Nauka i naši materijali

 
 

Naučna istraživanja nam omogućavaju  da bolje razumemo karakteristike naših proizvoda, poboljšamo njihove osobine  i razvijamo inovativne proizvode. 

 

Upotreba nanotehnologije za bolje razumevanje građevinskih materijala

 

Lafarge istraživačko - razvojni timovi koriste naprednu tehnologiju da proučavaju materijale na nano-skali, sa gotovo beskonačno malim objektima veličine od 1 do 100 milijarditih delova metra.

 

Proučavanje na nano-skali nam pomaže da razumemo fundamentalne fizičke i hemijske karakteristike i arhitektama i inženjerima ponudimo nove mogućnosti.

 

 

Materijali na nano-skali

Istraživanje u svrhu očuvanja životne sredine

Lafarge koristi naučna istraživanja i eksperimente da bi smanjio upotrebu prirodnih resursa. Ekološka istraživanja imaju dvojak cilj:  

  • Da u proizvodnom procesu obezbedimo smanjenje emisija ugljen-dioksida (CO2) i očuvanje prirodnih resursa
  • Razvoj proizvoda za održivu izgradnju - npr. poboljšanje termičkih karakteristika materijala, kao što je beton

Ekološke prednosti Extensia® betona

  • ne zahteva čeličnu konstrukciju,
  • troši se manje energije tokom sipanja,
  • izuzetno je otporan na habanje, i time smanjuje buduće održavanje i eliminiše potrebnnu za zaštitnim slojem.