Partneri u istraživanju

 
 

Blisko sarađujemo sa vodećim svetskim istraživačkim institutima, školama i univerzitetima, da bi omogućili napredak u istraživanju građevinskih materijala. Grupa je tako u mogućnosti da razmeni svoje iskustvo i znanje, a takođe i da nauči nešto novo od stručnjaka iz ove oblasti. 

 
 

Prestižna međunarodna partnerstva

Lafage je u bliskoj saradnji sa najznačajnijim univerzitetima u svetu:

 

 • u SAD: MIT (Masačusetski tehnološki institut), Tehnološki institut Džordžije, Kalifornijski univerzitet u Berkliju i Prinstonu, Postdiplomski arhitektonski univerzitet Kolumbija univerziteta, Planiranje i očuvanje, i Ostinski Univerzitet u Teksasu;
 
 • u Kanadi: univerziteti u Torontu i Šerbuku i Laval univerziet u Kvebeku;
 
 • u Kini: Akademija za građevinske materijale i Cingua univerzitet u Pekingu, Tonži univerzitet u Šangaju i Huanski univerzitet;
 
 • u Indiji: IIT Madras, IIT Delhi i Indijski institut za nauku u Bangaloru;
 
 • u Evropi: Imperijalni koledž u Londonu, Federalna politehnička škola u Lozani, Institut za keramiku i građevinske materijale u Poljskoj, ETH Cirih;
 
 • u Francuskoj: Politehnička škola, Građevinska škola u Parizu, Univerzitet Pjera i Marije Kiri, Arhitektonska škola u Parizu u Belvilu i veliki broj CNRS laboratorija.

Lafarge i MIT

Franz-Josef Ulm, Profesor građevinarstva i životne sredine na MIT-u, SAD.

„U okviru partnerstva sa Lafarge-om, proučavam mehaničke karakteristike cementa na nano-skali*, na gotovo beskonačno maloj skali. To je veoma interesantan naučni pristup koji otkriva karakteristike koje su do sada bile nepoznate.

Naš rad će rezultovati dizajnom materijala izuzetno visokih performansi i omogućiće nam da im produžimo životni vek.

Po mom mišljenju, Lafarge je jedini akter u građevinskoj industriji koji je ovladao ovm nanometričkim pristupom materijalima.”

* Nano-skala : (10-9)

Inicijative za napredak u nauci o materijalima

Lafarge je stajao iza stvaranja evropske mreže Nanocem, osnovane 2004. godine, koja danas ima u članstvu oko 30 industrijskih i akademskih partnera. Misija:

 

 • razvoj znanja o mikrostrukturi materijala i dugoročno gledano, postizanje istinskih tehnoloških iskoraka,
 
 • doprinos univerzitetskom obrazovanju i priprema sledeće generacije istraživača u oblasti cementa.

 

Lafarge takođe blisko sarađuje sa Centrom za održivost cementa (CSH) koji je formirao  MIT 2009. godine, u saradnji sa Udruženjem za portland cement (Portland Cement Association) i Fondacijom za obrazovanje i istraživanje mešanog betona (Ready Mixed Concrete Research & Education Foundation). CSH ima za cilj da reši probleme održivosti i zaštite životne sredine u betonskom sektoru i ubrza iskorake u nastajanju na poljima nauke o betonu i inženjerstva, sa preko 10 miliona američkih dolara sponzorisanog istraživanja tokom perioda od pet godina.

 

Istraživačka katedra za građevinske materijale

Lafarge je sklopio novi sporazum o partnerstvu u junu 2011. godine sa prestižnom francuskom inženjerskom školom u Parizu „Ecole des Ponts ParisTech”, koji je pokrio dve oblasti:

 

 • Obrazovanje, obnavljanjem katedre za „Nauke o materijalima za održivu izgradnju” (SMCD), osnovane 2006. godine,  
 
 • Istraživanje, potpisivanje okvira sa Navije Laboratorijom, kombinovana jedinica za istraživanje mehanike i fizike materijala i građevina.


Katedra nudi jedinstven program podučavanja i istraživanja: Master u Nauci materijala za održivu izgradnju (SMCD), jedini program na svetu koji nudi međudisciplinski pristup inženjeringu građevinskih materijala. Kombinuje naučne napore i industrijsko iskustvo na polju fizike, mehanike i hemije.

 

Cilj je:

 

 • formirati svetski centar za izuzetnost u nauci građevinskih materijala,
 
 • ubrzati put ka održivoj gradnji koja poštuje životnu sredinu, ljude i planetu.

Perspektiva

Pariska građevinska škola: „Tokom proteklih 10 godina, primetili smo razvoj, stvaran razvoj inženjerskih nauka koji je zasnovan na stručnosti u širokom spektru različitih disciplina. Uspostavili smo ovu istraživačku katedru da bismo pokazali da se ti kompleksni materijali mogu koristiti interdisciplinarno. Lafarge donosi novu, pragmatičniju perspektivu i njegov svetski delokrug je od suštinske važnosti za regrutaciju međunarodnih stručnjaka velikog kalibra.”