Lafarge Srbija – primer dobre prakse iz oblasti zaštite životne sredine

U Skupštini  Autonomne pokrajine Vojvodine početkom ove nedelje održana je tematska sednica Zelene parlamentarne grupe posvećena promociji cirkularne ekonomije, kao novog ekonomskog modela koji ima za cilj da pospeši domaći privredni razvoj udruživanjem ekonomskih potencijala, uz poštovanje standarda iz oblasti zaštite životne sredine.

Ovo je tema koja je u našoj zemlji relativno nova i o kojoj se malo zna, stoga je naša kompanija uvek rado viđen gost na stručnim skupovima koji služe kako informisanju šire javnosti o našem poslovanju tako  i edukaciji, kroz predstavljanje našeg iskustva.

Roland Fekete, Menadžer Industrijske ekologije, je ovom prilikom predstavio naše iskustvo u oblasti cirkularne ekonomije i istakao da je odlika cirkularne ekonomije maksimalna iskorićenost resursa koji su u upotrebi, a  da strategija LafargeHolcim Grupe kojoj pripadamo jasno definiše naše učešće i to na dva načina – korišćenjem otpadnih materijala kao goriva i korišćenjem alternativnih sirovina u proizvodnji cementa. S tim u vezi,  je i informacija Evropskog udruženja proizvođača cementa–CEMBUREAU, gde se navodi da se u poslednjih nekoliko godina oko 5% sirovina koje se koriste u proizvodnji klinkera u Evropi sastoji od recikliranih materijala i pepela od sagorevanja goriva u ukupnom iznosu od oko 5,5 miliona tona godišnje. Roland je takođe naglasio da je za nas ova tema veoma važna, da smo do sada dali veliki doprinos  ali da se nećemo zaustaviti postignutim.

Sednicu su uvodnim obraćanjem otvorili predsednik pokrajinske Skupštine Ištvan Pastor i zamenik Šefa Misije OEBS u Srbiji, Majkl Ujehara (Michael Uyehara), a prisustvovali su  i potpredsednici Skupštine AP Vojvodine, pokrajinski poslanici, predstavnici resornih državnih organa – nadležnog Ministarstva i Sekretarijata, lokalnih samouprava, Privredne komore Srbije, Misije OEBS, Nemačke  organizacije za tehničku saradnju (GIZ) i druga zainteresovana lica, sa ciljem da razmene iskustva i da se bliže upoznaju sa konceptom i principima cirkularne ekonomije i njenim prednostima.

Na Konferenciji je podeljena i informacija da kao posledica konvencionalne industrije, privrede i navika ljudi u Srbiji danas ima 3.500 divljih smetlišta i samo 8 sanitarnih regionalnih deponija. Reciklira se samo 5-7% otpada, dok se na godišnjem nivou materijal u vrednosti od 50 mil EUR odlaže na nesanitarne deponije.

Tranzicija domaće privrede ka ovakvom, novom ekonomskom modelu koji uspešno funkcioniše u razvijenim državama, posebno u Skandinaviji, zahteva promenu poslovne svesti i stvaranje pravnog okvira za uvođenje i primenu. Nažalost,  tranzicija se odvija veoma sporo, pa naša kompanija spada među malobrojne kompanije u Srbiji koje mogu da predstave svoje primere iz prakse kada je ova tema u pitanju.