Lafarge BFC dobitnik specijalne nagrade za društvenu korisnost jedinstvenog sistema gradnje - LAFARGE

 
nargara01.jpg

 

Nagradu Aurea  desetu godinu zaredom dodeljuje vodeći poslovni  poslovni portal u Srbiji “ e-Kapija” u cilju promovisanja projekata koji ispunjavaju tri kriterijuma: inovativnost, društvena korisnost i finansijski potencijal. 

Lafarge BFC je dobitnik specijalnog priznanja za društvenu korisnost projekta jedinstvenog sistema gradnje -Lafarge Kuće. Priznanje našoj kompaniji je dodeljeno na svečanosti organizovanoj u Aeroklubu u Beogradu, na kojoj su prisustvovale brojne zvanice iz poslovnog miljea ali i veliki broj medija. 

Ova nagrada je za nas potvrda da i šira javnost prepoznaje značaj ovog projekta, a upravo zbog toga, Lafarge Kuće su pronašle svoje mesto na tržištu.

nagrada02.jpg

 

Društvena korisnost Lafarge Kuća se ogleda u sledećem: 

Lafarge kuće su pre svega komercijalni projekat sa ozbiljnim dodatim vrednostima za krajnje kupce, tržište građevine i društvo u celini. Konceptom Lafarge Kuće obezbedili  smo našim  klijentima novu uslugu - kompletan "end-to-end" proces na tržištu individualne gradnje - od pronalaženja placeva, prostorno-programskih ananliza lokacija, projektovanja, ishodovanja dozvola, finansiranja i na kraju samog izvođenja radova.

Lafarge, kao primarno industrija građevinskog materijala, kroz koncept Lafarge kuća promoviše društveno odgovorno poslovanje i to:

- garantujući apsolutnu legalnost svih procesa, koja često izostaje u ovom segmentu građevinarstva;
- ekološki održive sisteme gradnje, koristeći suvu prefabrikovanu gradnju umesto spravljanja materijala na licu mesta, na taj način koristeći sve resurse optimalno u industrijskim uslovima;
- gradeći objekte visoke klase energetske efikasnosti (insistira se na najmanje B klasi energetske efikasnosti);
- integrišući uglavnom rešenja grejanja i klimatizacije koja koriste najnovije tehnologije sa visokim koeficijentom konverzije energije i iskorišćenosti;
- edukacijom fizičkih lica oko procesa i procedura za izgradnju sopstvenog doma, čak i onih koji neće graditi kuće Lafarge konceptom, budući da su sve informacije o procedurama i ishodovanju dozvola dostupne na sajtu

Ulaskom na tržište izgradnje porodičnih kuća, Lafarge je građanima Srbije ponudio mogućnost da na brz, efikasan i siguran način dođu do novog doma, a u benefite je uključena i mogućnost finansiranja (krediti za izgradnju), kao i obezbeđenje projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola za izgradnju i upotrebu objekta. 

Poslovni model zasnovan na funkcionalnim partnerstvima osim toga angažuje i druge igrače na tržištu, upošljavajući pre svega građevinske firme.

nagrada03.jpg