Ambicije u održivosti

 

Naše ambicije u održivosti vezane su za izmene u procesu proizvodnje u cilju smanjenja emisija ugljen-dioksida te na primenu metoda i postupaka kojima se razvijaju ekološki materijali i čuva biološka raznovrsnost na planeti.

Klimatske promene

Lafarge razvija i sprovodi sveobuhvatnu strategiju sprečavanja klimatskih promena. Grupa je ispunila svoje ciljeve za 2012. godinu pre utvrđenog roka i postavila sebi tri nova cilja za 2015. i 2020, u okviru  saradnje sa WWF-om.

Zaštita biodiverziteta

Za Lafarge Srbija, zaštita biodiverziteta i rekultivacija površinskih kopova je jedan od najviših prioriteta. Cilj je očuvanje životinjskog i biljnog sveta tih prirodnih sredina.

Održiva gradnja

Održiva gradnja je ambiciozan izazov kome smo u potpunosti posvećeni. Sa inovacijama kao ključnim prioritetom, Lafarge uključuje ekonomske, ekološke i društvene dimenzije u svoja istraživanja da bi razvili i predložili rešenja koja podstiču održivu i efikasnu gradnju.