Zaštita i unapređenje životne sredine

Kontinuirano unapređujemo sistem upravljanja životnom sredinom i pozitivno doprinosimo prirodi.

Zaštita životne sredine u Lafarge Srbija  podrazumeva

  • Održivo korišćenje prirodnih resursa;
  • Praćenje aktivnosti koje mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu;
  • identifikaciju i vrednovanje ekoloških rizika i sprovođenje mera u cilju što manjeg negativnog uticaja na životnu sredinu
  • Zaštitu vodnih resursa
  • Očuvanje biodiverziteta

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

U Lafarge BFC  smo implementirali Sistem upravljanja zaštitom životne sredine, u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 14001, koji postavlja kriterijume za efikasno upravljanje zaštitom životne sredine. Taj sistem nam omogućava da identifikujemo i kontrolišemo uticaj naših aktivnosti,  na životnu sredinu, a sertifikovalo ga je nezavisno akreditovano telo. On obuhvata sve mere zaštite životne sredine u vezi sa proizvodnjom cementa i eksploatacijom na našim površinskim kopovima.

Integrisana dozvola  - IPPC dozvola

Naša fabrika cementa u Beočinu je prva fabrika u Vojvodini i među prvima u republici Srbiji dobila   Integrisanu dozvolu za rad celokupnog postrojenja (IPPC dozvolu) krajem 2012. Zbog značajnih izmena u radu postrojenja kao i u propisima o zaštiti životne sredine u septembru 2018. pokrenut je novi postupak čiji rezultat je nova integrisana dozvola koju nam je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine dodelio je 25.jula 2019.

Dobijanje Integrisane dozvole ima veliki značaj za našu kompaniju jer je to potvrda da  sprovodimo sve mere neophodne za postizanje limita emisija zagađujućih materija, a za građane Beočina da žive u sredini u kojoj nema zagađenja ili ako postoji da je ono svedeno na najmanje moguću meru, ispod graničnih vrednosti.

Emisije u vazduh

Rezultat naših  kontinuiranih ulaganja u modernizaciju fabričkih postrojenja , zajedno  sa merama koje preduzimamo, je da su sve emisije u vazduh iz Lafarge Beočinske fabrike cementa ispod graničnih vrednosti, propisanih nacionalnim zakonodavstvom i regulativama EU u oblasti zaštite životne sredine.

Više od polovine svih naših dosadašnjih investicija, čija ukupna vrednost iznosi preko 150 miliona evra, direktno je usmereno na unapređenje industrijskih procesa, efikasnije korišćenje  energije i prirodnih resursa, minimiziranje štetnih emisija u vazduh, odnosno u projekte koji imaju direktan uticaj na unapređenje stanja životne sredine.

Sva naša postrojenja pokrivena su filterima u cilju smanjivanja emisije štetnih materija.

Rekonstruisane su sve proizvodne linije kako bi se obezbedila energetski efikasna proizvodnja, investirali smo u projekte i opremu za korišćenje alternativnih goriva čime se štede neobnovljivi izvori.

Saglasno obavezama iz integrisane dozvole sprovodimo kontinualni monitoring emisija na svim emiterima za koje je to propisano zakonom. Na tim emiterima kontinualno vršimo merenja sledećih  parametara: prašine, sumpor dioksida oksida (SO2), azotnih oksida (NOx), ugljen monoksida (CO), ukupnog organskog ugljenika (TOC), amonijka (NH3), hlorovodonika (HCl), fluorovodonika (HF) i kiseonika (O2).

Kontinualni merači su postavljeni na 7 mernih mesta i oni su sertifikovani od strane ovlašćenih akreditovanih kuća, koje vrše proveru ispravnosti uređaja.

Na svim ostalim emiterima se vrše periodična merenja emisija, dva puta godišnje, od strane ovlašćene sertifikovane ustanove, sa liste Ministarstva zaštite životne sredine.

U Beočinu postoje dve merne stanice za merenje imisije, odnosno kvaliteta vazduha. Njihov rad je u ingerenciji nadležnih državnih institucija, odnosno Agencije za zaštitu životne sredine a njihova lokacija je izvan kruga fabrike i ona je određena od strane nadležnih organa i stručnih lica.

Podaci sa merne stanice Beočin centar, su kao i iz drugih gradova koji imaju merne stanice, dnevno dostupni na sajtu Agencije u čijoj su mreži.

Ovi podaci pokazuju da je kvalitet vazduha u Beočinu najlošiji u zimskom periodu kada fabrika ne radi, zbog godišnjeg planiranog zastoja i remonta što je bio slučaj i 2021. godine kada zbog planiranog zastoja naša postrojenja nisu radila od 17.01. do 06.03, što se može videti na grafikonu za prva četiri meseca 2021. godine.

 

Image
vazduh.jpg

 

Preuzmite Politiku zaštite životne sredine.