Klimatske promene

 

Lafarge razvija i sprovodi sveobuhvatnu strategiju sprečavanja klimatskih promena. Grupa je uspešno ostvarila ciljeve postavljene za 2012. godinu, i to godinu dana unapred,  i dala sebi tri nova cilja za 2015. i 2020, u okviru partnerstva koje punih deset godina razvija sa WWF-om.

 

Lafarge Srbija takođe ima važnu ulogu u dostizanju tih ciljeva.

Smanjenje emisija ugljen-dioksida

Celokupna cementna industrija generiše oko 5% emisije CO2 na globalnom nivou. Postoje dva razloga za ovaj, relativno visok stepen emisije. Prvi i najznačajniji je taj da je cement proizvod koji ima višestruku upotrebu i da se masovno koristi. Drugi razlog se odnosi na metode koji se koriste u proizvodnji osnovne komponente cementa, klinkera,što zahteva fizičko-hemijsku transformaciju pri visokim temperaturama. Proizvodnja cementa generiše CO2, ali to je slučaj kod proizvodnje svih građevinskih materijala - čelika, aluminijuma, opeke, pa čak i drveta, kao i kod svih ostalih proizvoda.

 

Lafarge se obavezao da smanji emisiju CO2 na globalnom nivou za 20% u periodu od 1990. do 2010. godine. To smanjenje je skoro četiri puta veće od onog koje nalaže Kjoto Protokol za industrijalizovane zemlje. Istovremeno, da bi smanjili količinu fosilnih goriva koja se lože u pećima, Grupa je pokrenula veoma ambiciozan program zamene fosilnih goriva alternativnim, uglavnom industrijskim i komunalnim otpadom.

 

Neto/bruto emisije CO2

Neto emisije su jednake bruto emisijama umanjenim za emisije od spaljivanja otpada.

 

Industrijska ekologija

Industrijska ekologija je novi način integracije faktora sredine (kao što su energetski resursi i prirodne sirovine) u poslovne strategije. Inspirisan ciklusima proizvodnje, uništenja i reciklaže u prirodnim ekosistemima, ovaj pristup koristi otpad jednog industrijskog procesa kao sirovine za drugi.

Više od fabrika

Građevinski sektor troši 40% svetske potrošnje energije, i stvara 30% ukupnih emisija gasova sa efektom staklene bašte.

 

2011. Grupa je objavila preuzete obaveze „druge generacije”, postavljene u okviru partnerstva sa WWF-om. Tri nova cilja za 2015. i 2020. se poklapaju sa sveobuhvatnim, ambicioznim i originalnim pristupom. Oni obuhvataju ne samo fabrike, već celokupan lanac proizvodnje:

 • Smanjenje emisija ugljen-dioksida po toni cementa za 33% između 1990. i 2020;
 • Razvoj 10 inovativnih tipova proizvoda i doprinos 500 projekata održive gradnje do 2015;
 • Promovisanje politike za povećanje performansi smanjenja emisija ugljen-dioksida, koja je adaptirana industriji Lafarge-a i međunarodnim i profesionalnim organizacijama.

Smanjenje potrošnje resursa

Da bi postigla ove ciljeve, Grupa:

 • Smanjuje potrošnju energije,
 • Osavremenjuje svoje fabrike i stalno poboljšava svoje industrijske procese,
 • Razvija industrijsku ekologiju kroz upotrebu alternativnih goriva i industrijskog otpada (pogotovo šljake, letećeg pepela, i pucolana) za proizvodnju cementa. Na primer, određeni aditivi cementa mogu delom zameniti krečnjak. Smanjeno spaljivanje krečnjaka i povećana upotreba materijala koji su već spaljeni smanjuje emisije ugljen-dioksida.

Oslonac u industrijskoj ekologiji i inovacijama

Lafarge takođe investira u istraživanja:

 • Razvijanje klinkera koji proizvodi manje ugljen dioksida. Na primer, novi klinkeri Aether sadrže manje krečnjaka i mogu se zagrejati na manjim temperaturama, što omogućava smanjenje emisija ugljen dioksida od 25% do 30%.
 • Usavršavanja procesa koji efikasnije iskorišćavaju energiju,
 • Optimizacije sastava betona i poboljšavanje recikliranja.

Ugljen-dioksid i cement

Zašto proizvodnja cementa proizvodi CO2?

Proizvodnja cementa je izvor 5% globalnih emisija ugljen-dioksida (CO2). Industrija cementa je prirodni proizvođač CO2:

 • 60% emisija su posledica transformacija sirovih materijala pri visokim temperaturama (dekarbonizacija krečnjaka),

 • 40% su posledica spaljivanja potrebnog da bi se klinker zagrejao na 1500°C.