Beočinski Profi

 

Beočinski Profi je cement klase čvrstoće 42,5R* koji omogućava betoniranje na nižim temperaturama, uz veću otpornost betona na dejstvo mraza u odnosu na sve ostale cemente. Preporučuje se za zahtevne betone, od kojih se očekuju karakteristike poput otpornosti na dejstvo mraza, vodonepropusnost, brzo postizanje čvrstoća, kao i za visoke marke betona. Izuzetno brz priraštaj čvrstoća čini cement Beočinski Profi idealnim za industrijsku proizvodnju betonskih elemenata i završnih gotovih maltera

*Oznaka 42,5 predstavlja klasu čvrstoće cementa, dok slova N i R označavaju brzinu kojom beton postiže čvrstoće. Beočinski Profi je cement klase čvrstoće 42,5 sa brzim priraštajem čvrstoća (R).

Preporučuje se za:

  • podzemne radove kod izvođenja temelja objekata
  • izradu prefabrikovanih betonskih elemenata
  • izvođenje nosivih betonskih konstrukcija poslovnih i industrijskih objekata, kao i stambenih objekata većih gabarita
  • betoniranje na niskim temperaturama (t<5°C)
  • betone kod kojih se zahteva otpornost na dejstvo mraza ili kombinovano dejstvo mraza i soli za odmrzavanje
    vodonepropusne betone
  • proizvodnju masa za završne radove u građevinarstvu (suvi malteri i lepkovi)
piktogrami 2

 

 
profi vreca 2021 izmene
 

Tehnička dokumentacija

Tehnički list (pdf, 780.8 KB)