Karijera

Otvorene pozicije

STAŽIRANJE U IT SEKTORU

• lokacija: Beočin.

STAŽIRANJE U SEKTORU FINANSIJA

• lokacija: Beočin.

ELEKTRIČAR

• na kamenolomu Ladne vode - lokacija Petrovac na Mlavi.

Ukoliko želite da se razvijate u okviru internacionalne kompanije, pošaljite Vašu radnu biografiju na sledeću e-mail adresu: nikola.spasojevic@lafarge.com

Zahvaljujući energiji, posvećenosti i idejama naših timova, ponovo osmišljavamo načine na koji se svet gradi da bi Srbija postala zelenija i da bi se gradilo pametnije koristeći prednosti inovacija i digitalizacije, gradeći svet koji je u službi ljudi i planete.

Raditi u građevinskoj industriji predstavlja veliki izazov u današnje vreme ubrzane urbanizacije koju prate visoki tehnološki zahtevi uz odgovornost prema okruženju, zajednici i partnerima.

Lafarge Srbija želi da zapošljava, razvija i zadrži najbolje talente koji će doprineti rešavanju izazova i kreiranju novih rešenja za budućnost. Potrebni su nam ljudi koji su spremni da uče, preuzmu inicijativu, pokažu samostalnost i razviju u potpunosti svoje potencijale.

Mi verujemo u jednak tretman i jednaku šansu za sve bez obrzira na pol, godine, geografsko poreklo, obrazovanje ili lična opredeljenja. Takođe, sigurni smo da je kreiranje različitih timova i inkluzivne klime velika kompetitivna prednost organizacije. Benefit različitosti je upravo sredina u kojoj se svako oseća poštovanim, uključenim i prepoznatim. Okruženje različitosti među nama omogućava nove načine rada, daje veću fleksibilnost i nikog ne isključuje a sa druge strane povećava uspeh i ugled organizacije.

Cilj Lafarge Srbija je da postane organizacija u kojoj se kontinuirano uči. Podstičemo sve da razviju svoje veštineci talente i ostvare svoj puni individualni potencijal.kako kroz programe Grupe  i eksterne programe tako i kroz interne razvojne, samo zaposlenima, prilagođene i kreirane programe.

Zašto izabrati Lafarge?

 

Brojne profesionalne mogućnosti u oblasti operacija i tehničkom sektoru, kao i u drugim funkcijama, pružaju mogućnost za lični razvoj, međunarodnu izloženost i atraktivno i bezbedno radno okruženje. Mi verujemo da su naši zaposleni glavni pokretači u ostvarivanju naših ambicija: okrenutost ka kupcima i tržištu, izvrsnost u operacijama, inovacije i integritet.
 

Raditi u Lafarge Srbija

 

 
karijera1.jpg