Lafarge krediti za pristupačnu gradnju

Sa ciljem da olakša kupovinu građevinskog materijala, kompanija Lafarge je kao vodeći proizvođač građevinskih materijala u Srbiji, u saradnji sa svojim partnerima, stovarištima građevinskih materijala i bankama pokrenula program kreditiranja kupovine građevinskog materijala. Ovaj program je namenjen fizičkim licima, zaposlenima i penzionerima, a osmišljen je i poseban program kredita namenjen poljoprivrednicima, odnosno poljoprivrednim gazdinstvima. Brzom i jednostavnom procedurom, uz povoljne rokove otplate i izuzetno povoljne kamatne stope svi zainteresovani mogu doći do građevinskih materijala raspoloživih na stovarištima, kako onih koje proizvodi Lafarge tako i drugi proizvođači.

“Potpuno smo svesni činjenice da je ekonomska kriza veoma ugrozila standard građana, te da mnogi nisu u mogućnosti da reše osnovna pitanja vezana za gradnju, dogradnju ili renoviranje. To je bio razlog da u saradnji sa našim partnerima pokrenemo ovu akciju sa uverenjem da će ovaj model saradnje biti od koristi krajnjim kupcima, a istovremeno i da će dati doprinos povećanju obima prodaje na stovarištima“ istakao je Rade Bučevac , direktor Strategije i Marketinga Lafarge Srbija. Krediti „Moj dom“ predstavljaju novi način prodaje građevinskog materijala na stovarištima širom Srbije, kojim je građanima, kao krajnjim korisnicima, omogućena kupovina građevinskog materijala putem kredita.

Krediti „Moj dom“ imaju još jednu prednost jer se mogu realizovati direktno na stovarištima, a krediti sa periodom otplate 12 meseci su potpuno oslobođeni kamate i troškova odobrenja! Ova vrsta kredita se odobrava do maksimalnog iznosa od 350.000 dinara. Za sve kojima je potrebna veći iznos kredita postoje krediti. „Moj dom plus“ koji se odobravaju do visine od 1.500.000 dinara i sa periodom otplate 36, 48 i 60 meseci.

Krediti “Moje gazdinstvo” su pravo rešenje za poljoprivredna gazdinstva koja nameravaju da grade silos, farmu, skladište, hladnjaču ili bilo koji drugi objekat. Maksimalan iznos za dinarske kredite je 1.000.000 dinara, a za kredite indeksirane u evrima 20.000 evra. U pojedinačnim slučajevima moguće je i odobrenje viših iznosa kredita u skladu sa potrebama projekta.

Uz minimalnu proceduru i maksimalnu podršku krediti za kupovinu građevinskog materijala dostupni su širom Srbije, omogućavajući na taj način najvećem broju krajnjih korisnika da pod povoljnim uslovima obezbede građevinski i drugi potreban materijal.

Sve dodatne informacije o kreditima, kao i lokacijama na kojima se mogu dobiti,možete pronaći na našoj internet stranici posvećenoj krajnjim korisnicima lafargemojagradnja.rs

Lafarge u Srbiji posluje od 2002. godine i vodeći je proizvođač građevinskih materijala, cementa, betona i agregata, a svoje aktivnosti obavlja u jednoj fabrici cementa i tri fabrike betona. Tokom četrnaest godina poslovanja u Srbiji, Lafarge je posvećen cilju da kupcima ponudi najbolje inovativne materijale i pouzdana rešenja. Lafarge Srbija je od jula prošle godine deo Holcim Grupe. Naš rad i energija utkani su u gotovo sve kapitalne objekte izgrađene u Srbiji u prethodnoj deceniji, poput Mosta na Adi, Mosta kod Beške, Avalskog tornja, Mosta Zemun-Borća.

Dodatne informacije su dostupne na www.lafarge.rs

Kontakt

Snežana PETROVIĆ: +38121874140; +38163522231

Snezana.petrovic@lafargeholcim.com

O Holcim Grupi Sa dobro izbalansiranim prisustvom u 90 zemalja i sa fokusom na cement, agregate i beton, Holcim Grupa(SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) je svetski lider u industriji građevinskih materijala. Grupa zapošljava 100.000 zaposlenih širom sveta, sa ostvarenim neto prihodom u visini od 29,5 milijardi švajcarskih franaka u 2015. godini.
Posvećeni održivim rešenjima u cilju kvalitetnije gradnje i infrastrukture i željom da doprinese boljem kvalitetu života,
Grupa je u najboljoj poziciji da zadovolji izazove ubrzane urbanizacije.

Dodatne informacije su dostupne na www.holcim.com