Namera pripajanja društva Geocycle S društvu Lafarge BFC

Lafarge BFC d.o.o. i Geocycle S d.o.o. objavljuju nameru pripajanja Geocycle S društvu Lafarge BFC.

Osnova za ovo pripajanje je povezanost Društva sticaoca sa Društvom prenosiocem, ista poslovna politika i ciljevi, ubrzanje i optimizacija procesa rada, usklađivanje procedura, evaluacija radnih rezultata, kao i efikasnije upravljanje i unapređenje poslovanja i jačanje tržišnog položaja.

Nacrt ugovora o pripajanju Društvo sticaoc i Društvo prenosioc su objavili na svojoj zajedničkoj internet stranici i dostavili Agenciji za privredne registre, radi obkavljivanja na internet stranici Registra privrednih subjekata.

Tekst nacrta možete pronaći  ovde.

pripajanje lafarge geocycle 2021