Klima

 

Naša industrija je od ključnog značaja – građevinski materijali su deo infrastrukture, stambene gradnje, javnih i komercijalnih objekata širom sveta.

Naša ambicija

Nastavićemo našu misiju smanjenja emisije neto CO2 po toni cementa. Takođe ćemo pomagati našim kupcima da smanje emisiju CO2 iz građevina i infrastrukturnih objekata tokom celog upotrebnog ciklusa primenom naše palete održivih proizvoda i usluga.

Naši ciljevi

Do 2030. godine, želimo da smanjimo emisiju CO2 za 40% po toni cementa u poređenju sa 1990. godinom – što predstavlja dodatnih 19% smanjenja, ako 2014. godinu posmatramo kao referentnu.

To će nam pomoći da ostanemo najefikasnija globalna kompanija u našem sektoru u pogledu CO2. U skladu sa globalnim klimatskim sporazumom kreiranim na COP21, obavezali smo se da revidiramo ovaj cilj svakih pet godina, kako bi se prilagodili tehničkim inovacijama i promenama u propisima koje se odnose na klimatske promene.

Zašto brinemo o klimatskim promenama  

Cement je jedan od najviše korišćenih resursa na svetu. Njegov proizvodni proces zahteva proizvodnju klinkera, što dovodi do emisije CO2 kroz proces dekarbonizacije krečnjaka i potrošnje energije.

Kao rezultat naših dosadašnjih napora, Holcim Grupa je među najefikasnijim međunarodnim kompanijama u sektoru, sa drugom najnižim emisijama CO2 po toni cementa i posvećeni smo daljim poboljšanjima. Zgrade su odgovorne za 30-40% globalnih emisija ugljen dioksida. Kao lider u industriji građevinskih materijala, snažno verujemo da imamo ključnu ulogu kako bismo smanjili taj uticaj, zajedno sa čitavim građevinskim lancem.

Kako ćemo to ostvariti

Danas
2020
2025

26% smanjenje emisije CO2  po toni cementa od 1990.

33% smanjenje emisije CO2  po toni cementa od 1990.

37% smanjenje emisije CO2  po toni cementa od 1990.

 

Šta preduzimamo

Minimiziramo naš uticaj:

- Smanjujemo udeo klinkera u finalnim proizvodima i razvijamo veziva niske emisije ugljen dioksida

- Koristimo alternativna goriva i obnovljive izvore energije 

- Ulažemo u energetsku efikasnost zamenom niskoefikasnih delova postrojenja

- Istražićemo i nove strategije za smanjenje karbon otiska 

 

Koristimo moć inovacija:

- Ostaćemo kompanija koja najviše ulaže u inovacije i razvoj u našem sektoru 

- Razvijaćemo rešenja koja će poboljšati energetsku efikasnost zgrada, povećati njihovu trajnost, smanjiti materijal potreban za postizanje istih funkcionalnosti 

- Sarađivaćemo sa našim kupcima na razvijanju integrisanih rešenja koja smanjuju emisije CO2 tokom celog životnog ciklusa objekta, od faze projektovanja 

- Koristićemo iskustva Holcim Fondacije za održivu gradnju da promovišemo inovativne primere 

- Nastavićemo da budemo vodeći akter u međusektorskim inicijativama sa ciljem postizanja dugoročnih rezultata