Istraživanja

 

Istraživanje u grupi Lafarge se fokusira na održivi razvoj  i inovacije u oblasti materijala. Naši istraživački timovi blisko sarađuju sa kupcima da bi bolje razumeli njihove potrebe i razvili nove proizvode koji stvaraju dobit za sve koji se bave građevinarstvom.

Istraživački centar u Lionu

Lafarge istraživački centar u Lionu je vodeći istraživački centar za građevinske materijale u svetu. Opremljen je najsavremenijom opremom, a u njemu rade vrhunski stručnjaci.

Partneri u istraživanju

Lafarge odeljenje za istraživanje i razvoj blisko sarađuje sa vodećim svetskim istraživačkim institutima,školama i univerzitetima, da bi omogućili napredak u istraživanju građevinskih materijala. Grupa je tako u mogućnosti da podeli svoje iskustvo i znanje, a takođe i da nauči nešto novo od stručnjaka iz ove oblasti.