Naša partnerstva

 

Tokom prethodnih godina ostvarili smo brojna partnerstva na realizaciji različitih društveno odgovornih projekata.Među njima su organizacije iz javnog i neprofitnog sektora: "Vojvođanska zelena inicijativa", "Ekološki pokret Novog Sada" i "Zelena patrola" koja okuplja studente životne sredine.

Svakako najznačajnije za nas je partnerstvo koje imamo sa našim gradom, koje je usmereno na razvoj Beočina i bolji život svih građana.

 

 

Pokret gorana Vojvodine

Izgradnja održive zgrade Eko centra u Sremskim Karlovcima

 

Pokret gorana Vojvodine je  pokrenuo je 2011. godine projekat pod nazivom „Održiva zgrada Ekološkog centra". Projkat ja nastao usled potrebe za proširenjem smeštajnog kapaciteta, i na osnovu ideje da se stvori jedan specifičan samoodrživi objekat za boravak i rad dece, mladih i građana svih doba i interesovanja.

 

Lafarge je postao partner u izgradnji ovog projekta, jer on ima višestruki značaj. U pitanju je jedan od prvih primera održive gradnje kod nas. Centar će imati edukativnu ulogu, a koristiće ga uglavnom mladi koji će se baviti temama zaštite životne sredine.

 

Objekat će koristiti obnovljive izvore energije i biti energetski efikasan. Radovi na održivoj zgradi Ekološkog centra počeli su bušenjem i polaganjem 4 sonde, svaka na dubini od 125 metara, koje su deo sistema za energetski efikasno grejanje i hlađenje objekta.

 

Sistem koji će se koristiti za zagrevanje i hlađenje objekta će koristiti energiju zemlje, preko geosondi i toplotne pumpe. Ekološki centar će koristiti i energiju sunca za zagrevanje tople potrošne vode, preko sunčevih kolektora. Prvi put će u našoj zemlji biti primenjen ekološki lift koji koristi biorazgradivo ulje, koji baca poseban akcenat na pristupačnost objekta. U samom projektovanju objekta su primenjeni dobri izolacioni materijali koji u kombinaciji sa sertifikovanim prozorskim sistemima obezbeđuju energetsku efikasnost. Pri realizaciji samog projekta, koriščeni su lokalni resursi, kako izvođača, tako i lokalnih firmi pri nabavci materijala. 

Ekološki pokret gorana Vojvodine

Postoji od 1960. godine  i okuplja 17 goranskih organizacija sa područja Vojvodine, a njegova delatnost je ozelenjavanje, zaštita životne sredine i ekološko obrazovanje.

 

Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad

Zajedničkim istraživačkim radom i inovacijama do Održive gradnje

U septembru 2010.  Lafarge je potpisao  Sporazum o saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke i tehnologije i Vlade Vojvodine. U okviru ovog partnerstva, svi potpisnici će zajedno raditi na istraživačkim projektima u cilju razvoja inovativnih materijala koji doprinose održivoj gradnji. Zahvaljujući Memorandumu, potpisnici će zajedno raditi na širenju upotrebe aditiva u proizvodnji cementa i materijala od betona, kao što su pucolan, troska i leteći pepeo, čime će uticati na smanjenje utroška energije i prirodnih resursa.  

 

Nakon potpisivanja Sporazuma, g-din Bruno Lafont, Direktori i Predsedavajući grupe je izjavio: „Uvereni smo da se, pored naših stalnih aktivnosti u oblasti istraživanja, naučni napredak mora promovisati i razmenom znanja i obostranom komunikacijom. Zbog toga Lafarge sarađuje sa vodećim istraživačkim centrima kao što su Fakultet tehničkih nauka, institucija koja za sobom ima pedeset godina dugu tradiciju i reputaciju najvećeg tehničkog fakulteta na Balkanu sa izuzetnim stručnjacima u inženjerstvu, preko trideset različitih studijskih programa i sedam akreditovanih  laboratorija.”

Saradnja sa FTN-om

U Srbiji, Lafarge blisko sarađuje sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu, Tehnološkim fakultetom u Novom Sadu, Institutom za ispitivanje materijala u Beogradu i drugim naučnim institucijama koje se bave istraživanjem i razvojem materijala. Ovom vrstom saradnje, Lafarge želi da doprinese razvoju talenata i građevinske industrije u celosti.

Partner i oslonac u razvoju lokalne zajednice

Ponosni smo na rezultate ostvarene proteklih godina u lokalnoj zajednici.

Kao odgovorna kompanija i dobar sused, svakodnevno učestvujemo u životu lokalne zajednice. Zajednički smo realizovali brojne infrastrukturne projekte kao što su:

 • Izgradnja sportskog centra u Beočinu, koji pruža optimalne uslove sportistima iz 20 sportskih klubova
 • Kao partner, učestvovali smo u rekonstrukciji regionalnog puta Beočin - Sremska Kamenica
 • Izgradili smo novi gradski trg u Beočinu
 • Donirali smo popravku lokalnih puteva i rekonstrukciju ulica u mestima naše opštine
 • Značajnim sredstvima smo podržali gasifikaciju i telefoniju na teritoriji opštine
 • Omogućili smo izgradnjui renoviranje verskih objekata na teritoriji naše opštine
 • Opremili smo kabinet za informatiku u OŠ „Jovan Grčić Milenko” u Beočinu
 • Omogućili rekonstrukciju i renoviranje škola na teritoriji opštine Beoči
 • Izgradill ismo dva dečija igrališta
 • Omogućili nabavku medisinske opreme za Dom zdravlja u Beočinu
 • Opremili smo uslužno-informacioni centar u Beočinu
 • Obezbedili smo uvođenje grejanja i renoviranje prostorija Doma penzionera
 • Podržali realizaciju brojnih kulturno-umetničkih i sportskih događaja
 • Omogućili smo redovne aktivnosti za preko 1000 registrovanih sportista iz 20 sportskih klubova u Beočinu

 

 

Sportski centar

Sportski centar u Beočinu je počeo sa radom u oktobru 2009. godine.

Ukupna površina objekta je 4200 m2, a kapacitet velike sale 2000 mesta.
Pored velike sale, sportski centar ima i 4 male sale, kao i savremeno opremljenu teretanu.

Lafarge je u njegovu izgradnju uložio 118 miliona dinara.