Proizvodi za stabilizaciju

Hidraulična veziva za puteve>

Lafarge hidraulična veziva za puteve, proizvedena u fabrički kontrolisanim uslovima, pogodna su za stabilizaciju podtla, nasipa, kao i donjeg i gornjeg nosećeg sloja kod izrade kolovoznih konstrukcija; koriste se za tretiranje širokog spektra podloga i materijala, poput kamenog agregata, šljunka, peska, gline, lesa itd.

Uloga Lafarge veziva za puteve jeste međusobno povezivanje čestica materijala (tlo, kameni agregat) i poboljšanje mehaničkih karakteristika podloge (posebno pritisne čvrstoće i nosivosti). Prilikom primene veziva najčešće se koriste lokalni agregati ili tla, koji mogu imati značajne razlike u svojstvima. Konačan sastav mešavine (vezivo, agregat i/ili tlo), koji je određen u laboratorijskim uslovima, potrebno je prilagoditi zahtevima projekta i uslovima na terenu, a prema postojećim standardima EN 14227-1, EN 14227-15 i SRPS U.E9.024.

 

beosol 1

 

Upotreba hidrauličnih veziva za puteve donosi sledeće prednosti:

  • Povećava se nosivost i trajnost kolovozne konstrukcije.

  • Povećava se vodonepropusnost tla i otpornost na dejstvo mraza.

  • Omogućava upotrebu postojećih materijala čije prirodne karakteristike ne zadovoljavaju zahteve projekta.

  • Omogućava smanjenje debljine konstrukcije istovremeno zadržavajući karakteristike predviđene projektom.

  • Značajno se povećava brzina izvođenja radova u odnosu na klasičnu metodu.

  • Čuvaju se prirodni resursi, odnosno smanjuje se potrošnja prirodnih agregata.

  • Smanjuju se troškovi gradnje i ostvaruje se ušteda u potrošnji energije.

beosol 2

 

Andrija VIDANOVIĆ
Menadžer za veziva i stabilizaciju
066/8755418