Industrijska ekologija

 
 

Proizvodnja cementa je industrijska grana koja ima znatan uticaj na prirodu. Za proizvodnju cementa se koriste sirovine i energija, a pri procesu proizvodnje oslobađa se znatna količina ugljen-dioksida. Kao odgovorna kompanija Lafarge je već decenijama predan industrijskoj ekologiji. 

 
 

Kada se otpad koristi kao alternativno gorivo on time dobija na vrednosti, a za Lafage stvara mogućnost da:

 • ograniči emisije gasova sa efektom staklene bašte tako što će smanjiti upotrebu neobnovljivih sirovina i fosilnih goriva (nafta, ugalj, itd.),
 • koristi više različitih energetskih resursa i smanji potrošnju energije ograničavanjem zavisnosti od tradicionalnih goriva,
 • pomogne zajednici tako što će reciklirati otpad koji bi inače završio na deponijama.

 

U 2010. Lafarge je upotrebio preko 2,5 miliona tona alternativnog goriva na nivou Grupe, čime je ostvario  značajan učinak u smanjenju emisija CO2.

Danas se alternativna goriva koriste za rad više od 80 fabrika u okviru Grupe, širom sveta. U nekoliko fabrika Grupe procenat zamene premašuje 80%.

Recycling industrial waste

Recikliranje industrijskog otpada

Industrijska ekologija u Lafarge Srbija

U Lafarge BFC koristimo sledeća alternativna goriva:

 • otpadne gume, od septembra 2008. godine
 • otpadna ulja, od marta 2010.
 • biomasu, od aprila 2011.
 • čvrst komunalni i industrijski otpad, od marta 2011.

 

Koriščenje komunalnog i industrijskog otpada kao goriva

U martu 2011.godine pustili smo u rad pogon  za pripremu komunalnog i industrijskog otpada za koinsineraciju. Postrojenje je prvo ovakvog tipa u Republici Srbiji, a u njegovu izgradnju smo uložili 2 miliona evra. Ukupan kapacitet postrojenja je maksimalno 24 hiljade tona otpada na godišnjem nivou, a omogućava korišćenje pojedinih vrsta prethodno selektovanog i usitnjenog čvrstog seckanog komunalnog i industrijskog otpada kao alternativnog goriva, pod kontrolisanim uslovima - odnosno kroz proces koinsineracije. Uz korišćenje potencijala i tehnologije kojom raspolažemo na ovaj način dobićemo jeftiniji energent i stvoriti uslove za dugoročno uspešno poslovanje, bez dodatnog negativnog uticaja na životnu sredinu.

 

Šta su bili ciljevi?

 • smanjiti udeo fosilnih goriva - očuvanje prirodnih resursa
 • dugoročno obezbediti konkurentnost fabrike bez dodatnih negativnih uticaja na životnu sredinu
 • doprinos procesu upravljanja i zbrinjavanja otpada u Srbiji

 

Rezultati nakon godinu dana :

 • Oko 25% ukupne potrošnje goriva Lafarge BFC trenutno obezbeđuje iz alternativnih izvora, a komunalni otpad zamenjuje 11% fosilnog goriva.
 • Cena energije dobijene iz alternativnih izvora je 1,3 evra po gigadzulu (GJ) što je znatno niže od energije koja se dobije iz uglja, gde je cena tri puta veća.

 

Koprocesing se danas primenjuje u gotovo svim fabrikama cementa u svetu, pri ćemu prednjače razvijene zemlje, a u nekim fabrikama Lafarge grupe, procenat zamene prelazi 80 posto. Procesom sagorevanja ove vrste otpadnih materijala je u potpunosti ovladano, izrađene su brojne studije uticaja, potvrđene praćenjem i merenjima, a tokom 2010. godine na nivou Grupe iskorišćeno je 2.606  milliona tona alternativnog goriva, od čega  656 000 tona čvrstog sečenog otpada.

Otpadne gume