Lafarge inovacije za “zelenu gradnju” LINGLONG Tire, beton za šipove sa smanjenim sadržajem CO₂

LINGLONG Tire, beton za šipove sa smanjenim sadržajem CO₂

20201205 130414

Linglong Tire, Zrenjanin (autor Vitor Antić)

Doprinos borbi protiv klimatskih promena, pre svega smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, poput ugljen-dioksida, globalni je imperativ poslednjih godina. Industrijski giganti sa najvećim intenzitetom emisije ovog gasa, svesni odgovornosti i uticaja svojih industrija na očuvanje životne sredine, aktivno su se uključili u inicijative za smanjenje emisija spornih gasova.

Kompanija LafargeHolcim, lider u građevinskom sektoru, nekoliko godina unazad sprovodi  značajne mere u cilju redukcije CO₂. Kao deo strategije za borbu protiv klimatskih promena, između ostalog, Lafarge eksperti rade na razvoju palete proizvoda sa sniženom emisijom ugljen-dioksida, uz obezbeđivanje inovativnih tehničkih rešenja usmerenih ka minimalizovanju efekata klimatskih promena.

Jedno od takvih rešenja primenjuje se na trenutno najvećem industrijskom gradilištu u Srbiji – Linglong Tire u Zrenjaninu. Za fundiranje industrijskog kompleksa koji se prostire na 100 hektara površine, koristi se Lafarge Agilia Piles, specijalno dizajniran beton za šipove, koji se odlikuje  smanjenim sadržajem CO za 30% u odnosu na klasičan beton za šipove.

 Agilia Piles je samorazlivajući beton, čija je glavna odlika sposobnost ugrađivanja bez vibriranja. Pored svojstava odlične pokretljivosti i pumpabilnosti, karakteriše ga i ugradnja betona bez poteškoća. Upotrebom Agilia Piles betona  postiže se  veća fleksibilnost na gradilištima na svim pozicijama i za sve primene (šipovi, temelji, završni slojevi, horizontalne i vertikalne površine).

Beton za Linglong Tires proizveden je od CEM II/B-M (S-V) 42.5N LH - cementa niske toplote hidratacije, koji se odlikuje najnižom emisijom CO₂ po toni cementa u portfoliu rinfuznih proizvoda Lafarge BFC-a. Cement CEM II/B-M (S-V) 42.5N LH je 2019. godine razvijen u okviru strategije Lafarge-a u Srbiji, usmerene ka smanjenju uticaja industrije na klimatske promene. Novi proizvod svoju osnovnu primenu nalazi u stanogradnji, ujedno predstavljajući i idealno rešenje za betoniranje masivnih elemenata sa zahtevom za smanjenim skupljanjem (brane, temelji mostova, temelji stubova za vetroparkove), zatim za betoniranje na visokim temperaturama, za pumpane betone, kolektore i kanalizacijske sisteme, kao i za betone namenjene farmama i silosima za bio otpad.

Na gradilištu Linglong Tire fundiranje se izvodi CFA metodom, prečnika Ø600 i Ø800, na dubinama i do 30m, što od betona zahteva da bude izuzetno pokretljiv, kako bi omogućio da se armaturni koš celom dužinom spusti u rupu za šip, ali sa druge strane i homogen ne dozvoljavajući segregaciju i raslojavanje.

20201228 134430

Lafarge mobilna betonska baza, Zrenjanin (autor Vitor Antić)

Kompanija Lafarge je za potrebe projekta instalirala mobilnu bazu za beton kapaciteta 80m3/h, u neposrednoj blizini gradilišta, kako bi logistički osigurala neophodne količine betona koje projekat zahteva. Takođe, betonska baza u Zrenjaninu operativna je u tri smene, kako bi se odgovorilo na zahtevnu dinamiku postavljenih rokova.

Agilia Piles, proizvedena od CEM II/B-M (S-V) 42.5N LH, predstavlja prvi beton za šipove u Srbiji sa drastično manjim sadržajem CO, što ga svrstava u red tzv. zelenih betona,   na čijem razvoju i implementaciji na lokalnom tržištu  se u Lafarge-u intenzivno radi.

Borba protiv klimatskih promena predstavlja ključnu strategiju kako u LafargeHolcim-u na globalnom niovou, tako i u Lafarge BFC-u u Srbiji, gde se expertski tim fokusira na inovacije prilagođene lokalnim uslovima, što ostaje primarni cilj komapnije i ubuduće.