LafargeHolcim Grupa najbolje ocenjena od 101 proizvođača građevinskog materijala u svetu

- Sustainalytics ocenio  101 proizvođača građevinskih materijala u svetu- LafargeHolcim prvi

- TOP 20% od ukupno 12.000 ocenjenih kompanija  iz svih privrednih  sektora

Kompanija Sustainalytics, globalni lider u istraživanju i proceni ekoloških, društvenih i upravljačkih faktora (ESG-Environmental, Social and Governance) objavila je ocenu ekoloških, društvenih I upravljačkih rizika za LafargeHolcim Grupu. Analizirana je 101 kompanija iz građevinskog sektora u svetu, a LafargeHolcim je dobio najbolju ocenu i prvi je na listi .

Osim toga, LafargeHolcim  je na listi TOP 20%  od ukupno 12.000 ocenjenih  kompanija iz svih privrenih oblasti.

Magali Anderson, Direktor za održivi razvoj LH Grupe: “Izuzetno smo ponosni na ovu ocenu koja nas stavlja na prvo mesto u našoj industriji. LafargeHolcim je najbolje ocenjen proizvođač građevinskih materijala prema oceni ekoloških, društvenih i upravljačkih rizika, a osim toga, mi smo i prvi koji su u kategoriji niskog rizika ostvarili poziciju ispod 20. Ponosni smo na ovaj rezultat koji nas ohrabruje da i dalje podižemo lestvicu i ubrzamo  tranziciju  ka održivoj gradnji."

Géraldine Picaud, Finansijski direktor LH Grupe : „Ocena koju nam je dao Sustainalytics je jasan znak naše otpornosti  i fokusa na dugoročno poslovanje. Programi za naš ekološki, društveni i upravljački uticaj  uključeni su u našu strategiju razvoja a ova ocena još jednom potvrđuje našu posvećenost da investitorima budemo odgovorno ulaganje najboljeg izbora. Jedino tako smo lideri  na putu ka održivoj gradnji, a oko 50% naših ulaganja u istraživanje i razvoj su rešenja  u nisko-ugljenična rešenja."

Prema izveštaju  Sustainalytics-a u LH Grupi postoji mali rizik negativnog finansijskog uticaja  zbog ekoloških, socijalnih i upravljačkih faktora  zbog toga što se  tim oblastima dobro upravlja. Posebno su naglašena postignuća  u  korporativnom upravljanju i poboljšanja  u svih sedam analiziranih područja. Na skali od 0-100, gde 0 predstavlja zanemariv rizik, LafargeHolcim Grupa  je za 2020 dobila ocenu 19,5.

Pored toga, LafargeHolcim je dobio "Prime" status od strane  kompanije  ISS, koja se takođe bavi  analitikom za potrebe investitora na tržištu kapitala. Ovaj status se dodeljuje kompanijama koje zadovoljavaju visoke zahteve u pogledu rezultata i ostvaruju visok rezultat u oblasti održivog razvoja u svom sektoru. Zahvaljujući tome, akcije kompanije zadovoljavaju investicione kriterijume.

Izveštaj i više informacija na: https://www.lafargeholcim.com/additional-esg-resources

LafargeHolcim Grupa

LafargeHolcim je globalni lider u proizvodnji građevinskih materijala I rešenja, aktivan u četiri poslovna segmenta: cement, kameni agregati, beton I građevinska rešenja. Ambicija LH Grupe je da bude vodeća kompanija u industriji ka dekarbonizaciji i niskougljičnoj gradnji. Uz najjaču organizaciju za istraživanje i razvoj u građevinskoj industriji, stalno uvodimo kvalitetne i održive građevinske materijale širom sveta. LafargeHolcim zapošljava više od 70.000 zaposlenih  u preko 70 zemalja, kako na tržištima u razvoju tako i na razvijenim tržištima.

Za više informacija: www.lafargeholcim.com

********

Sustainalytics

Sustainalytics je vodeća nezavisna kompanija za istraživanje, ocenjivanje  i analitiku prema ekološkim, društvenim i upravljačkim faktorima, koja investitorima širom sveta  pruža podršku u razvoju i realizaciji odgovornih ulagačkih strategija. Duže od 25 godina su vodeća kompanija u razvoju kvalitetnih i inovativnih rešenja koja odgovaraju potrebama investitora na globalnom nivou. Danas Sustainalytics radi sa stotinama najboljih svetskih kompanija  za upravljanje imovinom i penzionim fondovima koji u svoje procese ulaganja uključuju informacije o ekološkim, društvenim i upravljačkim pitanjima.

Za više informacija: www.sustainalytics.com

********

Lafarge Srbija  je deo  LafargeHolcim Grupe, a naša delatnost u Srbiji se odvija u okviru  Lafarge beočinske fabrike cementa  i  više fabrika betona .

Za više informacija: www.lafarge.rs

Lafarge Srbija komunikacije: Snežana Petrović, snezana.petrovic@lafargeholcim.com +381 63 522231