OBAVEŠTENJE U toku je sprovođenje pripajanja privrednog društva LAFARGE BETON d.o.o. Beograd privrednom društvu LAFARGE BFC d.o.o. Beočin.

 U skladu sa članom 495. stav 1 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/2011 i 99/2011), obaveštavamo Vas da je u toku sprovođenje statusne promene pripajanja privrednog društva LAFARGE BETON d.o.o. Beograd, kao društva prenosioca, privrednom društvu LAFARGE BFC d.o.o. Beočin, kao društvu sticaocu i ujedno objavljujemo Nacrt ugovora o pripajanju.