Direktor prodaje, Lafarge Srbija


Počeo je sa radom u Lafarge Srbija u januaru 2017. godine,donoseći raznovrsno iskustvo u oblasti prodaje, marketinga, logistike i projekt menadžmenta. Od 2003. do 2014. godine radio je za bivši „Holcim Srbija“, u timu prodaje a zatim i marketinga a od 2010.godine obavljao je poslove RMX Direktora u istoj kompaniji. U Lafarge Srbija dolazi iz kompanije „Quarzwerke“ gde je od 2015.godine obavljao poslove Menadžera Prodaje i Logistike za Region Istočne Evrope. Nakon sticanja diplome iz oblasti poslovne administracije, sa radom na temu međunarodni menadžment, u CEU, Budimpešta, gospodin Kujović je pohađao studije u Parkland koledžu u Champaign, Ilinois, SAD, kao i IMD poslovnu školu u Lozani, Švajcarska.