Održiva i efikasna Lafarge rešenja - fabrika Toyo Tires, Inđija

Integrisana rešenja kompanije Lafarge na projektu Toyo Tires još jednom potvrđuju da odabir pouzdanog dobavljača sa proverenim odgovorima na izazove projekta, kroz portfolio proizvoda, kvalitet i logističku prednost sa jedne strane i ekološka rešenja sa druge, predstavlja višestruki benefit za odgovornog izvođača radova, odnosno investitora.

Japanska kompanija Toyo Tires opredelila se za industrijsku zonu opštine Inđija, kao najbolju lokaciju za izgradnju svog prvog postrojenja u Evropi, investicije vredne 380 miliona eura. Savremeni kompleks, koji će se  prostirati na površini od 64 hektara,  zapošljavaće preko 500 radnika na izradi pneumatika, po vodećim svetskim standardima, a predviđa se da će kapacitet proizvodnje iznositi oko 5 miliona guma godišnje.

Glavni izvođač radova na izgradnji Toyo Tires fabrike, kompanija Takenaka, takođe iz Japana, oslonila se na Lafarge BFC kao potvrđenog proizvođača građevinskih materijala, koji može odgovoriti kompleksnim zahtevima japanskih investitora.

lafarge indjija

Toyo Tires Inđija, primena metode stabilizacije tla vezivom BEOBOND C30

Jedan od zahteva projektanta odnosi se na stabilizaciju 180.000 m² površine, koju će zauzimati objekti i saobraćajnice. Izvođač zemljanih radova, zarad postizanja vrhunskih rezultata stabilizacije tla, koristi Lafarge cementno vezivo sa dodatkom kreča - BEOBOND C30). Specijalno dizajnirano za stabilizaciju i modifikaciju koherentnih glinovitih materijala, cementno-krečno vezivo se pokazalo kao pravi izbor za postizanje željenih rezultata u kombinaciji sa materijalom koji se nalazi na terenu, omogućavajući izvođačima stabilizaciju i do 5.000 m² površine dnevno. Zahvaljujući  kontrolisanoj proizvodnji BEOBOND veziva i odabiru adekvatnih komponenti, smanjuje se količina ugrađenog ugljenika u sam proizvod, čime se emisije CO₂ u atmosferu redukuju i do 25% po toni materijala u poređenju sa istom količinom cementa koji se uobičajeno koristi za stabilizaciju. Takođe, sama metoda stabilizacije podrazumeva upotrebu postojećih materijala sa gradilišta, čime se sprečava dodatna eksploatacija prirodnih resursa, što Lafarge vezivo svrstava u kategoriju proizvoda namenjenih održivoj gradnji.

zeleni beton

Lafarge Beton, kao lider na tržištu proizvodnje betona, izabran je za ekskluzivnog dobavljača betona na projektu Toyo. Za potrebe fundiranja, odgovornost betona za šipove poverena je brendiranom betonu ECOPact Piles, iz palete Lafarge zelenih betona, koji je specijalno dizajniran za šipove. ECOPact Piles se proizvedi od CEM II/B-M (S-V) 42.5N LH cementa niske toplote hidratacije, a pored svojstava odlične agilnosti i pumpabilnosti, odlikuje se i smanjenim sadržajem CO₂ za 30% u odnosu na klasičan beton za šipove.

Japanska kompanija Takenaka prepoznala je u Lafarge-u pouzdanog partnera sa integrisanom ponudom betona i putnih veziva za stabilizaciju, koji kroz upotrebu najkvalitetnijeg proizvoda sa redukovanim sadržajem ugrađenog ugljenika, zajedno ispunjavaju misiju izgradnje održive budućnosti.