Inovacije i gradnja

 

Lider uvek nastoji da obezbedi kupcima inovativne i vredne proizvode. Istraživanje zauzima centralno mesto u strategiji Grupe.

Istraživanja

Naši istraživački timovi blisko sarađuju sa kupcima, arhitektama i naučnicima  da bismo razvili nove proizvode koji štite životnu sredinu, a donose dobit za sve koji se bave građevinarstvom.

Holcim Nagrada

Holcim Nagrada je najznačajnije globalno takmičenje u oblasti održivog dizajna. Peta međunarodna Holcim Nagrada traži pametna rešenja za gradove i izgrađena okruženja

Želimo da istaknemo

Lafarge je lider na polju inovacija. Pogledajte inovativne projekte realizovane uz pomoć Lafarge materijala.