Zaštita i unapređenje životne sredine

 

Lafarge BFC  je posvećen stalnom poboljšanju rezultata u oblasti zaštite životne sredine, sa ciljem postizanja sveukupne ekološke odgovornosti i učinka.

Sve aktivnosti koje se sprovode u Lafarge BFC  u skladu su sa važećim zakonima i propisima kao i principima održivog razvoja. Ovo se ostvaruje procesom kontinualnog poboljšanja ekoloških performansi primenom Sistema upravljanja zaštitom životne sredine.

Lafarge BFC primenjuje, održava i radi na konstantnom unapređenju sistema upravljanja zaštitom životne sredine a područje primene obuhvata sve aktivnosti i procese.

Od svih naših zaposlenih zahteva se poznavanje bazičnih pravila i Politike zaštite životne sredine, a odgovornost za uspešno funkcionisanje sistema upravljanja životnom sredinom pripada svim zaposlenima.

Politika zaštite životne sredine Lafarge Srbija istaknuta je u štampanom obliku u radnim prostorijama kompanije, a možete je pročitati u tekstu koji sledi:
 

politikazastitezivotnesredinelafargesrbija-dec2015.jpg