Voda i priroda

Što se tiče vodnih resursa, svodimo upotrebu vode na minimum, sa ciljem što manjeg opterećenja staništa u područjima u kojima poslujemo. Istovremeno, sprovodimo programe rehabilitacije naših kamenoloma, obnavljamo prirodni pejzaž i unapređujemo biodiverzitet u našim područjima delovanja.

U Lafarge BFC voda se koristi za industrijske potrebe, sanitarne potrebe i kao voda za piće. Za industrijske potrebe koristimo vodu iz reke Dunav i to isključivo za hlađenje opreme i kao vodu za pranje saobraćajnica. U našem postrojenju ne stvaraju se otpadne procesno-tehnološke vode. Kontrola otpadnih voda vrši se 3 puta godišnje od strane ovlašćene laboratorije, a rezultati ispitivanja u 2021. pokazuju da nema prekoračenja graničnih vrednosti ispitivanih parametara.
 

Očuvanje biodiverziteta

Naš proizvodni proces direktno zavisi od eksploatacije mineralnih sirovina, i iz tog razloga fokusirani smo na odgovorno i efikasno upravljanje zemljištem, uz očuvanje biološke raznovrsnosti. Sveobuhvatne studije procene uticaja na životnu sredinu i planovi rehabilitacije pokrivaju sve aspekte razvoja i eksploatacije površinskih kopova.

 

Rehabilitacija površinskog kopa Sredne brdo

Površinski kop krečnjaka „Srednje brdo“ Kada je 2004.godine kada je doneta odluka o zatvaranju kopa površinskog kopa krečnjaka „Srednje brdo“ pristupilo se  brižljivom planiranju radova na tehničkoj i biološkoj rekultivaciji lokacije, kako bi se ona vratila u krilo Nacionalnog parka „Fruška Gora“ i reintegrisala u njegov prirodni milje. Rekultivacija  ovog kopa je završena a time se su očuvani specifični šumski, travni, žbunasti i kamenjarski ekosistemi kao staništa ugroženih vrsta orintofaune, zajedno sa funkcionisanjem hranilišta za dodatnu ishranu ptica grabljivica u nepovoljnim uslovima prihranjivanja (zimski periodi, periodi reprodukcije). Na ovom kopu smo zasadili  12.000 sadnica raznih vrsta prema predloženom rasporedu na svim etažama, a ove godine je zasađeno još 7000 sadnica belog i crnog bora.

 

Površinski kop Beli kamen

Beočinska fabrika cementa je 1996.godine obustavila proizvodnju na površinskom kopu krečnjaka„Beli kamen“ kod Bešenova. Kompanija Lafarge je pruzela beočinsku fabriku cementa 2002. godine, dakle nakon obustavljanja proizvodnje na ovom kopu.

Radovi na rekultivaciji ovog kopa su u toku, a Lafarge BFC je u obavezi da završi tehničku i biološku rekultivaciju ovog do kraja 2024.godine, u skladu sa projektom trajne obustave radova (rehabilitacije) a na osnovu uslova i saglasnosti nadležnih organa (Zavod za zaštitu prirode Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za vodoprivredu, poljoprivredu i šumarstvo; Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i drugih nadležnih organa). Tehnička rekultivacija podrazumeva saniranje terena iskopavanjem i nasipanjem otkrivke sa susednog površinskog kopa Mutalj, i formiranje završnih oblika etaža i kosina kopa, nakon čega sledi biološka rekultivacija koja obuhvata sadnju izabranih biljnih vrsta koje su prilagođene za opstanak u eko klimatskim uslovima na ovom području. Radovi se odvijaju na degradiranim površinama  oko jezera.
 

Image
jezero2.jpg