Saradnja sa arhitektama

 

Lafarge vodi konstruktivne dijaloge sa arhitektama. Cilj je da zajednički razmotrimo  karakteristike materijala, njihovu primenu i da promovišemo upotrebu materijala koji su ekološki bezbedni.