Net Zero Pledge strategija

 

 

planeta 04 2021

 

Prema skorašnjim podacima EU više od 50% ukupne emisije svih gasova sa efektom staklene baste (GHG gasovi), a pre svega ugljen-dioksida, potiče iz sektora građevine. S obzirom da se potražnja za građevinskim materijalima kontinuirano povećava, rešenje za održivu gradnju nameće se kao neminovnost. 

Kompanija Holcim Grupa se, u skladu sa Pariskim sporazumom usvojenim pri Ujedinjenim nacijama  2015. godine, obavezala na nultu neto emisiju CO₂, sprovodeći korpus mera koje daju ozbiljne i merljive rezultate. Kako na globalnom nivou, tako i lokalno, u svim zemljama u kojima je kompanija prisutna, radi se na smanjenju uticaja industrije na životnu sredinu na različite načine, između ostalog i kroz razvoj portfolia ka paleti proizvoda sa što manjom emisijom štetnih gasova.

Domaćem tržištu je tokom prethodnog perioda predstavljen novi set lokalno razvijenih proizvoda koji se odlikuju smanjenim sadržajem CO₂ po toni materijala, sa tendencijom da se u budućnosti razvoj proizvodne palete usmeri ka nultoj emisiji ugljen-dioksida. U pitanju su sledeći proizvodi:
 
  • CEM II/B-M(S-V)42,5N LH → cement niske toplote hidratacije, odlikuje se najnižom emisijom CO₂ po toni materijala u portfoliu naših rinfuznih proizvoda.
  • EstrihBet  → vezivo namenjeno za izradu mašinskih košuljica,  sadrži i do 35% manje CO₂ po toni proiyvoda u poređenju sa materijalima kojima se standardno izvode košuljice.
  • Beobond C30 → vezivo za stabilizaciju, čijom se kontrolisanom proizvodnjom emisije CO₂  umanjuju do 25% u poređenju sa istom količinom cementa koji se uobičajeno koristi za stabilizaciju.

kamion 04 2021

 

Tokom prethodne godine u okviru sektora Lafarge Beton razvijaju se i “zeleni betoni” u LH Grupi prepoznatljivi kao ECOPact  betoni, čije je zvanično predstavljanje domaćem tržištu predviđeno za april tekuće godine, mada je Lafarge  beton sa samnjenim  CO₂ otiskom već u upotrebi. Naime,  na trenutno najvećem gradilištu u zemlji – fabrici  LingLong Tire u Zrenjaninu, od zimus se koristi specijalno dizajniran beton za šipove, Agilia Piles, koji se odlikuje 30% manjim  sadržajem ugljen-dioksida u odnosu na klasičan beton za šipove.
 
Borba za očuvanje životne sredine i minimalizovanje uticaja industrije na klimatske promene   predstavlja ključnu strategiju u okviru LH kompanije, kako globalno, tako i u Srbiji. Pored niza mera koje su  preduzete, među kojima je i razvoj portfolia ka paleti proizvoda sa što manjom emisijom štetnih gasova, predstoji i edukacija domaćeg tržišta, a u cilju prihvatanja i implementacije “zelenih proizvoda”. 
Ohrabruje činjenica da građevinska industrija u Srbiji polako prepoznaje značaj i benefite materijala sa smanjenom emisijom ugljen-dioksida, kako zbog performansi samih proizvoda, tako i zbog pooštravanja kriterijuma koji se odnose na uticaj građevinskih materijala na životnu sredinu. Takođe, sve naglašenije prisustvo stranih investitora, koji dolaze iz sredina sa usvojenim standardima zelene gradnje, sa očekivanjima da se isti primene i na našem tržištu, svakako će u narednom periodu povećati potražnju za ekološki prihvatljivim proizvodima, na koju Lafarge  ima spreman odgovor u vidu „zelenih materijala“ na čijem razvoju i implementaciji se predano radi.