Rešenje za betonske podove izložene dejstvu hemikalija

 

image

Trajnost konstrukcija od presudnog je značaja za njihovo projektovanje i izgradnju, zbog čega je beton, zahvaljujući svom životnom veku i performansama, neprikosnoven kao građevinski materijal. Strukturu i trajnost betona, uprkos potvrđenoj otpornosti na različite reagense, može ugroziti izloženost dejstvu hemikalija (sulfati, nitrati, amonijumove soli, urea itd.) i to u slučaju kada su agresivne supstance prisutne u velikoj koncentraciji u rastvoru niske pH vrednosti kojoj je beton podvrgnut. Iz navedenih razloga, konstrukcije koje podrazumevaju izloženost pomenutim hemikalijama, kakva su različita industrijska postrojenja, silosi za bio otpad, podovi farmi, kanalizacioni sistemi i kolektori, industrijski kolektori, bazeni i prečišćivači, rezervoari pitke vode, postrojenja za tretman otpadnih voda, temelji, šipovi, podzemna skloništa, podrumi i slično, nalažu pažljiv odabir tipa betona koji će biti ugrađen u objekat.

img 6f56854ebff6806365ee992c78f5bc1c v

Kako bi se pojačala postojanost i otpornost betona, odnosno prevenirala njegova hemijska degradacija usled delovanja agresivnih komponenti prisutnih u zemljištu,  podzemnim vodama,  industrijskim postrojenjimai sl, pribegava se izradi posebnih receptura. Naime, radi postizanja otpornosti na dejstvo hemikalija, neophodno je da beton zadovolji sledeće zahteve: visoku homogenost, veoma visok nivo mehaničkih čvrstoća kao i visok stepen vodonepropustljivosti, što se ostvaruje adekvatnim izborom agregata i granulometrijske kompozicije, izborom vrste i optimalne količine cementa, povećanjem stepena hidratacije, efikasnim ugrađivanjem, kao i primenom različitih hemijskih dodataka betonu, putem kojih se deluje na mikrostrukturu samog materijala.

image1

Prilikom pripreme receptura neophodno je striktno pridržavanje preporučenih graničnih vrednosti za sastav i svojstva betona, tj. za određene stepene izloženosti hemijski agresivnoj sredini i zahtevanu klasu betona, minimalne količine cementa i maksimalan vodocementni faktor, koje nalaže evropski standard, čija se primena uskoro očekuje i u Srbiji.

 

Lafarge rešenje

 

Lafarge betoni iz ULTRA SERIES™ HEMIJSКA OTPORNOST razvijeni su kao rešenje za podove i konstrukcije izložene dejstvu većine hemikalija koje se mogu naći u zemljištu, podzemnim vodama ili gore pominjanim  postrojenjima i konstrukcijama. Za njihovo spravljanje koristi se Lafarge cement CEM II/B-M (S-V) 42,5 N koji u značajnoj meri povećava otpornost betona na hemijske agenese u odnosu na druge vrste cementa na tražištu. Hemijski dodaci betonu poput plastifikatora ili superplastifikatora, eventualno i zaptivači direktno će uticati raspored pora u strukturi betona. Svakako, potrebno je  voditi računa o kompatibilnosti hemijskih dodataka sa upotrebljenim cementom, kao i o eventutualno štetnim materijama tipa hlorida, prisutnim u hemijskim dodacima.

shutterstock 78996031 1

U cilju razvoja adekvatnih rešenja na ovom polju, u kompaniji Lafarge su sprovedena opsežna istraživanja. U nastavku su predstavljeni rezultati ispitivanja otpornosti betona prema dejstvu agresivne sredine, urađeni prema relevantnoj tzv. Koch-Staineger metodi.

Za potrebe ispitivanja spravljen je beton klase C35/45 (C35/45 US Hemijska otpornost) uz korišćenje 420 kg cementa Lafarge BFC CEM II/B-M (S-V) 42,5 N; vodocemnetni faktor je iznosio 0,41, a takođe je primenjen i supretplastifikator. Od uzorka betona načinjeni su uzorci betonskih kocki (dimenzija 150x150x150mm), koje su najpre negovane na vazduhu 24h, a potom i u vodi, do 28 dana starosti.

Po isteku pomenutog roka, jedan deo kocki ostavljen je u destilovanoj vodi (etalon), dok je drugi deo potapan u različite rastvore prikazane u tabeli. Nakon 28 i 56 dana na opisani način negovanih uzoraka, ispitivana je čvrstića istih i poređena sa čvrstoćom etalona.

 

Termin isptivanja

Čvrstoća pri pritisku , MPa

28 + 28 dana

% od etalona

28 + 56 dana

% od etalona

Etalon (destilovana voda)

68,0

 

70,9

 

Rastvor 10 % natrijum-sulfata

64,7

95,1

65,6

92,5

Rastvor 5 % mlečna kiselina

59,7

87,8

58,9

83,1

Rastvor 2 % sirćetna kiselina

58,3

85,7

62,7

88,4

Rastvor 2 % amonijum nitrat

59,1

86,9

67,5

95,2

Rastvor 10 % karabamid - urea

63,3

93,1

70,7

99,6

Tabela - rezultati isiptivanja čvrstoće pri pritisku betosnkih uzoraka spravljenih sa cementom CEM II/B-M (S-V) 42,5 N

*Napomena: Kriterijum za otpornost prema dejstvu agresivnog medija podrazumeva da ispitani uzorci koji su odležali u pomenutom mediju, u pogledu čvrstoće imaju minimalno 70% čvrstoće od etalona tj. uzoraka koji su negovani u destilovanoj vodi.

Rezultati do kojih se ispitivanjem došlo, predstavljeni u tabeli, neosporno potvrđuju  da svi uzorci  betona Ultra Serije Hemijska otpornost spravljeni sa Lafarge CEM II/B-M (S-V) 42,5 N cementom pokazuju otpornost na dejstvo svih agresivnih medija kojima su bili izloženi, zbog čega se ovaj specifični tip betona preporučuje za izgradnju svih tipova industrijskih postrojenja, različite kategorije podzemnih objekata, rezervoare i kolektore, podove farmi i ostale betonske strukture koje zahtevaju hemijsku zaštitu.

image3

Osim toga, korišćenje pomenutih betona u većini slučajeva je i ekonomičije rešenje u poređenju sa drugim vrstama betona, jer beton Ultra Seria: Hemijska otpornost ne zahteva u svom sastavu mineralne dodatke, kao što je mikrosilika, koja se najčešće koristi kada su ovakvi zahtevi trajnosti u pitanju, za razliku od  betona spravljenog sa drugim vrstama cementa. Sa druge strane, u situacijama kada su zahtevani dodatni premazi, betonska konstrukcija se odlikuje dužim vek trajanja u odnosu na klasična rešenja, što svakako predstavlja dodatni benefit.