Rad Lafarge BFC u uslovima vanrednog stanja

Poštovani kupci, poslovni partneri i saradnici,

U našoj zemlji, kao i u gotovo svim zemljama sveta, epidemija virusa COVID-19 ima veliki uticaj na živote svih nas, na naše prioritete i poslovanje. Koristimo priliku da vas, u skladu sa vanrednim okolnostima, obavestimo da zdravlje i bezbednost naših zaposlenih, kupaca, dobavljača i drugih saradnika, kao i ljudi u zajednici u kojoj poslujemo, ostaje naš najvažniji i najviši prioritet.

U skladu sa tim i preporukama nadležnih državnih institucija i Vlade Republike Srbije, primenjujemo u potpunosti sve mere prevencije, a pored toga preduzeli smo i druge dodatne mere. Formirali smo tim koji svakodnevno i neprestano prati novonastalu situaciju, implementira neophodne mere i prilagođava poslovne procese novonastslim okolnostima sa ciljem da obezbedimo kontinuirano snabdevanje naših kupaca uz smanjenje  rizika na najmanju moguću meru.

U Lafarge Srbija je u primeni sveobuhvatan plan kako bismo na minimum sveli poremećaj u poslovanju naših kupaca i saradnika :

• Redovno komuniciramo sa našim zaposlenima o svim preporukama nadležnih organa i preventivnim merama koje treba da preduzmu kako bi se zaštitili od infekcije i kako bi ostali  zdravi

• Na svim našim poslovnim lokacijama, u fabrci cementa, fabrikama betona i na gradilištima postavili smo  ručne aparate- dozere,  gelove i sprejove za dezinfekciju ruku, i izvršili smo dezinfekciju svih naših lokacija

• Pojačali smo BZR procedure našim zaposlenima, uključujući specifične zahteve za zaštitu od Koronavirusa

• Obavili smo obimne pripremne aktivnosti i za deo naših zaposlenih omogućili rad od kuće, kako bismo smanjili broj ljudi na samim fabrikama a time i mogućnost kontakata

• Uspostavili smo novu organizaciju rada operatera u kontrolnim sobama sa ciljem da obezbedimo rad peći, mlinova i pripreme sirovine u narednom periodu.

Trenutno se proizvodnja i isporuka svih Lafarge proizvoda neometano odvija u redovnom radnom vremenu. O eventualnim promenama, koje bi bile u skladu sa preporukama nadležnih institucija, naše kupce i saradnike ćemo blagovremeno informisati. Svesni smo da je ovo test za sve nas, stoga želim da vas uverim da je tim Lafarge Srbija potpuno posvećen saradnji sa našim kupcima sa nadom da ćemo još tešnjom saradnjom zajednički prevazići trenutne teškoće.

potpis dimitrije knjeginic

Dimitrije Knjeginjić
Direktor Lafarge Srbija