Visok učinak i snažan integritet su ključ održivog uspeha. Postupanje sa integritetom i poštena konkurencija nam omogućavaju da našim kupcima pružimo najbolje proizvode po najpovoljnijim uslovima,stvara osećaj poverenja i štiti našu reputaciju.

Kodeks poslovnog ponašanja Holcim Grupe osigurava da svi naši zaposleni dele posvećenost poslovanju sa integritetom i daje smernice kako da se ove obaveze primene u praksi. Takođe, Kodeks pomaže da se pridržavamo zakona i propisa u zemljama u kojima poslujemo.

Podjednako važno za Holcim Grupu je i kako se na tržištu ponašaju dobavljači sa kojima poslujemo. Trudimo se da se svi naši dobavljači ponašaju u skladu sa principima ustanovljenim u Kodeksu ponašanja Holcim Grupe, posebno kada su u pitanju ljudska prava, pitanja vezana za rad, životnu sredinu i sprečavanje mita i korupcije.

Korporativno upravljanje

 

Ukoliko  imate pitanje ili želite da izrazite nedoumicu u vezi sa  poslovnom praksom kompanije Lafarge Srbija, molimo Vas da koristite liniju Integriteta

https://integrityline.holcim.com/

0800 190 078

(globalni identifikacioni broj 77084)