Industrijska ekologija u lafaržu otvoren pogon za kio

Lafarž, svetski lider u proizvodnji građevinskih materijala, koji u Srbiji posluje punih devet godina, nakon privatizacije beočinske fabrike cementa, danas otvara novo postrojenje za pripremu komunalnog i industrijskog otpada za koinsineraciju. Postrojenje će zvanično pustiti u rad Ministar za životnu sredinu rudarstvo i prostorno planiranje, doktor Oliver Dulić, u pratnji Lafaržovog direktora za Evropu, gospodina Nikolasa Furnijea (Nicolas Fournier) i direktora Lafarge BFC, Kostin Bork-a (Costin Borc).

Postrojenje je prvo ovakvog tipa u Republici Srbiji, a u njegovu izgradnju je uloženo 2 miliona evra. Ukupan kapacitet postrojenja je maksimalno 24 hiljade tona na godišnjem nivou, a omogućava korišćenje pojedinih vrsta prethodno selektovanog i usitnjenog čvrstog seckanog komunalnog i industrijskog otpada kao alternativnog goriva, pod kontrolisanim uslovima - odnosno kroz proces koinsineracije. Uz korišćenje potencijala i tehnologije kojom raspolažemo na ovaj način dobićemo jeftiniji energent i stvoriti uslove za dugoročno uspešno poslovanje, bez dodatnog negativnog uticaja na životnu sredinu.

Izuzetno je značajan aspekt očuvanja prirodnih resursa, jer korišćenjem pojedinih vrsta otpada kao goriva, smanjujemo upotrebu fosilnih goriva i obezbeđujemo usklađenost interesa zaštite životne sredine i interesa ekonomskog razvoja. Istovremeno, na takav način  dajemo  doprinos  procesu zbrinjavanja otpada u Srbiji.

Osnovni izazov za industriju cementa je ušteda neobnovljivih, prirodnih resursa, Stoga je optimizacija korišćenja prirodnih resursa od strateškog značaja. Suočivši se sa tim izazovom Lafarž se obavezao na smanjenje upotrebe fosilnih goriva, što je za poslednjih deset godina rezultiralo i smanjenjem nivoa ukupnog ugljen dioksida po toni cementa za 20%. na nivou grupe Lafarge.

Koprocesing se danas primenjuje u gotovo svim fabrikama cementa u svetu, pri ćemu prednjače razvijene zemlje, a u nekim fabrikama Lafarž Grupe, procenat zamene prelazi 80%. Procesom sagorevanja ove vrste otpadnih materijala je u potpunosti ovladano, izrađene su brojne studije uticaja, potvrđene praćenjem i merenjima, a tokom prošle godine na nivou Grupe iskorišćeno je 2.606  milliona tona alternativnog goriva, od čega  656 000 tona čvrstog sečenog otpada.

„Kao društveno odgovorna kompanija razvoj naše fabrike baziramo na održivim principima, što nije samo naša želja, nego i obaveza. Memorandum koji smo potpisali u maju prošle godine sa Ministarstvom žvotne sredine i prostornog planiranja postavio je okvir za korišćenje pojedinih tokova otpada i u Srbiji. Drago mi je da se i u Srbiji problemu nagomilanog otpada pristupilo na strateški način, a cementna industrija Srbije, kao i Lafaržova fabrika u Beočinu biće odgovoran partner Ministarstvu u ovoj oblasti" istakao je prilikom otvaranja postrojenja Kostin Bork, generalni direktor Lafarž BFC.