Izgradnja tunela u planinama, pod vodom i u džungli

Svečanim otvaranjem 57 kilometara dugog tunela Gotthard, najdužeg železničkog tunela na svetu, u Švajcarskoj 1. juna 2016. godine, još jedan kapitalni infrastrukturni projekat može se dodati spisku brojnih projekata izgradnje tunela širom sveta, u okviru kojih je Holcim Grupa odigrao važnu ulogu.  

Nova železnička veza kroz Alpe, uključujući kopnene tunele Gotthard i Ceneri, švajcarski je projekat veka, a takođe je i jedan od najvećih projekata zaštite životne sredine u Evropi. Prevozom dela putnika i robe, železnicom umesto drumskim saobraćajem, očekuje se ušteda troškova vezanih za zaštitu životne sredine od 130 miliona švajcarskih franaka godišnje, dok će vreme putovanja između Ciriha i Milana, kao i mnogih drugih destinacija severno i južno od Alpa, biti kraće za sat vremena. Holcim Grupa je partner u snabdevanju građevinskim materijalima i logistici na oba projekta izgradnje tunela.

Pitanje zaštite životne sredine je bilo prioritetno od samog početka projekta. Iskopani materijal je transportovan na ekološki način, putem trakastih transportera, u dužini od 70 kilometara. Ukupna količina iskopanog materijala iznosila je 28,2 miliona tona, a Holcim Grupa je uspeo da reciklira više od jedne trećine ove količine u agregate koji su korišćeni za proizvodnju betona. Preostali materijal je ponovo korišćen za brojne različite namene, uključujući uređenje prilaznih puteva koji vode u tunel.  

Beton – finalni proizvod sastavljen od mešavine cementa, drobljenog kamena, vode i hemijskih dodataka (aditiva) – mora da bude izdržljiv, jak, i pre svega, otporan na dejstvo mraza, soli i druge moguće uticaje agresivne sredine. Angažovan na ovom projektu od samog početka, Holcim Švajcarska započeo je istraživanja 1996. godine kako bi se pronašla prava mešavina cementa i načina primene, ispitujući brojne recepture za proizvodnju cementa i testiranje primene u ispitnoj laboratoriji, kako bi se uzele u obzir sve karakteristike stene na kojoj će se beton koristiti.  

Logistika je takođe bila značajan faktor. Zbog velike udaljenosti tunela, gotov beton je morao da ostane u tečnom stanju, tj. nije smeo da počne da vezuje tokom dvanaest sati. Ključnu ulogu u rešavanju ovog problema imao je namenski voz za prevoz betona sa mešačem i specijalnom jedinicom za gotov beton unutar tunela, čime je obezbeđeno da beton bude isporučen u savršenom stanju. Grupa je takođe investirala u izgradnju najmodernije fabrike cementa u Švajcarskoj, koja je povezana sa teretnom železničkom infrastrukturom, kao i u kupovinu 400 teretnih vagona. Ove investicije bile su garancija da će Grupa biti u stanju da obezbedi 2.300 kubnih metara betona dnevno, kontinuirano tokom 24 sata, u periodu najintenzivnije gradnje.

Nakon završetka tunela Ceneri, Grupa će ukupno isporučiti 2,3 miliona kubnih metara gotovog betona i milion tona cementa za potrebe ovog jedinstvenog projekta.

Globalna potreba za stručnim iskustvom

Projekti kao što su tunel Gotthard često traju dugi niz godina i postavljaju posebne izazove u gradnji, od temperature do geoloških uslova. U slučaju metro stanica i gradskih linija, ograničen pristup u gusto naseljenim gradskim oblastima, predstavlja dodatni izazov. Namenski prilagođena rešenja uz funkcionalnu logistiku, adekvatan proizvodni kapacitet i pouzdano vreme isporuke, zajedno sa uputstvima, eksperti iz oblasti betona i globanog stručnog iskustva stečenog na kapitalnim projektima, predstavljaju neke od najvažnijih kriterijuma u sklapanju ugovora.

Holcim Grupa ima godine iskustva u gradnji tunela, a stečeno stručno iskustvo je na visokoj ceni širom sveta. Izgradnja tunela za metro stanice locirane u gusto naseljenim urbanim oblastima predstavlja veliki izazov i zadatak za inženjere i partnere. To je bio slučaj i prilikom izgradnje linije B podzemne železnice u Lionu u Francuskoj koja, u najdubljoj tački, doseže 15 metara ispod korita reke Rone. Slična situacija se ponovila i kod izgradnje sistema podzemne železnice u Milanu koja je u potpunosti automatizovana tokom poslednje četiri godine. Rad u gusto naseljenim oblastima je mnogo veći izazov koji je bio prisutan tokom projekta izvođenog u Kairu, gde Holcim Grupa trenutno pomaže u izgradnji treće linije metroa. Od 15,5 miliona ljudi koji žive u najvećem gradu na Bliskom Istoku, 3,5 miliona koristi prevoz podzemnom železnicom. Nova linija će biti otvorena 2019. godine i omogućiće prevoz za dodatnih 1,8 miliona putnika.

