NOVA GENERACIJA LAFARGE VEZIVA - rešenje za materijale lošeg kvaliteta i niske nosivosti

Tokom zimskog perioda i prvih prolećnih meseci u građevinskoj industriji su uobičajeni problemi pri vršenju iskopa i zemljanih radova, s obzirom da su tada materijali najzasićeniji vlagom, a podzemne vode dostižu svoj maksimum. Izvođenje linijskih objekata, poput puteva, umnogome zavisi od prirodnih karakteristika tla. Usled visoke dinamike, naročito na infrastrukturnim projektima, potrebno je obezbediti rešenje koje omogućava izvođačima manipulaciju  materijalima tokom cele godine.

c30 nakon kisnog perioda

Izgled pristupnog puta pre stabilizacije Beobond-om C30 nakon kišnog perioda.

Novi Lafarge proizvod - Beobond C30 je cementno-krečno hidraulično vezivo, napravljeno sa ciljem da odgovori specifičnim zahtevima tržišta, naročito pri stabilizaciji i modifikaciji materijala kod kojih je procenat vlažnosti i sadržaj glinovitih čestica veoma visok. Zamešavanjem pomenutih materijala sa vezivom Beobond C30, povišena vlažnost se smanjuje na optimalnu, eliminiše se plastičnost, a bubrenje izazvano visokim sadržajem glinovitih čestica se neutrališe. Stabilizovani sloj, visoke nosivosti i vodonepropusnosti, obezbeđuje čvrstu radnu platformu za kretanje teške mehanizacije u svim vremenskim uslovima, što se pozitivno odražava na brzinu izvođenja radova.

c30 nakon kisnog perioda

Izgled pristupnog puta posle stabilizacije Beobond-om C30 nakon kišnog perioda

Da bi se postigao maksimalan učinak novog materijala na terenu, potrebno je uraditi prethodna ispitivanja u laboratoriji, nakon čega se tumačenjem dobijenih rezultata određuje optimalna mešavina materijal/vezivo koja ispunjava zahteve tražene projektom. Kao vid partnerske saradnje, Lafarge BFC nudi izradu kompletnih ispitivanja u svojoj Laboratoriji za geomehaniku, kao i pomoć na gradilištu pri izradi strabilizacije.
  
Beobond C30 karakteriše ujednačen kvalitet dobijen potpuno automatizovanim postupkom proizvodnje, gde se definisanim odnosom elektrofilterskog pepela i negašenog kreča, uz dodatak cementnog klinkera, dobija vezivni materijal koji svaki tip zemljišta pretvara u odličnu osnovu za izradu konstrukcija u oblasti niskogradnje. Negašeni kreč je materijal veoma pogodan za upijanje vode, dok kombinacija elektrofilterskog pepela i cementnog klinkera doprinosi povećanju nosivosti tretiranih materijala.
Kontrolisanom proizvodnjom veziva Beobond C30, emisije CO2 se umanjuju na 170 kg/t, što novi Lafarge proizvod svrstava u grupu ekološki prihvatljivih vezivnih materijala, bez štetnog uticaja na životnu sredinu. Pored toga, upotrebom postojećih materijala kao što su lesovi, glinoviti peskovi, peskovite prašine itd. Delujemo u pravcu očuvanja prirodnih agregata čije su rezerve neobnovljive.

beobond c30 e kapija