Mobilne fabrike betona

 

Razvili smo koncept mobilnih fabrika betona postavljenih na gradilištu, prilagođenih svakom pojedinačnom projektu, sa kompletnim uslugama logistike, proizvodnje, kvaliteta i transporta betona. Ovakav pristup pruža fleksibilnost u smislu mogućnosti prilagođavanja svim zahtevima projekta (sa aspekta investitora, nadzora i izvođača radova).

 

Ponuda:

  • fabrika betona odgovarajućeg kapaciteta i drugih tehničkih karakteristika sa pratećom opremom, locirana na gradilištu
  • rezervna fabrika betona na udaljenosti do 50 km sa pratećom opremom (“backup” fabrika)
  • kvalifikovani projektni menadžeri, operateri i laboranti
  • radno vreme prilagođeno projektu i dinamičkom planu izvođača (do 24/7)
  • kompletna logistika (pumpe i mikseri za beton)
  • laboratorija za ispitivanje kvaliteta betona locirana na gradilištu
  • kompletna tehnička podrška, od izrade i optimizacije receptura, projekta betona, do podrške u ugradnji betona
  • sve neophodne dozvole za rad fabrike betona


Izvođač radova/ investitor, obezbeđuje infrastrukturne priključke za fabriku betona.