VIDEO - Lafarge Finale krediti olakšavaju završetak gradnje

 

Animation flash


Beograd, Costin Borc direktor Lafarge Srbija, o znacaju projekta

Animation flash


Beograd, Costin Borc direktor Lafarge Srbija, o ideji projekta Lafarge FINALE krediti

Animation flash


Beograd, Dejan Jančić direktor marketinga Lafage Srbija, o kreditima vezanim za projekat

Animation flash


 Beograd, Dejan Jančić direktor marketinga Lafage Srbija, o projektu

Lafarge Srbija je u saradnji sa Societe Generale Bankom i stovarištima građevinskog materijala širom Srbije, plasirala novi način prodaje građevinskog materijala na stovarištima, kojim građanima, kao krajnjim korisnicima, omogućavamo kupovinu građevinskog materijala putem kredita, uz značajne olakšice. Lafarge FINALE krediti su krediti sa sufinansiranom kamatnom stopom, jer je naš cilj da na ovaj način obezbedimo pristupačne uslove svima koji žele da završe svoje nezavršene građevinske objekte i poboljšaju kvalitet stanovanja. Istovremeno, na ovaj način zelimo da doprinesemo i povećanju obima prodaje na stovarištima.

 

 

Lafarge FINALE sufinansirajući krediti za kupovinu građevinskog materijala biće dostupni su u svim većim gradovima Srbije, omogućavajući na taj način najvećem broju građana da pod povoljnim uslovima obezbede građevinski i drugi potreban  material.