ECOPlanet – Zeleni cement

EcoPlanet je naš globalni brend koji se primenjuje na niskougljenične cemente čije smanjenje CO2 prelazi 30% i koji ne emituju više od 400 kg CO2 po toni. U poređenju sa standardnim portland cementima (koji obično emituju više od 900 kg CO2 po toni! - ovo je značajano smanjenje koje  može imati ogroman uticaj znajući da će se trend izgradnje rezidencijalnih objekata, infrastrukture i slično nastaviti,jer će 2050 godine 80% stanovništva živeti u gradovima. ECOPlanet, najšira svetska ponuda zelenog cementa, ima za cilj da se suoči sa ovim izazovom na održiv način smanjenjem emisija iz cementa za najmanje 30 %.

U Republici Srbiji je zeleni cement dostupan tržištu od 2021, kao i u drugim evropskim zemljama, a osim što je ekološki prihvatljiv, on je u pogledu performansi bez kompromisa u odnosu na druge tipove cementa i primenjuje se u najzahtevnijim infrastrukturnim aplikacijama, kao što su autoputevi i mostovi i slično.

Zeleni rinfuzni cement

Za potrebe betoniranja masivnih elemenata, odnosno  izgradnju energetskih objekata, mostova, kolektora, kanalizacijskih i drugih sistema, u Lafarge-u je razvijen cement niske toplote hidratacije PC 35M (S-V) 42,5N-LH/S10 sa redukovanim sadržajem ugrađenog ugljenika za 30%. Kombinacijom granulisane zgure i pepela navedeni cemet ispunjava sve zahteve projekata koji se odnose na trajnost i izdržljivost u agresivnim sredinama (sredine bogate sulfatima, nitratima i hloridima). Poseduje i nizak nivo alkalija, zbog čega je pogodan za sve tipove agregata - prirodnih i recikliranih. Odlikuje se veoma dobrom kohezijom i obradljivošću, što pogoduje betonskim smešama namenjenim za pumpanje.

Zeleni džakirani cement

U Lafarge-u je završena sertifikacija novog tipa džakiranog ECOPlanet cementa, čije su emisije CO₂ biti niže i do 40% u odnosu na portland cement opšte namene, što Srbiju  čini jednom od prvih evropskih zemalja koja će na svoje tržište plasirati zeleni cement u džaku i svakako prvim proizvođačem u Srbiji.  Ako uzmemo u obzir da se korišćenjem zelenog cementa ostvaruje značajna  redukcija  CO₂ po toni cementa, stiče se jasnija slika o doprinosu koji cementna industrija može dati u globalnoj borbi za očuvanje životne sredine.