Pakovani proizvodi

Lafarge pakovani proizvodi Beočinski Standard Plus, Beočinski Profi, Beočinski Multibat i Beočinski EstrihBet, obezbeđuju  sigurnu, efikasnu i ekonomičnu gradnju.