Održivi razvoj

Za Lafarge Srbija održivi razvoj je ključni stub naše strategije i osnovna vrednost naše kompanije. On ne predstavlja samo strateško opredeljenje nego i dugogodišnju posvećenost i praksu koja se neprestano razvija kako bismo unapredili kvalitet života zajednice u kojoj poslujemo, razvili ljudske i očuvali prirodne resurse.

Kao deo Holcim Grupe, želimo da budemo lideri u održivom razvoju i da doprinesemo transformaciji  i načinu na koji naša industrija posluje u Srbiji te da podstaknemo celokupni građevinski sektor da uzme učešće u definisanju i rešavanju najvećih problema naše planete, kao što su klimatske promene, urbanizacija i ograničenost prirodnih resursa.

Posvećeni smo cilju da postanemo kompanija sa nultom neto emisijom ugljenika i da predvodimo tranziciju ka niskougljeničnoj gradnji,  promovišući cirkularnu ekonomiju, od alternativnih goriva do cirkularnih rešenja vezanih za reciklažu građevinskih materijala i otpada nastalog od rušenja građevinskih objekata.

Društveni napredak, zaštita životne sredine i poštovanje lokalnih zajednica ključni su prioriteti za uspešno poslovanje modernog poslovanja i održiviju budućnost.

Četiri stuba naše strategije održivog razvoja

Stremimo ugljeničnoj neutralnosti

Posvećeni smo promovisanju ljudskih prava, pristupačnog stanovanja i dobrobiti svih ljudi.

Smanjimo količinu tekuće vode koju uzimamo iz prirode i optimizujemo njeno korišćenje. Posvećeni smo očuvanju biodiverziteta.

Otpad transformišemo u resurs i koristimo ga kao zamenu za fosilna goriva rešavajući društveni problem vezan za odlaganje otpada na deponije.

Beočin Biznis Park
Bezbednost i zdravlje na radu