Adela ionita

 

Finansijski direktor Lafarge Srbija

 

Adela Ionita vrši poslove Finansijskog direktora Lafarge Srbija  počev od 01.07.2017. Adela je završila Ekonomski fakultet u Rumuniji a zatim je stekla i doktorsku titulu iz inženjerstva materijala. Takođe je završila postdiplomske studije u Upravljanju ljudskim resursima na Univerzitetu u Brašovu u Rumuniji. Adela ima bogato iskustvo na različitim pozicijama u finansijama, od kredit  menadžmenta, preko knjigovodstva i kontrolinga do interne kontrole što na nivou Lafarge Grupe to i u Lafarge Rumuniji gde se 2000. godine zaposlila. Osim poslova Finansijskog direktora u Moldaviji, bila je odgovorna i za službu nabavke i IT, a pre ovog je obavljala poslove Direktora za kredit menadžment i projekte u Lafarge Rumunija, Finansijskog direktora za Beton za Klaster centralne Evrope i Finansijskog direktora za agregate i beton u Rumuniji.


Ažurirano 14/07/2017

Direktor Lafarge Srbija
Finansijski direktor Lafarge Srbija
Direktor za organizaciju i ljudske resurse Lafarge Srbija
Direktor Prodaje, Lafarge Srbija