Naš menadžerski tim

Direktor, Lafarge Srbija
Slavica Đurić
DIREKTOR ZA ORGANIZACIJU I LJUDSKE RESURSE, LAFARGE SRBIJA
TEHNIČKI DIREKTOR FABRIKE CEMENTA, LAFARGE SRBIJA
DIREKTOR PRODAJE CEMENTA, LAFARGE SRBIJA
Finansijski direktor, Lafarge Srbija
Direktor za nabavku, logistiku i administraciju prodaje, Lafarge Srbija
Teko Mining menadžer, Lafarge Srbija
Geocycle menadžer, Lafarge Srbija
Menadžer betona, Lafarge Srbija
Menadžer Marketinga i Komunikacija, Lafarge Srbija