Lafarge stoprocentni vlasnik fabrike cementa u beočinu

Beočin, 8. septembar 2011. godine - Kompanija Lafarge BFC, lider u proizvodnji cementa i vodeći snabdevač građevinske industrije u Srbiji, danas je obeležila Dan fabrike, nastavljajući tradiciju dugu 172 godine. Nakon devet godina uspešne saradnje sa manjinskim akcionarima Lafarge je postao stoprocentni vlasnik Lafarge Beočinske fabrike cementa u Beočinu

Svečanoj proslavi Dana fabrike održanoj u krugu fabrike u Beočinu, prisustvovali su Dušanka Sremački, Pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, kao i brojni predstavnici lokalne samouprave, saradnici i prijatelji fabrike. Na proslavi je fabrici dodeljena Osmoavgustovska nagrada za društveno odgovorno poslovanje, koju je kompaniji Lafarge BFC uručio Duško Vuković, predsednik Sindikata radnika građevinarstva i Industrija građevinskog materijala Srbije, kako bi pohvalila postignute rezultate kompanije po pitanju ulaganja u lokalnu zajednicu, zaključivanja kolektivnih ugovora, zalaganja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i unapređenje rada Sindikata.

„Prisutni smo na srpskom tržištu gotovo čitavu deceniju, tokom koje smo konstantno ulagali u razvoj našeg poslovanja oslanjajući se na dugu tradiciju fabrike, unoseći inovacije i uspešno prevazilazeći sve izazove. Sa istim entuzijazmom ćemo nastaviti da radimo i u predstojećem periodu, fokusirajući se na prosperitet i pomak zajednice u kojoj poslujemo. Beočinska cementara ima skoro dva veka dugu tradiciju ulaganja u lokalnu zajednicu, društvo i zaposlene i izuzetno nam je velika čast što je Lafarge BFC prepoznat i priznat kao odgovorni građanin." izjavio je gospodin Costin Borc, generalni direktor kompanije, i dodao: „Nakon devet godina uspešne saradnje sa manjinskim akcionarima Lafarge je postao stoprocentni vlasnik Lafarge Beočinske fabrike cementa u Beočinu, potvrđujući time dugoročnu strategiju Grupe Lafarge za nastavkom održivog razvoja u Srbiji."

Beočinska fabrika cementa je privatizovana 2002. godine, kada je francuski Lafarge, zajedno sa dva austrijska partnera, Asamer i Vitersdorfer, kao manjinskim akcionarima preuzeo fabriku, što je bila jedna od prvih privatizacija u Srbiji.

Partnerstvo je okončano posle devet godina uspešne saradnje u okviru poslovanja Lafarge BFC, što je pomoglo da fabrika postane lider na srpskom tržištu. Lafarge BFC će kao deo  Lafarge  Grupe  nastaviti da koristi tehničku stručnost Grupe i da se fokusira na ključne prioritete, kao što su bezbednost i zdravlje na radu i inovacijama u proizvodima. U skladu sa promenama u vlasničkoj strukturi, izvršiće se i adekvatne izmene u obeležjima  kompanije.