Odlučujući faktor kod svakog od ovih projekata bio je razvoj pojedinačnih rešenja, uz upotrebu specijalnih proizvoda i adekvatnu logistiku, što je jedna od prednosti Holcim Grupe kada se radi o kapitalnim infrastrukturnim projektima.  

Proizvodni kapacitet kao kompetitivni faktor

Raspoloživost velikog proizvodnog kapaciteta i garantovano vreme isporuke bila su dva ključna faktora u procesu dobijanja ugovora koji je sklopljen sa Holcim Grupom na projektu izgradnje najdužeg australijskog tunela na autoputu u Brizbejnu u Australiji. Prilikom betoniranja obloge jedne od sekcija tunela, radovi su morali da budu izvođeni bez prekida. Tokom jedne noći, Holcim Grupa je isporučio ukupno 2.800 kubnih metara betona, gde je angažovano 48 kamiona koji su dovozili beton u dvominutnim intervalima. Četiri betonske pumpe su obezbeđivale 300 kubnih metara betona na sat, a nalivanje je vršeno tokom cele noći.  

Logistika je takođe bila od velikog značaja u Indiji, gde je isporučivan cement za potrebe izgradnje železnice Qazigund-Banihal, kao i tunela na putu građenih u državi Jammu i Kashmir. Ovi kapitalni projekti zahtevaju udaljenost od 8 i 11 kilometara i skratiće vreme potrebno za put kroz Himalaje za više od tri sata. Da bi se osigurala bezbedna i pravovremena isporuka cementa, Grupa je morala da kreira izuzetno precizan plan. Cement je prvo transportovan putem dugim 85 kilometara iz fabrike, a  zatim železnicom dugom 400 kilometara u Jammu. Po dolasku, cement je morao da bude transportovan dodatnih 225 kilometara, do gradilišta koje se nalazilo na preko 3.000 metara nadmorske visine. Od početka izgradnje 2012. godine, na gradilište je isporučeno oko 62.000 tone cementa.    

Kombinovanje stručnog iskustva i kooperativnog partnerstva

Stručno iskustvo Holcim Grupe u gradnji tunela takođe je iskorišćeno u džunglama Ekvadora, prilikom izgradnje postrojenja hidroelektrane Coca Codo Sinclair. Hidroelektrana Coca Codo, koja obezbeđuje polovinu energetskih potreba zemlje, najveći je projekat te vrste u istoriji Ekvadora i jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Južnoj Americi. Tokom realizacije ovog projekta, Holcim Grupa ne samo da je morao da se suočava sa logističkim izazovima u pogledu isporuke robe u udaljene prašumske oblasti, već i da obezbedi da kvalitet cementa zadovolji posebne zahteve ovog projekta. Lokalni agregati su sadržali silicijum-dioksid, tako da je cement morao da bude otporan na alkalno-silikatnu reakciju koja može da dovede do stvaranja opasnih defekata u betonu. Celokupan projekat uključuje i tunel dug 25 kilometara koji dovodi vodu do postrojenja, zid brane i postrojenje za ulaz vode na reci Coca.

Holcim Grupa je oformio namenski tim eksperata da se bavi celokupnim poslovnim, tehničkim i finansijskim pitanjima, uz blisku saradnju sa nadležnim organima, projektantima i kineskom građevinskom kompanijom tokom realizacije ovog obimnog projektnog zadatka. Uspešna saradnja je rezultirala time da je Holcim Grupa izvršila sve prateće radove u Ekvadoru i bila angažovana na još četiri projekta izgradnje brana u toj zemlji.

*************

Ukratko o Holcim Grupi

Sa uravnoteženim prisustvom u 90 zemalja i fokusom na cement, agregate i beton, Holcim Grupa(SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) je svetski lider u industriji građevinskih materijala. Grupa zapošljava 100.000 ljudi širom sveta, a ostvarila je neto prihod od prodaje od 29,5 milijardi švajcarskih franaka u 2015. godini. Holcim Grupa je industrijski reper u oblasti istraživanja i razvoja i pruža usluge kako individualnim građevinskim preduzimačima, tako i najvećim i najkompleksnijim projektima, uz najširu paletu proizvoda sa dodatnom vrednošću, inovativnim uslugama i sveobuhvatnim građevinskim rešenjima. Uz posvećenost održivim rešenjima za bolju gradnju i infrastrukturu i doprinosu boljem kvalitetu života, Grupa je najbolje pozicionirana u suočavanju sa izazovima rastuće urbanizacije.  

Više informacija dostupno je na www.holcim.com