Radovi na Aerodromu Nikola Tesla – po planu, uz oprez i mere bezbednosti

Projekat modernizacije, rekonstrukcije i proširenja aerodroma Nikola Tesla, odnosno njegova prva faza, odvija se po predviđenom planu. Trenutno se radi na ekspanziji Terminala 2 kao i na proširenju “C “ dela aerodroma. Ukoliko okolnosti izazvane epidemijom dozvole, ubrzo počinju i radovi na izgradnji nove rulne staze, za koju će biti primenjen novi tip specijalnog betona Ultra serija: Otpornost na habanje (http://www.lafarge-infrastruktura.rs/sr/vesti/ultra-series-otpornost-na-habanje/), razvijen u kompaniji Lafarge za potrebe infrastrukturnih projekata koje prate zahtevi za betonima visokih klasa, performansi i specijalnih svojstava.

nikola tesla aerodrom 4 nikola tesla aerodrom 2

Kako bi beton zadovoljio potrebe teškog saobraćajnog opterećenja, kakav je primer rulne staze aerodroma, neophodno je da, uz druge važne karakteristike, bude otporan i na habanje klase XM2 – H2, što je postignuto razvojem posebne recepture u našoj centralnoj laboratoriji. Visoke performanse novog tipa betona čine ga jedinstvenim na domaćem tržištu, koji je pored aerodroma svoju namenu našao i na drugim zahtevnim projektima, dok njegovu punu primenu tek očekujemo” navodi Vitor Antić, Menadžer za beton visokogradnju i infrastrukturu kompanije Lafarge.

nikola tesla aerodrom 4

 

nikola tesla aerodrom 2

 

Rekonstrukcija i modernizacija aerodroma Nikola Tesla planirana je u nekoliko faza. Ugovor o dvadesetpetogodišnjoj koncesiji, koji je Vlada Republike Srbije potpisala sa kompanijom VINCI Airports 2018. godine, podrazumeva razvoj, unapređenje i održavanje aerodroma, a predviđeni investicioni planovi, vredni oko 730 miliona evra, biće realizovani tokom ugovorenog koncesionog perioda. Najveći deo radova biće izveden u narednih pet godina, što između ostalog uključuje i proširenje terminala, umetnutu pistu i rulne staze, dodatne pozicije za parkiranje aviona, novu platformu za odleđivanje i sprečavanje aviona od zaleđivanja, povećanje kapaciteta parkinga za automobile, kao i nove pristupne puteve. Navedeni radovi, kako se očekuje, uvećaće efikasnost i komfor prestoničkog aerodroma, povećati obim saobraćaja i obezbediti bolju povezanost beogradskog sa drugim svetskim aerodromima.

“Izbor Lafarge-a za prioritetnog isporučioca betona povlači veliku odgovornost ali i potvrđuje da je Lafarge Srbija dobavljač od poverenja, posebno kada se zahtevaju visoke performanse betona, neophodne za infrastrukturne projekte. Takođe, partnerstvo sa VINCI Airports daje nam priliku da primer uspešne saradnje na globalnom nivou potvrdimo i lokalno, pogotovo u novonastalim okolnostima, gde pored kvaliteta proizvoda, bezbednost i zdravlje zaposlenih i saradnika mora biti prioritet svih prioriteta“ dodaje Vitor Antić.