke o ličnosti nezavisno od zemalja u koje se podaci prenose.

Ako imate prebivalište u Republici Srbiji ili u Evropskom ekonomskom prostoru i na vas se primenjuje GDPR, možemo preneti vaše podatke o ličnosti sledećim podružnicama kompanije LafargeHolcim:    

Podružnica kompanije LafargeHolcim

Podaci za kontakt podružnice kompanije LafargeHolcim

LafargeHolcim Ltd

LafargeHolcim Ltd, Zürcherstrasse 156, 8645 Jona

Holcim Group Services Ltd

Grafenauweg 10, 6300 Zug, Švajcarska

Holcim Technology Ltd

Im Schachen, Holderbank Aargau 5113 Švajcarska

LafargeHolcim European Business Services

Protifašistických bojovníkov 11 040 01 Košice, Slovačka

LafargeHolcim IT EMEA

Albasanz 14 28037 Madrid, Španija

Holcim Services (South Asia) Limited

17th Floor, Phase I & II, Reliable Tech Park, Thane Belapur Road, Airoli, Navi Mumbai-400708 / Indija

LafargeHolcim Global Hub Services Private Limited

Level 3, Tower I, Phase II, Logitech Park, A.K. Road, Sakinaka, Andheri (E), Mumbai – 400072, Indija

V. TRAJANJE OBRADE

TRAJANJE OBRADE

Vaše podatke o ličnosti zadržaćemo koliko je to razumno potrebno u svrhe objašnjene u ovoj Politici. Na primer, vaši podaci o ličnosti zadržavaju se tokom vašeg odnosa s kompanijom LafargeHolcim, a potom i tokom sledećeg razdoblja potrebnog za osiguravanje usklađenost s primenjivim zakonom.

VI. VAŠA PRAVA S OBZIROM NA OBRADU VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

VAŠA PRAVA S OBZIROM NA OBRADU VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Pravo na pristup

Omogućava vam dobijanje potvrde da obrađujemo vaše podatke o ličnosti i, ako je to tako, relevantnih pojedinosti o takvim aktivnostima obrade te kopiju vaših podataka o ličnosti.

Pravo na ispravljanje

Omogućava vam da ispravite svoje podatke o ličnosti ako su netačni.

Pravo na brisanje

Omogućava vam da obrišete svoje podatke o ličnosti u određenim slučajevima (npr. ako podaci više nisu potrebni s obzirom na svrhe u koje su prikupljeni).

Važno! Nećemo moći postupati po takvim zahtevima u svim slučajevima, na primer ako smo zakonom obavezani da čuvamo podatke tokom određenog perioda ili ako su podaci nužni za legitimni interes kao što je odbrana prava na sudu.

Pravo na ograničavanje

Omogućava vam da od nas zatražite da ni na koji način ne koristimo vaše podatke o ličnosti, osim da ih skladištimo dok se ne rieši drugi zahtev, posebno: (i) ako ste zatražili ispravljanje podataka; (ii) ako ste se usprotivili brisanju podataka u slučaju nezakonite obrade; (iii) ako ste od nas zatražili da vam dostavimo određene podatke radi odbrane prava; (iv) ako ste se usprotivili obradi podataka.

Pravo na prigovor

Omogućava vam da se usprotivite daljoj obradi podataka o ličnosti u okviru uslova i ograničenja utvrđenih zakonom.

Važno! Zakonom smo obavezani da postupamo po takvim zahtevima samo radi obrade u svrhe direktnog marketinga (npr. ako primite poruke e-pošte s našim informacijama, možete se odjaviti). U drugim slučajevima postići ćemo ravnotežu između naših interesa i vaše situacije kako bismo doneli konačnu odluku. Stoga vas molimo da objasnite zašto se protivite obradi kada podnesete takav zahtev.

Pravo na prenosivost

Omogućava vam da primate podatke o ličnosti koji se odnose na vas, a koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i mašinski čitljivom formatu ili da te podatke prenesete drugom rukovaocu.

Važno! Zakonom smo obavezani da postupamo po takvim zahtevima samo za podatke koji su prethodno obrađeni na osnovu vaše saglasnosti ili izvršenja ugovora koji ste sklopili s nama i to samo ako se obrada sprovodi automatizovanim sredstvima.

 

Možete ostvariti prethodno navedena prava i saznati više o obradi podataka o ličnosti slanjem zahteva na adresu: zlpo-srb@lafargeholcim.com.

Takođe imate pravo da podnesete žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti.

Ova Politika na snazi je od juna 2020.

Povremeno možemo izmeniti ovu Politiku, na primer kako bismo je ažurirali ili uskladili sa zakonskim zahtevima ili promenama u načinu poslovanja.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa vašim pravima ili posebnih zahteva u pogledu vaših podataka o ličnosti, molimo vas da kontaktirate naše Lice za zaštitu podataka o ličnosti – Bojanu Draganić, na e-mail adresu bojana.draganic@lafarge.com ili na telefon +381 21 874 389 ili poštom na adresu: Trg Beočinske fabrike cementa br. 1, Beočin.