Cem ii/a-m(s-l) 42,5r

Portland - kompozitni cement sa mešanim dodatkom granulisane zgure i krečnjaka.
 
Odlikuje se visokim ranim i krajnjim čvrstoćama. Pogodan je za proizvodnju transportovanih i pumpanih betona kao i za nosive betonske konstrukcije. Preporučuje se za betone kod kojih se zahteva trajnost (izloženi betoni i objekti infrastrukture).
 
Sastav:
 
  • portland-cementni klinker 80-94%
  • granulisana zgura i krečnjak 6-20%
  • gips i mineralna punila 0-5%
Karakteristike cementa:
 
  • veoma visok nivo i priraštaj čvrstoća
  • kompatibilnost sa hemijskim dodacima (aditivi za beton i za suve maltere)
Preporučuje se za:
 
  • izradu prefabrikovanih betonskih elemenata
  • proizvodnju betona visokih klasa čvrstoće
  • radove u niskogradnji
  • proizvodnju masa za završne radove u građevinarstvu

 

cem ii a ms l42 5r content