Održiva gradnja

 

Sa porastom urbanizacije, potreba za stambenim prostorom i infrastrukturom takođe raste. Građevine troše ogromne količine energije, od izgradnje i održavanja pa sve do rušenja.


Fokusirani smo na: smanjenje uticaja naših proizvoda i građevina na životnu sredinu, uštedu energije i saradnju sa arhitektama i investitorima

Novi način gradnje

Pojam održive gradnje pre svega podrazumeva skladan odnos između ekologije i privrede kako bi se prirodno bogatstvo sačuvalo i za buduće naraštaje. Održiva izgradnja se okreće ka dva velika globalna izazova: značajnom ekološkom uticaju građevinske industrije, i ekonomskoj i društvenoj koristi.

 

Održiva gradnja pokušava da reši oba izazova ograničavanjem ekološkog i ljudskog uticaja gradnje i istovremeno garantujući najviši kvalitet estetike, snage i izdržljivosti. Uzima u obzir celokupan životni vek građevine, od izbora materijala do rušenja i reciklaže.

 

Lafarge ulaže oko 50% svog budžeta za istraživanje i razvoj u održivu gradnju, i trenutno je jedna od društveno najodgovornijih kompanija u svetu.

Šta je Industrijska ekologija?

Industrijska ekologija je novi način integracije faktora sredine (kao što su energetski resursi i prirodne sirovine) u poslovne strategije. Inspirisan ciklusima proizvodnje, uništenja i reciklaže u prirodnim ekosistemima, ovaj pristup koristi otpad jednog industrijskog procesa kao sirovine za drugi.

Šta je održiva gradnja?

U praksi, održiva gradnja predstavlja:

 

  • smanjenje negativnog uticaja gradilišta (buka, prašina, repetitivni zadaci),

  • integraciju obnovljivih izvora energije u fazi dizajna,

  • upotreba sekundarnih sirovina u procesu gradnje  kako bi se očuvali prirodni resursi,

  • poboljšanje toplotne inercije građevina kako bi se smanjili troškovi grejanja i klimatizacije, kao i emisije CO2,

  • kontrola starenja građevina,

  • recikliranje materijala i građevina posle rušenja,

  • dizajn ekonomičnih stambenih objekata kako bi se poboljšali uslovi života ljudi sa niskim primanjima.

Održivi razvoj

Brutlendska komisija U.N. definiše održivi razvoj kao „razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjice a da pri tom ne ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje sopstvene potrebe".

 

Održivi razvoj pokušava da pomiri tri važna elementa:

  • ekonomske performanse,

  • društvene posledice poslovanja kompanije (u pogledu zaposlenih, dobavljača, kupaca i lokalne zajednice),

  • ekološke aspekte (postizanje ravnoteže između aktivnosti kompanije i očuvanja ekosistema).

Dvadeset pravila održive gradnje

Dati prioritet merama pasivnog smanjenja potrošnje energije

 

1. Zgrade optimalne kompaktnosti radi smanjenja gubitaka preko spoljnih površina

2. Efikasna toplotna izolacija u cilju smanjenja potrošnje energije za zagrevanje i hlađenje
3. Poboljšana zaptivenost spoljne površine u cilju smanjenja gubitaka toplote usled strujanja vazduha
4. Standardizovana zaštita od sunca da bi se izbeglo pregrevanje

5. Različite debljine staklenih površina u zavisnosti od položaja zidova u cilju smanjenja gubitaka energije
6. Svetlo obojen krov u cilju sprečavanja pregrevanja

 

Efikasno zadovoljiti energetske potrebe


7. Efikasna i kontrolisana ventilacija za unutrašnju cirkulaciju vazduha
8. Napredni ventilacioni sistemi za regulisanje toplote
9. Konstrukcija koje je projektovana tako da zadovoljava potrebe zagrevanja i hlađenja i ekonomičnosti u pogledu obnovljive energije


Uključiti pasivne pa onda aktivne obnovljive vrste energije


10. Položaj zgrade treba da je takav da se najbolje iskoristi sunčeva energija
11. Optimizacija neprozirnih površina radi najvećeg stepena iskorišćenja sunčeve energije
12. Sistemi za iskorišćenje sunčeve energije kroz ne-staklene površine
13. Izložene betonske površine radi iskorišćenja sunčeve energije ili hladnog vazduha tokom noći
14. Reflektovanje svetlosti radi iskorišćenja dnevnog osvetljenja
15. Visoki prozori radi maksimalnog iskorišćenja dnevne svetlosti
16. Obnovljivi izvori energije u cilju zamene fosilnih goriva

 

Više od energetske efikasnosti


17. Efikasna akustična izolacija u cilju većeg komfora stanara
18. Ekonomično korišćenje vode radi očuvanja prirodnih resursa
19. Materijali i konstrukcije odabrani u cilju smanjenja uticaja na životnu sredinu u celokupnom procesu gradnje
20. Krovovi zasađeni zelenilom da bi se poboljšala integracija u okruženje i iskorišćenost kišnice

Održive zgrade: jeftinije nego što se čini!

Rezultati studije W.B.C.S.D-a (Svetskog poslovnog saveta za održivi razvoj )

profesionalci u građevinskom sektoru procenjuju da je cena „zelenih” zgrada 17% viša nego cena konvencionalne infrastrukture. Međutim, ova procena nije tačna - zelene zgrade su samo 5% skuplje!

To je zaključak studije izvršene u kontekstu projekta „Energetski efikasnih građevina”, kojim su zajednički upravljali Lafarge i deo W.B.C.S.D-a.

 

Ovaj nesporazum je glavna prepreka izgradnji ekološki prihvatljivijih zgrada.