Strategija ugljenične neutralnosti

Postavili smo sebi ambicozne kratkoročne i dugoročne ciljeve u pogledu klimatskih promena 

  • Do 2030 smanjenje emisije CO₂ za 40% 
  • Do 2050 prelazak na nultu emisiju 
  • Partnerstvo sa (SBTi) i naučno potvrđeni ciljevi 

Na našoj planeti živi oko 8 milijardi ljudi, od kojih 60% naseljava gradove. Svi oni nastoje da imaju pristojan dom i infrastrukturu koja zadovoljava njihove potrebe u pogledu škola, bolnica, prevoza. Moderno graditeljstvo ne možemo zamisliti bez cementa i betona, za koje globalno ne postoji jednako dostupna i efikasna alternativa. Znamo da je proizvodnja cementa, glavne vezivne komponente betona, odgovorna  za oko 7% emisija CO₂  u svetu. 
Svesni ove realnosti preduzeli smo značajne korake usmeravajući se sve više ka principima održivosti i kontinuiranom smanjivanju uticaja naše industije na klimu. 

Ograničavamo naš uticaj na klimatske promene sledećom strategijom:

  • Razvoj, proizvodnja ili promocija inovativnih i održivih proizvoda i rešenja
  • Optimizacija korišćenja energije i poboljšanje naše energetske efikasnosti, oporavka energije i korišćenje obnovljivih izvora energije
  • Smanjenje upotrebe neobnovljivih resursa i, gde je to tehnički i ekonomski bezbedno i prikladno, zamena alternativnim sirovinama, alternativnim gorivima i biomasom.

Na globalnom nivou, kao Holcim Grupa u okviru koje posluje Lafarge Srbija, obavezali smo se na smanjenje emisije CO₂ za 40% do 2030. godine, odnosno  na prelazak na nultu neto emisiju do 2050. godine.
Naši ciljevi u pogledu klimatskih promena su naučno zasnovani i potvrđeni od strane strane Science Based Target Initiative (SBTi).

 

Image
strategija-ugljenicne-neutralnosti.jpg