Portland - kompozitni cement CEM II/A-M(S-L)42.5R

 
 

Portland-kompozitni cement sa mešanim dodatkom granulisane zgure i krečnjaka. Odlikuje se visokim ranim i krajnjim čvrstoćama. Pogodan je za proizvodnju transportovanih i pumpanih betona  kao i za nosive betonske konstrukcije. Preporučuje se za betone kod kojih se zahteva trajnost (izloženi betoni i objekti infrastrukture).

PC 20M (S-L) 42.5R prema Pravilniku o kvalitetu cementa CEM II/A-M(S-L)42.5R 

 

Sastav:

 • portland cementni klinker 80-94%
 • granulisana zgura i krečnjak 6-20%
 • gips i mineralna punila 0-5%

 

Tehničke karakteristike:

 

 

jed

Uslovi Pravilnika

Prosečne vrednosti

Standardna konzistencija

%

Nije definisano

27.0-29.0

Početak vezivanja

Min

≥60

160-250

Čvrstoća na pritisak nakon 2 dana

MPa

≥20

27.0-29.0

Čvrstoća na pritisak nakon 28 dana

MPa

≥42.5 ≤62.5

49.5-54.5

 

 

Karakteristike cementa

 • umerena potreba za vodom
 • mali gubitak konzistencije
 • brz priraštaj čvrstoća
 • odlična kompatibilnost sa aditivima za beton
 • nema pojave izdvajanja vode (bleeding-a)
 • visok nivo čvrstoća

 

Preporučuje se za:

 • proizvodnja transportovanih, pumpanih betona
 • radove u niskogradnji, izvođenje infrastrukturnih objekata, tunela, mostova i vijadukata
 • podzemne radove kod izvođenja temelja objekata
 • izradu raznih industrijskih podloga i glazura
 • izradu prefabrikovanih betonskih proizvoda
 • izvođenje nosivih betonskih konstrukcija stambenih, poslovnih i industrijskih objekata
 • proizvodnju betona viših klasa čvrstoće
 • za betoniranje na niskim temperaturama (t<5°C)
 • za betone kod kojih se zahteva otpornost na dejstvo mraza i soli, vodonepropustivost
 • za proizvodnju masa za završne radove u građevinarstvu (suvi malteri i lepkovi)