Zelena infrastrukturna veziva

Infrastrukturne metode na kojima je Lafarge-u poslednjih godina focus - stabilizacija tla i hladna reciklaža, predstavljaju ekološku alternativu klasičnoj tehnici izrade i rekonstrukcije kolovoza. Naime, obe metode podrazumevaju primenu infrastrukturnih veziva BEOSOL i BEOBOND uz upotrebu postojećih materijala sa konkretnog gradilišta čime se sprečava dodatna eksploatacija prirodnih resursa, izbegava formiranje gradilišnih deponija od materijala sa iskopa, smanjuje se trošak transporta i dodatne emisije gasova prouzrokovane prevozom sirovina. Takođe, zahvaljujući svojim performansama, Lafarge  veziva redukuju potrebu za radom mehanizacije i time direktno utiču na količinu oslobođenih štetnih gasova u atmosferu. Na ovaj način ostvaruju se i uštede u troškovima izgradnje kao dodatni stimulans investitorima za dalju primenu “zelenih” materijala i tehnologija.  Metoda hladne reciklaže koristi se na rekonstrukciji auto – puta E75,  na rekonstrukciji puta Beočin-Bešenovo, kao i Slovac – Lajkovac, dok se u izgradnji Obilaznice oko Beograda, na sekcijama 4, 5 i 6 primenjuje stabilizacija nosećih slojeva. Značaj i važnost korišćenja “zelenih” infrastrukturnih metoda potvrđeni su u Srbiji na projektima izgradnje vetroparkova, a prepoznati su i od strane kompanija koje dolaze iz sredina u kojima se poštuju principi i standardi zelene gradnje, poput japanske kompanje Takenaka, na čijem je projektu početkom godine urađena stabilizacija približno 200.000 m² površine. 

Beosol

BeoSol 32,5
Vezivo za stabilizaciju 32,5 je pogodno za stabilizaciju/modifikaciju tla, rekonstrukciju puteva/platoa upotrebom postojećih materijala postupkom hladne reciklaže u slučajevima kada je tretirani materijal lošijih performansi (kvaliteta, sastava, nosivosti).

 

Preuzmite brošuru

Preuzmite bezbednostni list