Naš menadžerski tim

Direktor, Lafarge Srbija
Slavica Đurić
DIREKTOR ZA ORGANIZACIJU I LJUDSKE RESURSE, LAFARGE SRBIJA
Industrijski direktor Teko Mining, Lafarge Srbija
DIREKTOR PRODAJE CEMENTA, LAFARGE SRBIJA
Finansijski direktor, Lafarge Srbija
Direktor za nabavku, logistiku i administraciju prodaje, Lafarge Srbija
Teko Mining menadžer, Lafarge Srbija
Tehnički direktor fabrike cementa, Lafarge Srbija
Menadžer betona, Lafarge Srbija