Otvoren međunarodni konkurs „LafargeHolcim Nagrada“ za projekte održive gradnje

Poziv otvoren za izuzetne građevinske projekte i vizionarska projektna rešenja

LafargeHolcim  raspisuju konkurs za projekte profesionalaca, kao i avangardne ideje „Nove generacije“ koje kombinuju rešenja u oblasti održive gradnje sa arhitektonskom izvrsnošću. Šesti konkurs međunarodnog takmičenja je otvoren za prijave do 25. februara 2020. godine. Nagradni fond iznosi ukupno dva miliona američkih dolara za istaknute projekte i rešenja u oblasti arhitekture, inženjeringa, urbanističkog planiranja, tehnologije materijala i gradnje, kao i povezanih oblasti.  

Prijave za glavnu kategoriju LafargeHolcim Nagrade uključuju održive građevinske projekte u naprednoj fazi dizajna, uz realnu mogućnost realizacije. Izgradnja/izrada ne sme biti započeta pre 1. januara 2019. godine. Kategorija „Nova generacija“ ( Next Generation) podrazumeva vizionarska projektna rešenja i avangardne ideje u preliminarnoj fazi dizajna, uključujući projektni studio i istraživački rad. Za učešće u ovoj kategoriji, autori ne smeju biti stariji od 30 godina. Studenti i mladi profesionalci su dobrodošli za učešće u glavnoj kategoriji konkursa sa projektima koji su ušli u naprednu fazu dizajna.  

Nezavisni stručni žiri u pet geografskih regija sveta će ocenjivati prijave primenjujući sveobuhvatne „ciljne kriterijume“ održive gradnje LafargeHolcim Fondacije. Kriterijumi se odnose na inovacije i primenjivost; etičke standardne i društvenu inkluziju; resurse i učinak na životnu sredinu; ekonomsku opravdanost i kompatibilnost;  kontekstualni i estetski uticaj. Konkurs promoviše cirkularno razmišljanje i smanjenje emisije CO2 u svim disciplinama, a takođe identifikuje ideje sa najvećim potencijalom za rešavanje izazova današnjice u pogledu ubrzane urbanizacije i poboljšanja kvaliteta života.  

Učešće na konkursu je besplatno, a prijave moraju biti sačinjene na engleskom jeziku na mrežnom formularu koji sadrži informacije o autorstvu, siže projekta, tehničke detalje, kao i fotografije i/ili ilustracije projekta. Uputstvo „Korak-po-korak“ detaljno objašnjava proces i prikazuje način pripreme prijave na  www.lafargeholcim-awards.org

Od 2003. godine, LafargeHolcim Fondacija unapređuje razgovore o  održivoj  gradnji pretežno putem LafargeHolcim Nagrade, najznačajnijeg svetskog konkursa u oblasti održivog projektovanja. Fondacija je nastala na osnovu inicijative LafargeHolcim Grupe, globalnog lidera u oblasti građevinskih materijala i rešenja.  

Korisni linkovi

• Pristup formularu prijave na konkurs: www.lafargeholcim-awards.org/enter

• Snimite uputstvo Korak-po-korak kako da se prijavite na konkurs: www.lafargeholcim-awards.org/guide

• Pitanja o konkursu: helpdesk@lafargeholcim-awards.org

• Detalji o „ciljnim kriterijumima“ održive gradnje: www.lafargeholcim-awards.org/target

• Pregled preko 250 ranijih nagrađenih projekata LafargeHolcim Nagrade: www.lafargeholcim-foundation.org/projects

Kontakt za medije  :

LafargeHolcim Foundation for Sustainable Construction Phone +41 58 858 82 92 – info@lafargeholcim-foundation.org
www.lafargeholcim-foundation.org