Inovativni betoni

 
 
 
 
   

ULTRA SERIES TM BRZOVEZUJUĆI

 

Rešenje za povećanje produktivnosti kod proizvodnje prefabrifikovanih elemenata. Posebno se preporučuje pri niskim spoljašnim temperaturama kada se želi ubrzati priraštaj čvrstoća betona i uticati na dinamiku radova.

 

ULTRA SERIES TM HEMIJSKA OTPORNOST

Rеšеnjе zа bеtоnе izlоžеnе dејstvu hеmikаliја (sulfаti, nitrаti, аmоniјumоvе sоli, urеа). Preporučije se za kanalizacione sisteme, betone za farme, silose za bio-otpad i industrijske kolektore.

 

 

ULTRA SERIES TM MLAZNI

 

Rešenje za brzo izvođenje svih potpornih radova uz minimiziranje tehničkih ograničenja. Preporučuje se kod izvođenja potpornih zidova i svodova tunela, kao i kod sanacija oštećenih betonskih konstrukcija.

 

ULTRA SERIES TM NISKA TOPLOTA

Bеtоn sа nižоm tоplоtоm hidrаtаciјe pоsеbnо prilаgоđеn zа mаsivnе tеmеljе vеtrеnjаčа vеtrоpаrkоvа.

 

 

ULTRA SERIES TM PODVODNI

 

Rešenje koje omogućava da beton zadrži svoje osobine (sleganje, vodocementni odnos), čak i kada se ugrađuje pod vodom, čime je unapređena trajnost objekata.

 

ULTRA SERIES TM POLIPROPILENSKA MIKROVLAKNA

 

Beton armiran polipropilenskim mikrovlaknima, čime je značajno smanjen rizik od nastanka pukotina usled plastičnog skupljanja betona.

ULTRA SERIES TM SMANJENO SKUPLJANJE

Rеšеnjе bаzirаnо nа dоstignućimа nа pоlju kоntrоlе hidrаtаciје cеmеntа i skupljаnjа u bеtоnu. Bеtоn pоsеbnо prilаgоđеn zа industriјskе pоdоvе vеlikih pоvršinа.

 

 

ULTRA SERIES TM SPOROVEZUJUĆI

 

Rešenje kojim se brzina vezivanja betona prilagođava realnim potrebama na gradilištu. Primenjuje se kod transporta betona na veće udaljenosti, kod spore ugradnje betona i kod specifičnih ugradnji betona poput štampanog betona.

 

ULTRA SERIES TM VODONEPROPUSNI

 

Rešenje za betone koji su izloženi opasnosti od prodora vode. Beton se odlikuje i manjim skupljanjem čime je obezbeđena trajnost objekata.

ULTRA SERIES TM ČELIČNA VLAKNA

 

Beton ojačan čeličnim vlaknima predstavlja rešenje za industrijske podove. Čelična vlakna, samostalno ili u kombinaciji sa klasičnom armaturnom mrežom, ojačavaju betonsku ploču i doprinose trajnosti konstrukcije.

 

 

ULTRA SERIES TM HPC

 

Beton visokih performansi koji obezbeđuje prednosti u konstrukcijskom dizajnu. Ovi betoni zadovoljavaju posebne zahteve i performanse koje nije moguće postići korišćenjem standardnih materijala, načina ugradnje i nege.

 

 

AGILIA TM

 

Nova tehnologija proizvodnje betona korišćena u Agilia proizvodima omogućava ugradnju bez poteškoća i obezbeđuje odličan kvalitet betona sa izuzetnim završnim slojem. Omogućena je veća fleksibilnost na gradilištu na svim pozicijama i za sve primene (šipovi, temelji, završni slojevi, horizontalne i vertikalne površine).

 

 

 

ARTEVIA TM – UMETNOST U BETONU

 

Artevia TM Exposed je posebna vrsta dekorativnog betona, sa kamenim agregatom izloženim na samoj površini, sa širokim spektrom različitih boja i tekstura. Predstavlja robustan i trajan beton, namenjen betoniranju spoljnih površina, kojima daje jedinstveni estetski ugođaj.

 

artevialogobetoni.jpg

 

HYDROMEDIA
 

Održivi drenažni sistem za urbane sredine. Inovativno rešenje za efikasno odvođenje viška vode sa ulica, parkinga, staza i sportskih terena. Hydromedia obezbeđuje površinu visoke propustljivosti, čime se značajno smanjuje rizik od poplava, uz smanjenje ukupnih troškova održavanja mreže kišne kanalizacije.

 

 

 
 

Katalog o svim Lafarge inovativnim betonima preuzeti ovde.